Welkom bij Hans Dikker !

( klik op onderstaande regels )

Hans Dikker..................................................... Pannerden
ex-voorzitter-secretaris-penningmeester.....VVN-Rijnwaarden
Voorzitter-secretaris-penningmeester.......Platform Pannerden
ex-lid en adviseur...gemeentelijke Verkeers Advies Commissie
ex-begeleider.....................................Project Verkeersouder
ex-organisator.............................................schoolprojecten
ex-lid..................................................werkgroep zwerfvuil
ex-organisator...................................fietsverlichtingcontrole
ex-organisator....Verkeersexamens Basisscholen Rijnwaarden
consulent snelheid...................................District Gelderland
ex-mede-organisator.................................. Caravan controle
penningmeester.................SV Het Gulden Schot...Pannerden
ex-lid...............................................................stichting SAP

ex-penningmeester...............................VERON Afd06 Arnhem
ex-voorzitter.....sichting Telecommunicatie Techniek Arnhem
ex-packet knooppunt.........NODE-PA2CSP...BBS-PA2HGD
organisator HF velddag........................................PI4ANH/p
organisator herdenking Market Garden 00/01/02/03...PA6BTF
organisator .. Market Garden PA60BTF-PA60ANH-PI60SRS
ex-mede-organisator.....................................JOTA Groessen
organisator 60 jaar na bevrijding.............................Oldenzaal
ondersteuning 60 jaar VERON afd Twente A40.........Hengelo
vakantie...........................................................Schwarzwald
kleurenconverter.................................................testontwerp

webcam bij ons aan de overkant van de Rijn


bedankt voor je bezoek
tot de volgende keer