StartpaginaDe zwemlessenNationale Norm ZwemveiligheidSnorkelen / zwemvaardigheidSenioren zwemmenAqua-joggenVrij-zwemmenZwemfeestjes / afhuren zwembadBorstcrawlNieuws

Algemeen:

Startpagina

Protocol verantwoord zwemmen

Contact

Licentie Zwem ABC

Huisregels

Privacyverklaring

UPDATE 30 oktober:

Er geld een mondkapjesplicht voor eenieder boven de 12 jaar die de zwemschool betreed.

Juli 2020:

Belangrijkste wijzigingen in het Protocol Verantwoord Zwemmen:

* De fases van openstelling zijn verwijderd. We zijn van een situatie van ‘gesloten en deels open’ naar ‘open met een aantal restricties’ gegaan.
* Kinderen t/m 12 jaar hoeven onderling en tot volwassenen geen 1,5 meter afstand meer te houden. Ook leden van 1 huishouden hoeven dat niet. Volwassenen dienen te allen tijde 1,5 meter afstand tot elkaar te houden.
* Jongeren van 13 tot 18 jaar hoeven in elke situatie en op iedere locatie (dus zowel binnen als buiten) onderling geen 1,5 meter afstand meer te houden, maar wel tot volwassenen.
* Tijdens activiteiten zelf is geen afstandsbeperking van kracht. Direct na de activiteit dient de 1,5 meter-norm weer in acht te worden genomen voor volwassenen onderling en van 13 tot 18-jarigen ten opzichte van volwassen.
* Het is niet meer noodzakelijk voor zwemonderwijzers om tijdens de les afstand te houden tot leerlingen (tot 18 jaar).
* Tijdens banenzwemmen is geen afstandsbeperking meer van kracht.
* Bezoekers moeten geregistreerd worden en deze contactgegevens dienen minimaal 4 weken te worden bewaard.
* Toevoeging: zingen en schreeuwen is niet toegestaan.

Protocol verantwoord zwemmen Zwemschool Van Geloof zwemlessen

Om het zwemmen zo veilig mogelijk te maken is er in samenwerking met meerdere zwembonden en de overheid een protocol opgesteld waar we ons strikt aan dienen te houden. De maatregelen vergen wat aanpassingen (van ons allemaal), zijn soms niet leuk en soms ook moeilijk te begrijpen maar bieden ons wel de kans om ons normale (zwem)leventje weer op te pakken.

Omdat alles op zeer kort termijn in orde gemaakt is zullen er knelpunten en misschien fouten gemaakt worden. Alle feedback en verbeterpunten zijn welkom.

De volgende tijdelijke maatregelen gelden :

Personen ouder dan 12 jaar : houd buiten de activiteit 1.5m afstand van elkaar (tijdens de zwemactiviteit is die norm vervallen).

Kinderen jonger 12 jaar hoeven de afstand onderling en tot volwassenen niet te houden.

Blijf thuis als je :
als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten;
Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met dezepersoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD);
Blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en dit in de afgelopen 7 dagen is vastgesteld;
Blijft thuis als je in thuisisolatie bent omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld;
Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;


* De badkleding wordt thuis aangetrokken, met daarover makkelijke warme overkleding.
* Ga thuis eerst naar het toilet.
* Was thuis minimaal 20 seconden je handen met zeep (ook de ouder / verzorger).
* Kinderen komen met 1 ouder verzorger uit hetzelfde huishouden (dus niet met broer/zusje ook niet meerijden met anderen).
* Kom niet eerder dan enkele minuten voor aanvang les.
* Vermijd het aanraken van deuren etc met handen.
* De douche en toilet in de gang zijn buiten gebruik. Douche na afloop thuis.
* De balie is gesloten als koffie/wachtruimte.

Aankomst route : We houden eenrichtingsverkeer aan

* Betreed niet eerder dan 3 minuten voor aanvang les de zwemschool, zodat de voorgaande les niet teveel gestoord wordt en u maar een minimale tijd in het pand aanwezig bent.
* De ingang is zoals voorheen via het zwembad.
* De buitendeur gaat automatisch open, er zijn verder alleen deuren van u af draaiend te bedienen met elleboog of schouder zodat niemand in contact komt met deurklinken.
* 1.5m lijnen staan op de vloer zodat eenieder de afstand houd HOUD AFSTAND AUB!
* De makkelijke overkleding wordt uitgedaan en de kinderen lopen zelf langst de balie deur de zwemzaal binnen (met handdoek en slippers).
* De makkelijke overkleding gaat met de ouder/verzorger mee.
* De ouder/verzorger verlaat direct het pand via het kinderdagverblijf.
* Duw de buitendeur met de ellenboog open zodat niemand contact maakt met deuren en klinken.
* Komt u in de zwemschool toch in contact met deuren of materialen ontsmet dan u handen met de ontsmetting zeep aanwezig bij de ingang, uitgang en op de balie.

Ophaal route :We houden eenrichtingsverkeer aan

*
Betreed niet eerder dan 3 minuten voor einde les de zwemschool.
* Idem aankomst langst het zwembad.
* Er kan alleen gepasseerd worden in de balieruimte.
* Zodra de ouder/verzorger aanwezig is worden de kinderen 1 voor 1 daar naar toe begeleid/gestuurd.
* De kinderen worden aangekleed in douche ruimte - maximaal 2 personen (niet in het gangpad), op de trap verhoging - 1 persoon, in de balie ruimte – maximaal 5 personen met in achtneming van minimaal 1.5m of in het kleedhokje naast de zwembadingangsdeur.
* De bovenruimte is gesloten voor kinderen.
* Probeer een zo spoedig mogelijk verloop te krijgen
* Wacht tot de route vrij is, passeer alleen in de balie ruimte indien mogelijk en verlaat de zwemschool.
* Duw de buitendeur met de ellenboog open zodat niemand contact maakt met deuren en klinken.


Protocol trim-zwemmen en aqua-joggen Zwemschool Van Geloof

Personen ouder dan 12 jaar : houd buiten de activiteit 1.5m afstand van elkaar, tijdens de zwemactiviteit is die norm vervallen.

De volgende tijdelijke maatregelen gelden:

* De badkleding wordt thuis aangetrokken, met daarover een makkelijke warme overkleding.
* Ga thuis eerst naar het toilet.
* Was thuis minimaal 20 seconden je handen met zeep.Kom niet samen.
* Kom enkele minuten voor aanvang les.
* Beperk het aanraken van deuren etc.
* De douche en toilet in de gang zijn buiten gebruik. Douche na afloop thuis.
* Maak tijdens de eerste les een afspraak wie waar kan omkleden.

Omkleedmogelijkheid:
* 3 personen balie
* 1 persoon klein kleedhokje ingang zwembad, deur links
* 4 personen dames kleedruimte, neem de trap halletje kinderdagverblijf 1 richting verkeer.
* 3 personen heren kleedruimte, neem de trap halletje kinderdagverblijf 1 richting verkeer.
* 2 personen doucheruimte.

Bij de wisseling van de groepen betreed eerst de nieuwe groep de zwembadruimte en daarna verlaat de zwemmende groep de zwemzaal alles verspreid met in acht nemend 1,5m afstand .

Route aankomst :
* De ingang is zoals voorheen via het zwembad.
* Er zijn alleen deuren van u af draaiend te bedienen met elleboog of schouder zodat niemand in contact komt met deurklinken.
* 1.5m lijnen staan op de vloer zodat eenieder de afstand houd.
* U loopt door richting de afgesproken omkleedruimte.
* Leg de kleding op elkaar het liefst in een tas
* Neem de handdoek en slippers mee de zwemzaal in.

Passeer elkaar niet in de gang of op de trap, maar wacht tot de weg vrij is om het zwembad te betreden.
Komt u in de zwemschool toch in contact met deuren of materialen ontsmet dan u handen met de ontsmetting zeep aanwezig op de balie en op de bank in de gang.

Route verlaten :
*
Verlaat 1 voor 1 het zwembad met in achtneming 1.5m.
* Droog kort af in de zwemzaal, waarna u zich direct naar u kleding begeeft.
* Blijf binnen niet onnodig lang aanwezig, maar verlaat de zwemschool.
* Druk 1x op de knop naast de automatische deur met u ellenboog

Veiligheid en hygiëne regels voor iedereen (Richtlijnen RIVM):

1. Houd de door het RIVM voorgeschreven afstanden aan. Thans 1,5 meter voor personen ouder dan 12 jaar;
2. Kom alleen op vooraf besproken tijden;
3. Kom alleen of kom met personen uit jouw huishouden;
4. Kom met persoonlijk vervoer: zoals te voet, met de fiets of auto.
5. Kom niet eerder dan 10 minuten voor de afgesproken starttijd naar deaccommodatie;
6. Volg altijd de aanwijzingen van de daartoe bevoegde personen op;
7. Ga voorafgaand aan het zwembadbezoek thuis naar het toilet;
8. Trek thuis je badkleding aan. Op een aangeduide locatie in de badinrichting hoefje als zwemmer alleen de ‘overkleding’ uit te trekken en in een meegenomen sporttas mee te nemen naar een aangewezen plek, inclusief schoenen. Na het zwemmen kan je jezelf omkleden in de daartoe aangewezen ruimtes;
9. Was voorafgaand aan en na afloop van het zwembadbezoek je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;
10.Beperk de aanrakingen met deuren, hekken, bankjes e.d. tot het noodzakelijke minimum;
12.Beperk gebruik van niet noodzakelijke ruimten in de accommodatie;
13. Douche thuis voor en na het zwemmen;
14.Verlaat direct na het zwemmen de accommodatie zo spoedig mogelijk via de routing naar de aangewezen uitgang.
15.Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
16.Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten;

17.Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met dezepersoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD);
18.Blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en dit in de afgelopen 7 dagen is vastgesteld;
19.Blijft thuis als je in thuisisolatie bent omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld;
20. Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;


Het is enorm belangrijk om ons aan de maatregelen te houden om voor iedereen de veiligheid te waarborgen zodat we zo snel mogelijk richting een normale situatie kunnen!


» Contact