Actie in coronatijd - H. Laurentiusparochie

Ga naar de inhoud

Actie in coronatijd

Nieuws > Vastenactie 2021


Ook in 2020 werd tijdens de Vastenactie geld ingezameld voor het ziekenhuis in Nkwanta. Normaal gesproken zou nu een andere parochie van de 9 deelnemende parochies een actie voorbereiden voor een door hen te kiezen doel.

In onderling overleg is echter besloten om de actie voor het ziekenhuis in Nkwanta te verlengen omdat:
  1. Ten gevolge van de coronamaatregelen minder ingezameld kon worden dan normaal verwacht had kunnen worden.
  2. Het ziekenhuis in Nwanta het zwaar te verduren heeft ten gevolge van de corona pandemie.
  3. Het ten gevolge van de virusuitbraak niet mogelijk was een ander project voor te bereiden (reisbeperkingen e.d.).

Het ziekenhuis heeft met gelden van de Vastenactie 2020 en giften ter gelegenheid van de gouden priesterjubilea van de paters Jos Pijpers SMA en Ambro Bakker SMA een chemie analyzer kunnen aanschaffen. Om hun doelstelling verder te kunnen realiseren heeft men geld nodig voor een gespecialiseerde microscoop en een opleidingsbudget voor de medewerkers van het ziekenhuis om met de nieuwe werkwijze om te kunnen gaan.

Ook dit jaar zullen we de Vastenactie in corona-tijd moeten voeren. Dat betekent onder andere:
  • Er zal geen startbijeenkomst zijn. Alle informatie over de actie is beschikbaar via onze website: klik hier.
  • Net als vorig jaar geldt dat elke parochie verantwoordelijk is voor de veiligheid van haar vrijwilligers. Wij respecteren volledig hetgeen in de parochies besloten wordt inzake wat vrijwilligers wel en niet kunnen doen voor deze actie.
  • Er is weer een digitale collectebus aangemaakt. Scan de QR code in uw web-browser of klik hier.
  • Giften kunnen worden overgemaakt op rekening van het Missiesecretariaat Bisdom Roermond, Swalmerstraat 100, 6041 CZ Roermond NL21 INGB 0003 0000 46 o.v.v. Nkwanta en de naam van uw parochie.

We beseffen dat de omstandigheden voor de Vastenactie wederom verre van ideaal zijn. Niettemin is het belangrijk om met elkaar dingen te blijven ondernemen, zij het met de beperkingen die ons worden opgelegd. Maar als deze crisis één ding duidelijk maakt is het wel het belang van goede gezondheidszorg. Het is goed om ook de mensen in Nkwanta verder te helpen op dit gebied.


De deelnemende parochies:

Parochie H. Laurentius - Bemelen
Terug naar de inhoud