Posthumus Sources

View Sources

Contents site
Homepage
Index on this site Search this site

Preamble
The origin of the name Posthumus

Rome the municipal state
Roman familylife (Dutch)
Cicero (Dutch and English)

Since the beginning of the era
From Agrippa Postumus in Rome up to and including Chuck Posthumus in Holland Michigan (US) (Dutch)

Postumus I
From: Dr. W.A. van Es, the Roman in The Netherlands. (Dutch)

Roman-Frisian right
History of jurisdiction in Friesland (Dutch)

The Imperial Decree from 18 july 1811
- The meaning for Friesland (Dutch)
- Registration of the family name Posthumus (Dutch and English)

Pedigree
The pedigree of Gerrit Hielkesz. (Dutch)

Genealogy
Posthumus and genealogy, with references to other websites (Dutch)

Heading
A nice page with interesting tidings and references to other websites. (Dutch)


Sources  
Dutch - Nederlands
BronnenPhotogallery
Index

The World Heritage List of UNESCO

Italy

Inca expedition:
Ecuador, Peru en Bolivia
Trans-Mongolian Railway:
Russia - Mongolia - China


  Homepage
1) The Praise of Folly. Translated by John Wilson in 1688. ERASMUS OF ROTTERDAM to his friend THOMAS MORE.
At his birth Erasmus was called 'Gerrit Gerritszoon'. See:
 • Desiderius Erasmus Dutch and
 • Desiderius Erasmus (1466-1536) (Originally Gerrit Gerritszoon)

  2) Website of the Mormons. (The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints) Familysearch.org.

  Preamble
  3) The Emperor as Legislator: Napoleon.org.

  4) Van Dale Nederlands woordenboek 1999.
  (Van Dale Dutch vocabulary 1999).

  5) Grande Larousse 1987.

  6) The Encyclopædia Brittannica 1911.
  See also:
  The American Heritage® Dictionary of the English Language: Fourth Edition. 2000.

  7) Brockhaus enzyklopädie Wiesbaden 1966.
  (Brockhaus Encyclopædia Wiesbaden 1966).

  8) Grote Winkler Prins Ecyclopædie Amsterdam 1992.
  (Great Winkler Prins Ecyclopædia Amsterdam 1992).

  9) Woordenboek Latijn/Nederlands Amsterdam 1998, editor-in-chief prof. dr. Harm Pinkster.
  (Dictionary Latin/Dutch Amsterdam 1998). The dictionary is based upon the PONS Global-wörterbuch Lateinisch-Deutsch, published by Ernst Klett Verlag für Wissen und Bildung GmbH.

  10) Strange origins The Tribune.

  11) Etruscan Vocabulary.

  Rome the municipal state
  12) De foto van het beeld van Romulus en Remus is overgenomen van de website library.thinkquest.org.

  13) De pagina www.jaccorik.com/latijn/cultuur/forumromanum.htm waarop het verhaal over de Etrusken en Rome staat is niet meer aanwezig.

  14) The page 'www.jaccorik.com/latijn/cultuur/romnamen.htm' is no longer available.
  See for an extensive explanation about names for boys and girls in Rome: Roman Names by Lidia Kouznetsova.

  15) Consuls van Rome (Les consuls, dictateurs et censeurs).

  16) De Katholieke Encyclopaedie Amsterdam/Antwerpen 1954.

  17) Van Klaske Dijkstra-Posthumus ontving ik een e-mail waarin ze vertelt:
  ´... dat in Bollendorf, Luxemburg op de grens met Duitsland een gedeelte van een Romeins Diana-standbeeld staat, alleen de sokkel met een (in 1997) tamelijk leesbaar opschrift, hetwelk de naam Q. Postumus vermeldt, daterend uit de 2e eeuw na Chr. Dit kwamen mijn man en ik toevalligerwijze tegen bij een vakantie.´

  Meer informatie over het standbeeld:
  - Bollendorf
  Dianadenkmal.
  - Eva-Maria Reuter Jagdlustige Tochter des Jupiter
  In de regionale krant : Trierischer Volksfreund, Magazin, 23 Juni 2001.

  18) Foto en informatie ontvangen van de VVV van Bollendorf, Luxemburg.

  19) De wet van de twaalf tafels The Law of the Twelve Tables.
  Tafel IV in latijn TABULA IV.

  20) Vermande Verzameling Nederlandse wetgeving 1999/2000. Koninklijke Vermande, Lelystad/Den Haag, 1999, vijftiende gewijzigde druk.

  21) J.H.A. Lokin, C.J.H. Jansen, F. Brandsma, Het Rooms-Friese recht De civiele rechtspraktijk van het Hof van Friesland in de 17e en 18e euw. Hilversum, Leeuwarden 1999, p. 32-33. Citaat opgenomen met toestemming van Uitgeverij Verloren BV.
  Inhoudsopgave en slotbeschouwing.

 • Erasmus
  Portrait of Erasmus (Dürer 1471-1528)
  See Louvre
    Since the beginning of the era
  22) Andrea Giardina, De wereld van de Romeinen, Amsterdam 1992.

  23) Vertaling van de pagina 'Beroemde mannen in Rome. Agrippa Postumus'. De pagina stond op de site www.woodberry.org. Als bron voor de tekst werd opgegeven: Simon Hornblower and Antony Spawforth, eds., The Oxford Classical Dictionary, (Oxford, New York: Oxford University Press, 1996), pp. 779-780.

  See pictures of Agrippa Postumus in the Musée du Louvre L'encyclopédie des arts et de l'architecture.

  24) De webcatalogus van Romeinse Munten.
  Zie voor de geschiedenis van de muntsoort Antoninianus: The Antoninianus.

  25) 'Blanche van Navarra was de eerste Baskische koningin. De tweede wordt, na de troonsbestijging van Willem-Alexander, Máxima.'
  Ineke Holtwijk, Zorreguita´s zijn trots en superieur als Basken, in: De Volkskrant, 2 april 2001. Zie ook: Welke titels krijgt Máxima? in: De Volkskrant, 2 april 2001.

  26) Zie voor El Póstumo en Jean le Posthume de website van Encyclopædia Britannica (fragment).

  27) Genealogie Slowakije National Slovak Society. Zie ook:
  - Ladislaus V or Ladislaus Posthumus, 1440-57, king of Hungary (1444-57).
  - Anoniem schilderij van Ladislaus Postumus (Kunsthistorisch Museum, Wien).
  - Staatshoofden van Hongarije.

  28) De afbeelding met bijbehorende tekst over Heinrich Posthumus is niet meer aanwezig op de website van de stad Gera.

  29) Vertaling Jan Jonk. Zie Shakespeare vertaald.

  30) Uit de Nederlandse Familienamen Databank op de site van het Meertens Instituut.

  31) Zoekmachine Social Security Death Index op Ancestry.com.

  32) Zoekmachine White Pages.

  33) Zie: Genealogie Pyter Tiedes.

  34) Zie de passagierslijst van het zeilschip Doggerbank

  35) Onderzoek - Stamboom onderzoek - BS Geboorten, BS huwelijken, BS overlijden - Regio 10
  Op de website van
  TRESOAR, het Fries Historisch en Letterkundig Centrum.

  36) Mark C. Ulberg Descendants of Yde Ulberg

  Andere sites m.b.t. Holland Mi
  - Emigratie naar Amerika: - nederzettingen in Michigan - Vriesland Vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum.
  - 1869 Vriesland Reformed Church met een interessant kaartje.
  - Foto's van de vakantie (deel 1) Holland.
  - De plaatselijke krant The Holland Sentennial.
  - Bibliotheken met genealogische collecties (o.a. in Michigan)
     Libraries With Genealogy Collections.
  - Holland Genealogical Society Information.
  - The Joint Archives of Holland Hope College.

   
    Emperor Posthumus
  37) Es, Dr. W.A. van de Romeinen in Nederland. Fibula-van Dishoeck, Haarlem.
  Zie ook: De Imperatoribus Romanis
  Postumus (A.D. 260-269).
  In 2002 is een manuscript gepubliceerd van In de Betouw. Hierin schrijft hij over de veldheer Posthumus [hij gebruikt de moderne spelling] die op gedenkpenningen vereerd werd met de naam Germanus Maximus.
  Zie hoofdstuk XL van In de Betouws opgedolven Verhandeling

  38) Postumus' muntslag. Deze munten zijn ook in Friesland gevonden. Zie: Ds. J.J. Kalma, dr. J.J. Spahr van der Hoek en mr. K. de Vries, Geschiedenis van Friesland, p. 76/77, Leeuwarden 1980.
  See more information about coins of emperor Postumus a.o.:

   
    Roman-Frisian right
  39) De tekst is overgenomen van de pagina Historie van de rechtspraak in Friesland. Rechtspraak.nl is de officiële site van de rechterlijke organisatie in Nederland.

  40) J.H.A. Lokin, C.J.H. Jansen, F. Brandsma, Het Rooms-Friese recht De civiele rechtspraktijk van het Hof van Friesland in de 17e en 18e euw. Hilversum, Leeuwarden 1999, pag. 11. Citaat opgenomen met toestemming van Uitgeverij Verloren BV.
  Inhoudsopgave en slotbeschouwing.

  41) J.H.A. Lokin, C.J.H. Jansen, F. Brandsma, Het Rooms-Friese recht De civiele rechtspraktijk van het Hof van Friesland in de 17e en 18e euw. Hilversum, Leeuwarden 1999, pag. 12. Citaat opgenomen met toestemming van Uitgeverij Verloren BV.
  Inhoudsopgave en slotbeschouwing.

  42) J.H.A. Lokin, C.J.H. Jansen, F. Brandsma, Het Rooms-Friese recht De civiele rechtspraktijk van het Hof van Friesland in de 17e en 18e euw. Hilversum, Leeuwarden 1999, pag. 72. Citaat opgenomen met toestemming van Uitgeverij Verloren BV.
  Inhoudsopgave en slotbeschouwing.

  43) J.H.A. Lokin, C.J.H. Jansen, F. Brandsma, Het Rooms-Friese recht De civiele rechtspraktijk van het Hof van Friesland in de 17e en 18e euw. Hilversum, Leeuwarden 1999, pag. 46. Citaat opgenomen met toestemming van Uitgeverij Verloren BV.
  Inhoudsopgave en slotbeschouwing.

  44) Het Regionaal Historisch Centrum voor Zeeland GEGEVENS OVER VOOGDIJZAKEN.

  45) J.E. Bazuin, Wezen van Workum Geschiedenis van het Stadsburgerweeshuis Sneek 1994. Uitgave van Stichting Stadsburgerweeshuis te Workum. Zie ook: Museum Warkums Erfskip.

  46) J.H.A. Lokin, C.J.H. Jansen, F. Brandsma, Het Rooms-Friese recht De civiele rechtspraktijk van het Hof van Friesland in de 17e en 18e euw. Hilversum, Leeuwarden 1999, pag. 16. Hierbij is de noot geplaatsts: "P. Gerbenzon, Enkele nieuwe gegevens over de receptie van het Romeinse recht in Friesland, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 1959, p. 145-147, p. 149. Citaat opgenomen met toestemming van Uitgeverij Verloren BV.
  Inhoudsopgave en slotbeschouwing.

  47) Onderzoek - Stamboom onderzoek - "BS" vóór 1812, Huwelijken vóór 1812 uit de DTBL collectie. Op de website van TRESOAR, het Fries Historisch en Letterkundig Centrum.

   
    The Imperial Decree from 18 july 1811
  48) Site kleioscoop.digischool.nl

  49) Simon Schama. Patriotten en bevrijders. Revolutie in de Noordelijke Nederlanden, 1780/1813.
  Derde druk. Amsterdam 1989 p. 232.

  50) Idem p. 237.

  51) Idem p. 715-716.

  52) Idem p. 706.

  53) J.E. Bazuin, Wezen van Workum Geschiedenis van het Stadsburgerweeshuis. Sneek 1994 p. 46. Uitgave van Stichting Stadsburgerweeshuis te Workum. Zie ook: Museum Warkums Erfskip.

  54) Onderzoek - Stamboom onderzoek - Familienamen 1811 - Achtergronden op de website van TRESOAR in Friesland.

  55) Onderzoek - Stamboom onderzoek - Familienamen 1811 - Achtergronden op de website van TRESOAR in Friesland.

  56) Uit de Nederlandse Familienamen Databank op de site van het Meertens Instituut.

   Voorbeelden van naamsverwarring en verschil in schrijfwijze zijn te vinden op de website `Genealogie Posthuma´ van Reitze Jonkman. Daarop staat het smakelijke verhaal over Suardus Posthumus en zijn dienstmeid Antje Jans Pama bij wie hij een dochter verwekte. Dat hij de omgang van zijn dienstmeid met ene Reid aanmoedigde leidde ertoe dat hij voor de rechtbank moest verschijnen.
   Op de pagina Suardus is een deel van een koopakte afgebeeld met daarop zijn naam en beroep: Suardus Posthumus Mr Chirurgus.
   Op de pagina Het verhoor van Suardus Posthuma is een plaatje te zien met daarop als naam van de `Beclaagde´ Sijvardus Posthumus.

   Op de website van het Ryksargyf wordt in het bestand van Quotisatiekohieren 1749 een aanslag getoond voor Suardus Posthumus, apothecquer, met 1 volwassene en kind. De apotheker is voor een andere zaak met de rechter in aanraking gekomen zie: Doofpot. Hij wordt hier Sivardus Postma genoemd.

  57) Onderzoek - Stamboom onderzoek - Familienamen 1811 op de website van TRESOAR in Friesland.

   
    The pedigree of Gerrit Hielkesz.
  58) Website van de Mormonen. (De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen.) Familysearch.org.

  59) Nederlandse gemeentewapens. Workum.

    Cicero
  60) 106-76
  CICERO'S LEVEN EN WERKEN.

  61) 54 Lucio Domitio Ahenobarbo Appio Claudio Pulchro consulibus.
  CICERO'S LEVEN EN WERKEN.

  62) Oxford General Catalog.
  Cicero's Speech Pro Rabirio Postumo (translated by Mary Siani-Davies).

  63) Oxford General Catalog.
  Cicero's Speech Pro Rabirio Postumo.

  64) Bryn Mawr Classical Review 2002.04.12
  Review Cicero's Speech Pro Rabirio Postumo (by Jerise Fogel).

  balk.gif

  Back to the Homepage
  balk.gif
   
    If you have interesting information about Posthumus or if you want to make comment on one of the topics just send an e-mail to:
  Hans Posthumus.
   
       
  advertenties


  Google

  Privacy Policy (Dutch) Privacybeleid Donation (Dutch) Donatie