Van de pastoor - H. Laurentiusparochie

Ga naar de inhoud

Van de pastoor

Nieuws
Beste mensen,

Met de komst van het nieuwe jaar, dienen zich ook weer onze gebruikelijke activiteiten aan die door de verschillende verenigingen en groepen zullen worden ondernomen. Vooral in deze tijd van Corona is dat een ware uitdaging! Hoe gaan wij het doen? Moet of kan het nog wel door gaan? Ook wij in de parochie hebben hierover ons hoofd gebogen. Met inachtneming van de regelgeving proberen wij zo goed als het gaat toch alles door te laten gaan. Soms is dat wel eens moeilijk, maar vaak geeft het toch ook rede tot vreugde dat er toch nog wel wat kan worden gedaan.

Met de naderende viering van Carnaval en Aswoensdag, zullen wij weer proberen vorm te geven aan alle daarbij behorende vieringen en gebruiken, hoe bescheiden die ook mogen worden uitgevoerd. Zo kondigt de jaarlijkse Vastenaktie zich ook al weer aan. Wij ondernemen dit als parochie en als dorpsgemeenschap altijd samen met de omringende parochies en dorpen. En wel voor één gezamenlijk doel. Wij proberen altijd een project uit te kiezen waarbij in grote mate zal worden voorzien in de nood van de mensen voor wie het project bedoeld is. Vorig jaar was het onze beurt om het project te organiseren. Wij kozen voor het Sint Joseph Ziekenhuis in Nkwanta, Ghana, waar met name grote behoefte is aan apparatuur voor het laboratorium. Vooral voor bloedanalyse apparatuur. Er zijn 3 dokters werkzaam in het ziekenhuis. Maar voor bloedanalyse is men afhankelijk van ziekenhuizen, soms honderden kilometers ver weg. Dat is tijdrovend en duur en kan soms zelfs fataal zijn. En is ook frustrerend voor de daar werkzame dokters.

Niettegenstaande de toen opkomende problemen van Corona is, voor wat Bemelen betreft, de Vastenaktie 2020 een groot succes geworden! Met nogmaals dank aan iedereen! Het zou de bedoeling zijn, dat het nu de beurt zou worden van de parochie van Eijsden om de organisatie ter hand te nemen. De kapelaan van de parochie komt van Malabar, India, en zou een project presenteren voor zijn bisdom. Echter, vanwege de huidige omstandigheden is hij niet in staat geweest om dit tot stand te brengen. En dat is jammer. Want het wordt voor hen nu verschoven naar het volgend jaar. De Vastenaktie als zodanig gaat echter wel door, zowel landelijk als plaatselijk, en zo ook voor onze parochies. Men heeft ons daarom verzocht, om nogmaals zorg te dragen voor de Vastenaktie organisatie. De giften die wij ook dit jaar weer vanwege de Vastenaktie zullen ontvangen, mogen wij dan weer voor hetzelfde project bestemmen als verleden jaar. En dat is onzerzijds natuurlijk een positief bericht. Want er staat nog wel het een en ander op het programma van het ziekenhuis, zoals onder andere de aanschaf van microscopen om maar een punt van hun verlanglijstje te noemen.

Het project van verleden jaar is al in uitvoering. En dat is goed nieuws! De flyers zullen u hierover informatie verschaffen. Zelf zou ik nog wel eens naar Nkwanta willen reizen, om persoonlijk van de voortgang van het project op de hoogte te worden gesteld. Maar dat zit er nu even niet in, vanwege de bekende redenen! Ik wil u wel nog ervan vergewissen van het feit, dat alle giften in z’n geheel voor het project bestemd zijn. Er is geen aftrek van onkosten van welke aard dan ook! Dus wat u in de bus deponeert als uw persoonlijke bijdrage, wordt in Nkwanta als het ware weer in zijn geheel uit diezelfde collectebus gehaald. Wij zijn ons bewust van de huidige omstandigheden, en zullen daarom al het mogelijke in het werk stellen, om de collecte zo veilig mogelijk te laten verlopen. Dank wederom voor uw bijdrage. Met uw persoonlijke gift draagt u bij aan verbetering van de gezondheidsvoorziening in Nkwanta en omgeving. U geeft iets van uzelf, tijdens deze vastentijd, om uw medemens in welke nood dan ook te kunnen helpen. En daar zijn wij allen oprecht dankbaar voor. Wij wensen u een mooie, zij het bescheiden carnavalstijd toe en een vruchtbare vastentijd op weg naar Pasen. Dat is: op weg naar het feest van de opstanding, van de verbetering en van de bevrijding. Dank voor uw medeleven.

Meer over dit project leest op op de speciale pagina's van onze website: KLIK HIER.

Jos Pijpers, SMA, Pastor te Bemelen.

Parochie H. Laurentius - Bemelen
Terug naar de inhoud