Home  Summary of homepage  Sitemap 

Nieuw-New-Neu-Nouveau-Nuovo


Veranderingen en toevoegingen - Changes and additions - Änderungen und Neuigkeiten - Changements et additions - Correzioni ed addizioni

Seulement en anglais et néerlandais - Leider nur auf englisch und niederländisch - Purtroppo soltanto in inglese e neerlandese

Nederlands

17 maart 2010 - lancering van www.rechtshistorie.nl
14 februari 2008 - eindelijk iets over  klassieke muziek
1 februari 2005 - pagina over Francisco de Vitoria
15 november - pagina over Albert de Grote
16 februari - pagina over middeleeuwse handschriften
14 februari 2004 - pagina over erfgoed en digitalisering
28 december 2003 - vele pagina's bijgewerkt
29 augustus - congresagenda op rechtshistorisch gebied
1 juli - deze bladzijde toegevoegd
30 juni - op linkspagina virtuele bibliotheken toegevoegd
16 juni - online bronnen voor Romeins recht toegevoegd
12-13 juni - online bronnen voor canoniek recht bewerkt
6 juni - correcties bij oud-vaderlands recht
22 mei - aanvullingen bij middeleeuws procesrecht
8 mei - correcties en nieuwe link over middeleeuws recht
7 mei - pagina over Catharina van Siena toegevoegd
april - herziening pagina over eigen onderzoek
maart 2003 - pagina over Meister Eckhart toegevoegd
23 december 2002 - voorbeeld van een decretaal
juli 2002 - pagina over de common law toegevoegd
juni 2002 - pagina's over Utrecht begonnen
17 mei 2002 - start van deze website
English

March 17, 2010 - launch of www.rechtshistorie.nl
February, 14 2008 - at last a page on classical music
February 4, 2005 - added a page on Francisco de Vitoria
November 28 - added a page on Albert the Great
February 17 - added a page on medieval manuscripts
February 15, 2004 - digitization of the cultural heritage
December 28, 2003 - many pages corrected
August 29 - new upcoming legal history congresses
July 1 - this page added
June 30 - virtual libraries added on links page
June 21 - added online versions of sources for Roman law
June 12-13 - online sources for canon law added
June 6 - some corrections on Old Dutch law
May 22 - additions on medieval procedure
May 8 - some corrections and a new link on medieval law
May 7-15 - page added on Catherine of Siena
April - changes on the page about my research
March 2003 - added a page on Master Eckhart
December 23, 2002 - added an example of a papal decretal
July 2002 - added a page on common law
June 2002 - start of the pages on Utrecht
May 17, 2002 - start of these webpages

Contact  Home  Summary of homepage   ov - november 2014