Vorige

Home

Volgende

Diever, zandstenen sarcofaagdeksel, 2007 
In de vloer aan de westzijde van de zuidbeuk ligt een zandstenen sarcofaagdeksel dat dateert uit de 12e of de 13e eeuw.1 Het deksel is in twee ongelijke delen verdeeld. Het bovendeel toont in reliŽf een gelijkbenig Grieks kruis, ook wel 'knotskruis' genoemd, op een schacht of staaf met een 'nodus' of knop. Deze wordt geflankeerd door een 'fleur-de-lis' lans. De onderkant van het deksel ontbreekt, maar die zal naar alle waarschijnlijkheid een boog met daarbinnen cirkelvormige motieven hebben gehad. Volgens Hilbrandie-Meijer duiden de lansen te weerszijden op een wereldlijke burger. Een vergelijkbare sarcofaagdeksel in de kerk van Vries (zie inhoud onder Home van deze website) heeft op die plaats kromstaven, hetgeen zou duiden op een geestelijke burger.2

1. Volgens Kuiken ( 2006: 160.e.v.) beter aan te duiden als romaanse zandstenen grafplaat. Zie hierover ook de voetnoot op de vorige pagina. 
2. Hilbrandie-Meijer, 1999: 154 e.v.
.