Home  Overzicht

 
Initiaal uit een laatmiddeleeuws koorboek - maculatuur, bron onbekend

Middeleeuwse handschriften

Inleiding   Initiatieven   Catalogi   Gedigitaliseerde collecties   Miniaturen   Meer links

Er zijn vele websites van bibliotheken die informatie geven over middeleeuwse handschriften. Op deze pagina gaat het vooral om het zoeken naar handschriften, niet om middeleeuws schrift en het middeleeuwse boekwezen. Allereerst vallen er enige internationale initiatieven te noemen voor digitale catalogisering en het presenteren van gedigitaliseerde afbeeldingen. Naast mogelijkheden om via internet handschriften en de teksten daarin op te sporen, komen collecties met gedigitaliseerde handschriften ter sprake. Omdat het oog ook wat wil, zijn er verwijzingen naar sites en handschriften met bijzondere verluchting of bijzondere teksten. De keuze van de websites is redelijk persoonlijk, en ter aanvulling vindt U daarom tot slot royale verwijzingen naar grote verzamelingen weblinks. Op deze site is meer te vinden over digitalisering en cultureel erfgoed.

Internationale initiatieven

Inleiding   Initiatieven   Catalogi   Gedigitaliseerde collecties   Miniaturen   Meer links

Handschriftencatalogi online

Naast catalogi van één of meer bibliotheken zijn er belangrijke repertoria voor bepaalde soorten middeleeuwse handschriften:

Inleiding   Initiatieven   Catalogi   Gedigitaliseerde collecties   Miniaturen   Meer links

Gedigitaliseerde handschriftencollecties

Bij de volgende sites sluiten de beschrijving van handschriftencollecties en de digitalisering van de beschreven handschriften naadloos op elkaar aan:

Inleiding   Initiatieven   Catalogi   Gedigitaliseerde collecties   Miniaturen   Meer links

Miniaturen

Met name in Frankrijk zijn er een aantal sites die helpen bij het zoeken naar miniaturen:

En zowel elders in Europa als Amerika zijn er vele sites voor het zoeken naar afbeeldingen uit handschriften:

Ook vallen er afzonderlijke gedigitaliseerde handschriften te noemen, waarbij verluchting of de teksten de aanleiding zijn:

Inleiding   Initiatieven   Catalogi   Gedigitaliseerde collecties   Miniaturen   Meer links

Meer links

Inleiding   Initiatieven   Catalogi   Gedigitaliseerde collecties   Miniaturen   Meer links


Boven  Home  Overzicht  ov - 2012 / 2014