Vorige

Home

Volgende

Gasselte, interieur naar het oosten, 2008
Het witgepleisterde interieur wordt overdekt door een gestukadoord houten tongewelf met trekstangen en een omlopende kooflijst, daterend uit 1851.1 De kansel staat sinds 1787 tegen de oostgevel van de koorsluiting. In de liturgische ruimte voor de kansel staan de avondmaalstafel met lezenaar en het doopvont opgesteld. De een trede verhoogde koorvloer is belegd met rode vloertegels.
Het meubilair in het schip bestaat sinds de restauratie in 1963-1964 uit Oud-Hollandse knopstoelen met biezen zittingen in een blok aan de noord- en de zuidzijde van het middenpad. Voordien was het schip ingericht met banken. De schipvloer is bedekt met grijze vloertegels.

1. Reijs, 1986: 76.