Vorige

Home

Volgende

Gasselte, offerblok, 2008 
Bij binnenkomst door de westingang staat links van het middenpad het blijkens de kerkboekhouding uit 1681daterende offerblok, daarin aangeduid als 'Arme Bus'. 1 Het bestaat uit een houten stam die verankerd is in de vloer, met daarop een metalen bepantsering voorzien van drie sloten. Paus Innocentius III (1198-1216) gaf al de opdracht dat de afsluiting van offerblokken met behulp van drie sloten diende te gebeuren en dat de bisschop, de priester en een gelovige leek ieder een sleutel in het bezit moesten hebben. Ook Karel V beval in 1531 dat offerblokken op een drievoudige wijze gesloten moesten worden. 2 Het offerblok in Gasselte voldoet, in tegenstelling tot de meeste van de bewaard gebleven offerblokken, nog wl aan de eis van de drievoudige afsluiting. De grote trechter bovenop diende om het gecollecteerde geld bij te storten, opdat ook dat tijdelijk veilig in het offerblok bewaard kon worden. 
Onder andere ook in de kerken van Anloo (1716), Norg (1661) , Peize (XVIII), Roden (XVIII), Rolde (1696) en Vries (XVIII) zijn nog houten offerblokken aanwezig met als grondvorm een staande balk of in een daarvan afgeleide vorm.2 Behalve die van Vries zijn ze op deze site afgebeeld. Ofschoon het hier om van origine Middeleeuwse kerken gaat, dateren genoemde offerblokken alle van na de Reformatie. De Protestanten hadden een afkeer van de offerblokken uit de katholieke periode en hebben ze opgeruimd. Mogelijk associeerden ze de offerblokken teveel met het doen van goede werken.

1. Kroezenga, 1998: 29
2. Datering volgens Meindersma, 1973: 42.