De WSV Nieuwsbrief.

                                                                                                                                                                            

    Het contactorgaan voor de leden van de Watersportvereniging Papendrecht is 

de digitale nieuwsbrief die vanuit het bestuur naar de leden wordt gestuurd.