Tarieven en vakantiedata 2020/2021 NIJMEGEN

Kinderen (t/m 20 jr): 2020 2021
Per les (30 min.) € 21,50,- € 22,-
Per maand (10 termijnen, september t/m juni) € 81,70 € 81,40
Per jaar (37 lesweken +/- 2 ) € 817,- € 814,-
Volwassenen (21 jr en ouder): 2020 2021
Per les (30 min.) € 23,- € 25,-
Per maand (10 termijnen, september t/m juni) € 87,40 € 89,50
Per jaar (37 lesweken +/- 2) € 827,- € 895,-

Bij betaling in 10 termijnen worden de zomermaanden juli en augustus niet doorbetaald. De makkelijkste manier van betalen is een automatische periodieke overschrijving per giro of bank. In dat geval maakt U gebruik van een betaling in 12 termijnen.

Betalingen kunt U overmaken naar:
IBAN: NL46 KNAB 0723 2576 55
t.n.v. Tarenskeen Pianolessen
te Arnhem

Vakantierooster 2020/2021

Het schooljaar begint op maandag 24 of 31 augustus 2020

Herftvakantie zo 18 oktober - za 24 oktober
Kerstvakantie zo 20 december - za 2 januari
Voorjaar/Carnaval zo 14 februari - za 20 februari
Paasdagvakantie vr 2 april - zo 4 april
Meivakantie zo 2 mei - za 15 mei
Pinksteren zo 23 mei - ma 24 mei
Zomervakantie zo 18 juli - za 28 augustus

Het rooster komt ruwweg overeen met dat van het basisonderwijs. In uitzonderingsgevallen kan in onderling overleg afgeweken worden van het rooster.


Lesvoorwaarden

"Lesgever en lesnemer verplichten zich de bepalingen zoals overeengekomen in de Lesvoorwaarden" na te komen.


Links