El Alamein

May 2001

El Alamein

Back to home page,
terug naar home page

The route, some 303 km in total.
De route, in totaal zo'n 303 km.

18-19 Mei 2001

Samen met de familie Krayenbuhl naar de Middellandse Zee, naar El Alamein.

We wilden ook het beroemde slagveld uit de 2e wereldoorlog bezoeken, waar Rommel uiteindelijk zijn opmars naar de havens van Egypte stoppen moest, -kantje boord voor de geallierden-.

Natuurlijk ook een bezoek aan het oorlogsmuseum, met veel matriaal van de Italianen, Duitsers en Britten.

German halftrack
Een Duitse half-truck

The German War Memorial, some 4500 soldiers are buried below this monument, including the three German airmen that we found in the Western Desert in 1998 (see JU-88 A4).
Het Duitse Oorlogsmonument waar zo'n 4500 soldaten onder begraven liggen, ook de drie die we in 1998 in the Westelijke Woestijn gevonden hebben (
zie JU-88 A4)

Ook op het programma een bezoek aan het Duitse oorlogsmonument waar de drie Duitse soldaten die we in 1998 in de woestijn gevonden hebben (zie JU-88 A4) nu begraven liggen, samen met nog zo'n 4500 andere duitsers. Een heel imponerend monument met een droevige boodschap. Zo veel doden, en waarvoor?

Natuurlijk wilden de opzichters alles over ons verhaal horen en kregen we daarna een VIP behandeling.

Maar dan is het toch beter op het strand.....

Building sand castles and our beach-villa in the background.
Zandkastelen in de branding en op de achtergrond onze 'strand villa'.

We hadden een grote villa (Alamein Hotel) met 6 slaapkamers aan het strand. Wit zand, helder water (een beetje koud), een lekkere BBQ, wat wil je nog meer?

Terug naar home page

18-19 May 2001

Together with the Krayenbuhl Family to the Mediterranean Coast, to El Alamein.

We also wanted to visit the 2nd World War Battlefield, where Rommel advance to Alexandria was finally stopped by the Allied Forces -but just-.

Of course a visit to the military museum with the tell tale wrecks of a lot of war machinery, Italian, German and British.

The wreck of a Spitfire -1939-, crashed into the sea (note the bent propellers)
Het wrak van een Spitfire -1939-, die in de zee neergestort is (let op de gebogen propellers).

Also on the programme a visit to the German war memorial to see where the remains of our three German soldiers (that we found near the Fayum in 1998, see JU-88 A4) were buried, now together with 4500 other German soldiers. A solemn monument that impresses with a strong message for peace. So many lives lost for what?

Better on the beach.....

Jan and Jenny on the beach in El Alamein
Jan en Jenny op het strand van El Alamein.

View over the clear waters of the Mediterranean.
Uitzicht over de heldere Middellandse zee.

We had a big 'beach-villa' (El Alamein Hotel) with 6 sleeping rooms directly at the beach. White sand, clear water, a nice BBQ, nice relaxing on the beach, what else do you want?

Back to home page

 


@ J. Schreurs May 2001.