Rik Min, politiek, theorie, socialisme, communisme, eLearning, home-page, home

WEBSITES DIE GEMAAKT ZIJN EN BEHEERD WORDEN DOOR ACONE RIK MIN

(periode 2004 - heden)

Acone Rik Min: http://www.acone.nl/
Acone Rik Min: http://RikMin.nl/
Acone Rik Min: http://home.kpn.nl/r.min.001/WebsitesAcone.html (deze pagina)

Regeltechniek Peter Westerveld: http://regeltechniek.konict.nl/ (Algemeen)
Regeltechniek Peter Westerveld: http://regeltechniek.konict.nl... Wat is een integrator (e-les)
Regeltechniek Peter Westerveld: http://regeltechniek.konict.nl... Wat is een analoog schema (e-les)
Regeltechniek Peter Westerveld: http://regeltechniek.konict.nl... Wat is de orde van een systeem (e-les)
Regeltechniek Peter Westerveld: http://regeltechniek.konict.nl... Processen en systemen (met java voorbeelden)
Regeltechniek Peter Westerveld: http://rikmin.nl/Examples/Ani/Mengen/ (MENGEN)
Regeltechniek Peter Westerveld: http://rikmin.nl/Examples/Ani/Rekenen/ (REKENEN)

Economie Reinard Haster & Gerard Popelier: http://www.macroeconomie.konict.nl/ (Algemene werkplaats)
Economie Reinard Haster & Gerard Popelier: http://www.beocases.nl/ (Home-pagina serie bedrijfseconomische cases)
Economie Reinard Haster & Gerard Popelier: www.beocases.nl (MACRO-ECONOMIE)
Economie Reinard Haster: www.beocases.nl (BREAK-EVEN ANALYSE)
Economie Reinard Haster: www.beocases.nl (FINANCIEEL HEFBOOMEFFECT & DUPONT-CHART)
Economie Reinard Haster & Rik Min: http://rikmin.nl/Examples/Ani/Grootboek/index.html (GROOTBOEK BOEKHOUDEN)

Postkapitalisme: www.hoedanwel.konict.nl/... Een duurzaam economisch alternatief (Snoek & Versteijnen)
Postkapitalisme: www.hoedanwel.konict.nl... Als het tij verloopt (Snoek & Versteijnen)
Postkapitalisme: http://home.kpn.nl/r.min.001/Kapitalisme/ (De markteconomie voorbij) (Snoek, Versteijnen en Snip)

Ministerie van Justitie: http://moodle.stoas.nl/dji/login/index.php
Stichting en erven Jaap Min: www.JaapMin.nl/ (www.JaapMin.nl) (Oud: 1, 2, 3, 4, 5 en 6)
IsmakogieCW Corry Westgeest: www.ismakogieCW.nl (www.ismakogieCW.nl)
Katyn Henk Gerrits: http://www.gerkor.konict.nl/
iPhone testsite Rik Min: http://rikmin.nl/Examples/Ani/ (apps)

Website NCPN Twente: http://www.ncpn-twente.nl/
Website NCPN Enschede: http://ncpnenschede.konict.nl/ (e-Community)
Website scholingsmateriaal: www.RikMin.nl/Scholing/index.html (e-Boek)
Website communisme/socialisme/sociaal democratie: http://www.communisme.konict.nl/

De PI-theorie van Rik Min: www.RikMin.nl/Menu.html
Simulaties van Rik Min: http://home.kpn.nl/r.min.001/Sim/Menu.html
e-Boeken van Rik Min: www.RikMin.nl/ebooks.html
e-Applicaties van Rik Min: www.RikMin.nl/Java/Examples.html

Onderzoek Rik Min: www.RikMin.nl/home/personal.html
Wetenschappelijke experimenten Rik Min: www.RikMin.nl/Exp/index.html
Het CARDIO-project van Rik Min (het Cardio-trainings-programma) (Java nodig!)
Het VISKWEEKVIJVER-project van Rik Min (het vis-kweekvijver-trainings-programma) (Java nodig!)
Oude projecten van Rik Min: ../ExpSystems/iDiagnose (het anamnese-trainings-programma)

Onderwijs Rik Min: www.RikMin.nl/home/Onderwijs.html
Werkstukken studenten Rik Min: www.RikMin.nl/Werkstukken.html

Publicatie-lijst Rik Min: www.RikMin.nl/Teksten/Publicaties.html (1975 - heden)
Papers (Engelstalig) Rik Min: www.RikMin.nl/Papers/Papers.html
Artikelen (Nederlands) Rik Min: www.RikMin.nl/Papers/Artikelen.html
Europees Raport (Engels) Rik Min: Het Minerva project
CV (wetenschappelijk) Rik Min: http://RikMin.nl/home/Rik.htm
Index (educational technology) Rik Min: www.RikMin.nl/home/index.htm

e-Boek Rik Min: 70 jaar leugens, bedrog en regime changes (een analyse van de Koude Oorlog) (nieuwe versie 2017)
e-Boek Rik Min: Socialisme 2.0 (een analyse van wat er in China en Cuba gaande is) (nieuwe versie 2018)
e-Boek Koude Oorlog Rik Min: http://home.kpn.nl/r.min.001/Pol/indexOudeVersie.html (oude versie)
e-Boek Politieke Economie Rik Min: http://home.kpn.nl/r.min.001/Econ/ (oudere versie)
e-Boek Socialisme, kapitalisme, nationalisme en belangenstrijd Rik Min: www.RikMin.nl/Rik/ (serie artikelen algemeen)

Meta-home-pagina acone Rik Min: http://home.kpn.nl/r.min.001/
Weblog Rik Min: http://home.kpn.nl/r.min.001/WebLog.html
Commentaren (e-Comments) Rik Min: http://home.kpn.nl/r.min.001/Tegenwoordig.htm
Politieke foto's Rik Min: www.RikMin.nl/FotoArchiefNCPN.html
Ingezonden brieven / politieke mails Rik Min: http://home.kpn.nl/r.min.001/Mails/
CV (politiek) Rik Min: http://RikMin.nl/Rik/cv.html
Index (politieke teksten) Rik Min: http://home.kpn.nl/r.min.001/Mails/indexP.html

Recent
De Palestina kwestie Rik Min: https://home.kpn.nl/r.min.001/PalestinaHilversum.html
Politieke kwakzalverij Rik Min: http://RikMin.nl/Rik/PolitiekeKwakzalverij.html

Enschede, maart 2014; updated 2016 en 2019