Mededelingen - H. Laurentiusparochie

Ga naar de inhoud

Mededelingen

Nieuws
Zitplaats reserveren
De komende tijd kunnen we in de kerk slechts 30 personen (inclusief kinderen) toelaten tijdens de misviering. U kunt voor een gewenste datum een plek in de kerk reserveren bij Jeanny Frijns, 043-4072751.
Voor het begin van de viering zal het kerkbestuur mensen toelaten zolang er nog niet-gereserveerde plaatsen beschikbaar zijn.

De pastoor en het parochiebestuur zijn blij dat we met elkaar de H. Mis kunnen vieren ondanks het feit dat de omstandigheden niet ideaal zijn. We weten hoe makkelijk het virus om zich heen kan grijpen. Bij alles wat we hebben besloten staat de gezondheid van onze dorpsgenoten bovenaan. Daarnaast proberen we er alles aan te doen dat u zich ‘thuis’ en veilig voelt in onze kerk. Alle maatregelen leest u HIER.
Vastenaktie 2021
We kunnen u nu de opbrengst van de vastenactie van dit jaar melden:
ParochiePlaatsOpbrengst 2021
H. Laurentius
Bemelen
€ 2.290,09
H. Kruisverheffing
Cadier en Keer
€ 1.147,25
H. MartinusBreust - Eijsden€ 1.340,55
H. Bartholomeus
Eckelrade
€    605,73
H. Martinus
Gronsveld
€    900,90
Maria Tenhemelopneming
Mariadorp
€    381,40
H. Pancratius
Mesch
€    698,05
H. Jozef
Oost-Maarland
€    475,00
O.L.V. Onbevlekt Ontvangen
Rijckholt
€    157,30
MissiehuisCadier en Keer €    720,00
Overigen
€    485,00
TOTAAL

€ 9.201,27

Dit is een heel mooie opbrengst voor een actie onder de huidige moeilijke omstandigheden. Wij willen u, mede namens zuster Georgina Lawrentia Quayson OLA en haar staf, de patiënten van het St. Joseph Ziekenhuis in Nkwanta en pastor pater Jos Pijpers SMA heel hartelijk danken voor uw inspanningen en bijdragen voor deze actie.
Pater Pijpers is voornemens om eind dit jaar of volgend jaar, als dat weer veilig kan, naar Ghana af te reizen en ons dan te berichten over het ziekenhuis.
Meer informatie over de actie vindt u op onze website onder “Vastenactie 2021”.

Inventarisatie kerkschatten en gebruiksvoorwerpen
Van 4 t/m 7 mei 2021 is kunsthistoricus Sander van Daal bezig geweest met het inventariseren, documenteren en fotograferen van alle kunst- en gebruiksvoorwerpen in onze kerk. Deze inventarisatie gebeurt in opdracht van het Bisdom Roermond en wordt medegefinancierd door de provincie Limburg en andere begunstigers. Het is onderdeel van het project “Inventarisatie van Limburgse kerkschatten” dat in 2017 is begonnen en waarbij alle 900 kerken in Limburg worden geïnventariseerd. Het doel is dat parochies hiermee hun erfgoed beter kunnen beheren. Sander van Daal had zijn komst al aangekondigd op de Open Monumentendag van 2018 (tijdens Bemelen 1000+) toen hij een quick scan deed in onze kerk.
Alle objecten (altaren, kandelaren, kazuifels, liturgisch vaatwerk, schilderijen, biechtstoel etc.) zijn ingevoerd in de database “Kerkcollectie digitaal” van het Museum Catharijneconvent. Dit museum is partner in het project. In het totaal zijn er zo’n 240 (groepen) objecten geregistreerd waarvan de oudsten dateren uit de 16e en 17e eeuw. De bedoeling is dat bij de objecten ook de verhalen worden gedocumenteerd.
De database van het Museum Catharijneconvent is niet openbaar teneinde kwaadwillenden niet op ideeën te brengen. Als parochie hebben we toegang tot ons eigen deel van de database.

De laatste keer dat de Limburgse kerkschatten geïnventariseerd zijn, was in november 1981. Toen gebeurde dat nog met pen, papier en fotorolletjes.

Lees hier meer.
Uitgesteld gouden priesterfeest
Vorig jaar kon het gouden priesterfeest van pastor pater Jos Pijpers SMA niet doorgaan vanwege de coronapandemie. Omdat de vaccinatie nu goed op gang komt mogen we hopen dat in de zomer grotere bijeenkomsten weer mogelijk zijn. Voorzichtig hebben we de datum van zondag 29 augustus geprikt voor een feestelijke mis en aansluitend een receptie in de tuin van de pastorie. Schrijft u het vast in potlood in de agenda.
Cantor
Het is bijzonder spijtig dat onze misvieringen niet door koorzang opgeluisterd kunnen worden. Dit is niet alleen voor de parochie heel erg, maar zeker ook voor de koorleden die altijd vol overgave repeteren om goed verzorgde eucharistievieringen voor te bereiden.
We weten dat vele koorleden staan te springen om weer te kunnen gaan repeteren. Men mist de vreugde van het zingen, de sociale contacten en vreest voor het voortbestaan van de koren. Tegelijkertijd zijn velen huiverig om in groepen bij elkaar te komen. Al deze zorgen zijn terecht en op korte termijn niet oplosbaar.
In de begintijd van de coronacrisis hebben we wekelijks de mis opgeluisterd met “ingeblikte muziek”. Maar toen de crisis langer bleek te gaan duren heeft het kerkbestuur, om te voorkomen dat de levende-muziek uit de kerk verdwijnt, besloten regelmatig met een cantor te gaan werken. Een van de kerkbestuursleden heeft met dat doel een korte opleiding bij het bisdom in Roermond gevolgd. Inmiddels is er een bescheiden cantors-groep die bij toerbeurt de mis opluisteren.
Op het oksaal is een constructie met spatschermen gemaakt om besmetting door een cantor te voorkomen.
Een cantor is geen “solist”, maar een parochiaan die namens de kerkgangers de liederen voorzingt die anders in samenzang gezongen zouden worden.

Het kerkbestuur heeft het cantorrooster verlengd tot en met 8 augustus 2021 omdat we niet verwachten dat voor die tijd de koren weer kunnen gaan zingen. Andere ‘zanglustigen’ kunnen zich nog steeds hierbij aansluiten.
Geloof, Hoop en Liefde
Plotseling verkeren we in een moeilijke tijd die veel beperkingen met zich meebrengt en ook veel zorgen en leed veroorzaakt.
In de geschiedenis van de mensheid verkeerde men vaker in moeilijke tijden. Die generaties hebben ons de tekenen van Geloof, Hoop en Liefde overgedragen die hen hielpen als steun in moeilijke tijden. De apostel Paulus benoemde dat zo toen de Christelijke gemeente werd vervolgd door de Romeinse overheersers.
Maar het is een symbool van alle tijden. In de 19e eeuw hebben de Bemelenaren het teken van Geloof, Hoop en Liefde op het plafond van onze kerk afgebeeld. Het heeft al die generaties steun gegeven en het kan ons nu ook steun geven. Het geloof dat we dit met elkaar kunnen dragen, maar ook dat we ons gedragen mogen voelen. De hoop die we niet moeten verliezen, want, zeker in deze Paastijd, mogen we zeggen ‘er is licht achter het kruis’. De liefde doet een beroep om naar elkaar om te zien.
De apostel Paulus zegt hier over: Nu echter blijven geloof, hoop en liefde, de grote drie; maar de liefde is de grootste. Of in gewone mensentaal: “help elkaar door deze moeilijke tijd”.
(Lees maar eens na: 1 Korintiërs 13 vers 13)
Parochie H. Laurentius - Bemelen
Terug naar de inhoud