Welkom op de genealogische site van Jaap Messing uit Silvolde, waarvan het doel is om via dit medium te komen tot een stamboom van de familie Messing en de daarbij behorende familieverbanden vast te leggen voor geïnteresseerden.

Op deze homepage, waaraan dus nog gewerkt wordt, kunt u via nevenstaande knoppen een kwartierstaat van mij zien, een parenteel van Jan Messink,de tot op heden oudst bekende voorvader, alsmede een namenlijst van personen die op enerlei  wijze hiermee in verband staan.

Gaarne sta ik open voor op- of aanmerkingen en verder hoop ik dat u, als bezoeker van deze site, mij verder kunt helpen met het lopende onderzoek. Ook aanvullingen, kopieën van oude documenten of fotomateriaal is vanzelfsprekend zeer welkom.

U kunt reageren door een mailtje te sturen naar het volgende e-mailadres j.messing@planet.nl maar u kunt ook een berichtje in het gastenboek achterlaten.

Privacy: Publicaties van nog in leven zijnde personen zijn geschied met hun toestemming (WBP)