Vorige

Home

Volgende

Gasselte, noordwand van het schip, 2008

Het oudste deel van de noordwand toont aan de binnenzijde tijdens de restauratie in 1963 blootgelegde muraalbogen, die wijzen op een mogelijke overwelving met romano-gotische koepelgewelven. Dergelijke gewelven dateren uit het midden van de 13e eeuw. Het smalle, gedichte, spitsbogige venster werd in de gotische periode door de muraalboog heen gebroken (zie onder). Dit kan volgens Steensma erop wijzen dat de gewelven toen reeds waren ingestort of dat het voornemen tot een stenen overwelving nooit werd uitgevoerd.1

Gasselte, moet muraalboog noordwand - detail.


1. Steensma, 1976: 95.