Vorige

Home

Volgende

Gasselte, naamlijst van predikanten, 2008
Na de Reformatie in 1597 moest Gasselte nog tot 1611 wachten voor zij een eigen predikant kreeg. Tot die tijd deelde zij Judocus Vossius 1600-1602 en Wilhelmus Marci 1603-1611 samen met de kerk van Gieten. 
Als eerste eigen predikant werd in 1611 Johannes Sigefridus Cuperus (alias Johannes Seijbert Fabritius) aangesteld. Het leek wel of het beroep van predikant hier erfelijk was, want daarna volgden van vader op zoon nog drie predikanten uit deze familie Cuperus, alias Fabritius. Met elkaar verzorgden zij meer dan 100 jaar de eredienst in de gemeente Gasselte, namelijk van 1611-1715.

Onder: Naamlijst van predikanten die de gemeente Gasselte dienden van 1900- tot heden

Gasselte, naamlijst van predikanten, 2008