Beginpagina D e  f a m i l i e  A u t s e m a

De familie AUTSEMAWelkom op de site van de familie AUTSEMA. Deze site geeft een overzicht van de voorvaderen van de familie Autsema, waarvan het oudste mij bekende familie-lid (rond 1700) in de provincie Groningen heeft gewoond. Op deze site is voornamelijk de mannelijke lijn gevolgd. Deze familie is verwant aan de familie AUSEMA, die eveneens haar oorsprong vindt in Groningen.

>> Ga naar de Inhoudsopgave


English part
This site deals with the ancestors of the AUTSEMA/AUSEMA family. During centuries this family lived in the north of the provence of Groningen in the north east part of the Netherlands. The eldest known member of this family lived around 1700 in Groningen. This site contains an English part and little by little I will try to translate the entire site in English.

>> Go to the Index
Voor contact en informatie kunt u mailen naar:
yagole@hetnet.nl


Jan (Willem) Autsema, november 2018
Families die gerelateerd zijn en waarvan mij bekend is dat zij een website hebben staan hieronder genoemd:

De familie Hoeksema (website is niet meer terug te vinden)

Familie Rus - site van Hendrik de Vries
Get Firefox!Gebruik Firefox

Blijft er nog iets van privacy over?? >>
Lees meer op Bits of freedom