Mailing index-eLearning              Projecten              index-politiek Editing

Weblog
  (Commentaar op het nieuws)  

  === Meta-home-pagina ===    
Projecten  
Rik Min  

New
     (Wat is hier nieuw?)      

Maatschappij-kritische projecten:
e-Comments e-Books e-Papers i-Demo's e-Mails
Mail: r.min@hetnet.nl / Post: Schopmanlanden 22, 7542 CN Enschede / Web: www.RikMin.nl
Telefoon kantoor: 053 - 4.30.30.73 / Telefoon thuis: 053 - 4.763.881

Advertentie

(online verkoop boek 1) (online verkoop boek 2)

Shortcuts naar projecten

Politiek map Rik (index.html) (eBoek 'politieke economie & socialisme')
Politieke ingezonden brieven map Mails (KPN) (verzameling politieke mails) (index.html)
Politiek boek map Econ (KPN) over politieke economie (index.html) (e-Boek)
Politieke CV (politieke loopbaan)

Politiek map Twente (index.html)
Politiek map partij (nieuw) (index.html)
Politiek map partij (oud) (indexX.html)
Politiek map Scholing (index.html) (e-Boek)
Boek map Pol (KPN) (oude versie) over de koude oorlog(en) (index.html) (e-Boek)
Politiek Politieke index (index) (KPN)

Wetenschap en techniek map van university of Twente (indexPI.html) (adaptieve website)

Wetenschap: Parallellisme / de PI theorie de Parallelle Instructie theorie (de onderzoeksversie)
Wetenschap: Parallellisme / de PI theorie de Parallelle Instructie theorie (versie 1.0x)
Wetenschap: Parallellisme / de PI theorie de Parallelle Instructie theorie (versie 2.0x)
Wetenschap: Parallellisme / de PI theorie de Parallelle Instructie theorie (versie 3.0)

Boeken 6 mappen met e-Boeken (ebooks.html) (6 e-Boeken)
Wetenschap en techniek map van university of Twente (adaptive) (indexPI.html)
Wetenschap map Papers (in het Engels) (Papers.html) (verzameling)
Wetenschap map Papers (in Nederlands) (Artikelen.html) (verzameling)
Wetenschap map Teksten (in Nederlands) (Publicaties.html) (lijst)
Wetenschap map Lezingen (Index.html) (sheets) (verzameling)
Wetenschap map Lezingen (Lijst.html)

Wetenschap map Exp Experimenten, restjes, etc (index.html) (11 experimenten)
Wetenschap Het Adapt-project (een internationaal project van de Europese Unie)
Applications map Examples (Menu.html) (demonstraties & prototypes)
Applications map Examples (Examples.html) (demonstraties & prototypes)
Applications map Examples (ExamplesJS.html) (demonstraties & prototypes)
Software map Projecten (Projecten.html) (wetenschap)
Wetenschappelijke CV c.q. carriere
Techniek en wetenschap e-Learning index (index)

Kunst www.JaapMin.nl (schilderijen)

Keuzevak computer simulation map sim (index.html) (master course)
college over simulation
college over simulation technology
college over leaning theories
college over web-methods and examples
college over web-technologies
college over reflectie
college over a model of learning
Vak Multimedia-ontwerp en -productie map mmop (index.html) (8 versies) (voor onderwijskundigen)
de opdrachten
Vak Onderwijskundig programmeren map pro (index.html) (voor onderwijskundigen)
Vak Multimedia programmeren map mmp (index.html) (voor onderwijskundigen)
Prakticumvak map mmop 'Atelier' (web-methoden en -technieken) (indexA.html) (voor onderwijskundigen)
Prakticumvak map CEA werkstukken (index.html) (6 dimensionale courseware)

Cursus map mm cursus Flash, Dreamweaver, etc (index.htm)
Cursus map Vakken Systeem Benadering (voor onderwijskundigen)
Cursus map Sheets Systeem Benadering (voor onderwijskundigen) (sheets)
Cursus map Sheets Systeem Benadering (voor psychologen) (vak psych. ergonomie)
Cursus map Vakken OKT1, module 3 (voor onderwijskundigen)
Cursus map Vakken CO1 (voor communicatiewetenschappers)
Cursus map Vakken CO2 (voor communicatiewetenschappers)
Cursus map Sheets Inleiding Mediakunde 1996/1997 (InlMk1) (voor communicatiewetenschappers)

(Actief op het gebied van politiek, theorievorming, systeem-dynamica, modelvorming, simulatie, onderzoek, ontwerpen, ontwikkelen. Maakt web-applicaties. Publiceert losse teksten, artikelen en e-boeken op internet en is aktief binnen de Bergense kunstwereld.)

www.RikMin.nl