Vorige

Home

Volgende

Greetsiel, grafzerk ds. Johannes MichaŽlis Knottnerus, 2005
Rechts naast de kansel is een grafzerk tegen de zuidwand bevestigd. Het is de zerk van Johannes MichaŽlis Knottnerus (1617-1684). Hij werd geboren in Eger, thans Cheb (TsjechiŽ), als zoon van de calvinistische predikant Johannes Knottnerus. Als gevolg van de Contra Reformatie, tijdens de Dertigjarige Oorlog (1618-1648), kwam hij in 1637 als vluchteling uit Altdorf in de Pfalz naar Groningen, waar hij theologie studeerde.  Daarna werd hij predikant in Ostfriesland. Eerst te Pilsum en vervolgens te Greetsiel. Vanaf 1656 gaf hij bovendien Latijnse les aan het Stadsgymnasium te Emden. Hij geldt als stamvader van de familie Knottnerus. Een naam die in verschillende Ostfriese kerken, maar ook in Nederlandse op de naamlijst van predikanten voorkomt.  
De zerk bevat boven, onder en langs de zijranden een Latijns opschrift met in het midden het familiewapen. Het schild toont een (omgewende) duif met olijftak in de snavel, geplaatst op een heuveltje.  Het helmteken toont eveneens de (omgewende) duif van het schild op een heuveltje met een olijftak in zijn snavel.