Back to home page, terug naar home page

Deir Abu Lifa

29-30 September 2000

A short weekend camping in the Western Desert. On Friday morning we drove with the Boerrigter and Demyttenaer families through Cairo along the Bahariya desert until just beyond the Qarun oil field in the Western Desert. From there in SE direction through the desert to Widan El Feras, the twin peaks, capped with dolerite, forming the highest point of the northern scarp of the Fayun depression.

The twin peaks of Widan El Feras, capped by black dolerite.
The tweeling piek van Widan El Feras, bedekt met zwarte bazalt/doleriet

The old Egyptians quarried the dolerite and transported it along a road to the lake of Qarun and from there with boats along the Nile to the temples at Sakara. Large parts of that road still exist. Dated by the temples at Sakara, this road is truly the 'oldest road in the world'. It ends at the back of the old kingdom temple of Qasr El Sagha, where we had our lunch.

Lunch at Qasr El Sagha, an old kingdom temple.
Lunch bij de oude tempel van Qasr El Sagha

From this temple it is a short drive to the abandoned 7th century coptic monastry of Deir Abu Lifa. Moastry is a big word. It consists of a caves, cut-out in soft sandstones high along the norther scarp of the Fayun depression. Part of the caves have collapsed, probably because the monks left too few supporting pillars.

View from Deir Abu Lifa. The monks appreciate beauty and solitude.
Uitzicht vanuit Deir Abu Lifa, ongerepte woestijn en rust

The site has magnificent views over the Fayun depression. The area still breathes peace and tranquility. At the horizon one can see the ruins of the Ptolomeic city of Dimey, which once probably was a kind of island in the lake of Quarun, but which is now some 40 m above the lake level.

Along the old lake shores one can find abundant prehistoric settlements and/or campsites with lots of remains of bones and stone artefacts.

Prehistoric stone arrow head or fish-harpoon found along the old lake of Qarun near Dimeh.
Prehistorische stenen speerpunt of vis-harpoen gevonden langs het oude meer van Qarun dichtbij Dimeh

Deir Abu Lifa

29-30 September 2000

Een weekendje kamperen in de Westelijke woestijn. Op vrijdagochtend reden we samen met de familie Boerrigter en Demyttenaer door Cairo naar de Bahariya weg tot aan het olieveld van Qarun. Vandaar naar het zuidoosten de woestijn in naar de tweelingspieken van 'Widan El Feras' die het hoogste punt vormen van de noordelijke rand van de depressie van Fayun. De bovenkant van deze rug wordt gevormd door een laag doleriet (bazalt) die al door de oude Egyptenaren gebruikt werd als voor de tempels in Sakara. De grote blokken steen werden via een speciaal aangelegde weg, waarschijnlijk op sleden, naar het meer van Qarun vervoerd en vandaar per schip over het meer en over de Nijl naar Sakara. Grote stukken van die weg zijn er nog.

'Oldest road of the world'. Old kingdom road from Widan El Feras to the lake of Qarun.
Oude pharonische weg van Widan El Feras naar het meer van Qarun 'de oudste weg ter wereld'

Door de tempels in Sakara weten we dat deze weg zo'n beetje de oudste weg ter wereld moet zijn. Hij eindigt vlakbij de oude tempel van Qasr El Sagha, waar we heerlijk in de schaduw van deze oude steenkolos konden lunchen. Dan verder naar het vlakbij gelegen klooster van "Deir Abu Lifa'. Klooster is een groot woord. Het bestaat uit een serie grotten, door de moniken in de zachte zandsteen hoog boven in een steilwand uitgekapt. Het coptisch klooster dateert waarschijnlijk uit de 7e eeuw. Een gedeelte van de ruimten zijn ingestort omdat de moniken waarschijnlijk te weinig steunpilaren hebben laten staan.

Kampeerplaats aan de voet van 'Deir Abu Lifa (de grotten in de top van de steilwand.
Camping site below Deir Abu Life (the caves just below the top of the scarp)

Sommige stukken plafond hebben nog ruw stukwerk met rode oud-koptische teksten en religieuze symbolen. Het uitzicht is er prachtig, met aan de horizon de ruines van de Ptolomeische stad Dimeh. Dimeh was vroeger een soort eiland, maar light nu hoog en droog in de woestijn met het meer van Qarun zo'n 40 m lager op een paar kilometer afstand. Langs de oevers van het oude meer ligt het vol met prehistorische artefacten en restanten van oude nederzettingen of kamp-plaatsen, met veel bot resten en stenen werktuigen.

Ruins of the Ptolomeic city of Dimeh,
De ruines van de verlaten stad Dimeh


@ J. Schreurs September 2000