Coronavirus - H. Laurentiusparochie

Ga naar de inhoud

Coronavirus

Nieuws
In de kerk zijn de nodige maatregelen getroffen.
Het COVID-19 virus (Coronavirus)

De pastoor en het parochiebestuur zijn blij dat we met elkaar weer de H. Mis kunnen vieren ondanks het feit dat de omstandigheden niet ideaal zijn. We weten uit de dorpen in de omgeving hoe makkelijk het virus om zich heen kan grijpen. Bij alles wat we hebben besloten staat de gezondheid van onze dorpsgenoten bovenaan. Daarnaast proberen we er alles aan te doen om u weer ‘thuis’ te laten voelen in onze kerk, maar ook dat u zich veilig voelt.

Het parochiebestuur H. Laurentius heeft de volgende maatregelen getroffen:
 • Overeenkomstig het beleid van de Nederlandse bisschoppen worden er sinds 1 juni weer beperkte liturgische vieringen gehouden.
 • Momenteel geldt het protocol van 10 juli 2020 met de aanvullingen van 9 oktober, 3 november, 9 december, 21 januari, 29 april en 5 juni.
 • Bij inachtneming van de anderhalve meter afstand kunnen maximaal 35 personen plaats nemen in onze kerk (exclusief het 'personeel').
 • Er geldt een dringend advies dat aanwezigen een mondkapje dragen (volgens de richtlijnen van de overheid) dat bij voorkeur alleen tijdens het ontvangen van de H. Communie wordt afgedaan.
 • U kunt voor een gewenste datum een plek in de kerk reserveren bij Jeanny Frijns, 043-4072751. Op zondagmorgen zal het kerkbestuur mensen toelaten zolang er nog niet-gereserveerde plaatsen beschikbaar zijn.
 • In verband met mogelijk bron- en contactonderzoek wordt u verzocht uw contactgegevens bij de ingang van de kerk te noteren.
 • Voortdurend gelden de anderhalve meter hygiëne regels: handen reinigen, het gebruik van papieren zakdoekjes en niezen in de ellenboog.
 • We doen een dringend beroep op u om niet naar de kerk te komen indien u verkoudheidsklachten en/of verhoging heeft.
 • Wij vragen u uitsluitend de zitplaatsen te gebruiken die zijn aangewezen om zodoende 1,5 meter afstand tot elkaar te bewaren.  (zie onderstaand schema)

De zitplaatsen zijn gemarkeerd met een zitplaatssticker
 • Bij het ingaan en verlaten van de kerk zal geen gebruik gemaakt kunnen worden van wijwater.
 • Bij het maken van het kruisteken wordt het lichaam niet aangeraakt.
 • Gelovigen houden elkaar de hand niet vast tijdens het bidden van het Onze Vader.
 • Gelovigen geven elkaar bij de vredeswens niet de hand.
 • Er wordt geen communie aan u uitgereikt. U moet deze zelf van een schoon, pasgewassen, tafelkleed op de communiebank pakken.
 • Bewaar ook bij het ter communie gaan de 1,5 meter afstand.
 • U dient voor het ontvangen van de H. Hostie uw handen te reinigen.
 • U kunt bijdragen aan de collecte via een mandje op een tafel bij de uitgang of via een bankoverschrijving.
 • Aangezien zingen een hoog risico geeft op besmetting zal de liturgie niet worden ondersteund door een van de kerkkoren. Samenzang is eveneens niet toegestaan.
  Zang vindt enkel plaats door een cantor of enkele zangers.
 • De Mariakapel is elke dag geopend van 10.00 tot 17.00 uur. We verzoeken u de kapel met één persoon tegelijk te betreden.
 • SACRAMENT VAN BOETE EN VERZOENING (BIECHT): U kunt niet biechten in een biechtstoel. U kunt wel biechten in een te ventileren ruimte waar de priester en u anderhalve meter van elkaar kunnen zitten.
 • DOOPSEL: De toediening van het doopsel is mogelijk mits de regels van het maximum aantal aanwezigen, hygiëne en gezondheid volledig en de regel van anderhalve meter zoveel mogelijk worden nageleefd. De enige uitzondering op de regel van anderhalve meter geldt op sommige momenten voor de bedienaar.
 • VORMSEL: De toediening van het vormsel is mogelijk mits de regels van het maximum aantal aanwezigen, hygiëne en gezondheid volledig en de regel van anderhalve meter zoveel mogelijk worden nageleefd. De enige uitzondering op de regel van anderhalve meter geldt op sommige momenten voor de bedienaar.
 • EERSTE HEILIGE COMMUNIE: De viering en uitreiking van de Eerste H. Communie is mogelijk mits alle regels van het maximum aantal aanwezigen, hygiëne, gezondheid en de anderhalve meter worden nageleefd. Tevens moeten de algemene regels van dit protocol met betrekking tot de uitreiking van de H. Communie worden nageleefd.
 • SACRAMENT VAN DE ZIEKEN: Bij zalving wordt de regel van anderhalve meter zoveel mogelijk in acht genomen.
 • HUWELIJK: Feliciteren bij huwelijksvieringen doet u zonder fysieke aanraking en met inachtneming van de anderhalve meter regel. Niet alleen in het kerkgebouw, maar ook in de trouwstoet houdt u anderhalve meter afstand.
 • UITVAART: Condoleren bij uitvaarten doet u zonder fysieke aanraking en met in achtneming van de anderhalve meter regel. Niet alleen in het kerkgebouw, maar ook op het kerkhof en in de rouwstoet houdt u anderhalve meter afstand.
 • GEBED EN DEVOTIE: Maria- of heiligenbeelden, -schilderijen, iconen of relieken mogen niet worden aangeraakt of worden gekust.
 • KAARSEN: Bij het kaarsenbranden en gebed dient u de anderhalve meter regel te volgen. Er zijn ontsmettingsmiddelen beschikbaar om uw handen te ontsmetten bij het betalen of bij het gebruiken van aanwezige lucifers.
 • BEDEVAARTEN: via het online-platform https://sanctuarystreaming.eu/, gelanceerd door de Commissie van Bisschoppenconferenties van de EU (COMECE), worden eucharistievieringen en gebedsdiensten in onder meer Lourdes, Loreto, Czestochowa, Fátima en vele andere gelivestreamd.
 • Voor het laatste nieuws kunt u altijd deze website raadplegen: www.laurentiusparochie.nl.
 • Indien u vragen heeft of wanneer de parochie iets voor u kan betekenen dan kunt u altijd bellen. Dat geldt zeker ook indien u van iemand anders weet dat steun van de parochie nodig is.
    • Het kerkbestuur zal het protocol regelmatig evalueren en zo nodig aanpassen. Uw suggesties zijn van harte welkom.

    Lees hier

    Wij hopen dat het u goed gaat.
    Wanneer het parochiebestuur iets voor u kan betekenen aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.
    Parochie H. Laurentius - Bemelen
    Terug naar de inhoud