Activiteiten 2018-2019

ACTIVITEITEN [/DATA]

 

Het V.A.B.B. organiseert ieder jaar attractieve† competities en toernooien, waaraan alle leden van de aangesloten verenigingen kunnen deelnemen, zowel in teamverband als op individuele basis. Er worden twee team-competities aangeboden, namelijk in de spelsoorten libre en driebanden klein. Op individuele basis worden persoonlijke kampioen≠schappen aangeboden in de spelsoorten libre, bandstoten en driebanden klein.

 

Teamcompetitie libre

De diverse teams die voor deze competitie worden ingeschreven spelen wekelijks tegen elkaar, afwisselend thuis en uit. De te spelen wedstrijden gaan over 6 partijen, zodat een team uit 6 spelers dient te bestaan. De wedstrijd moet op minstens 2 biljarts kunnen worden gespeeld.

 

In verband met de teruglopende belangstelling voor het biljarten is het voor sommige verenigingen niet altijd makkelijk 6 spelers aan de tafel te krijgen, hetgeen het V.A.B.B. al geruime tijd geleden heeft doen besluiten, dat 2 spelers 2 partijen op een avond mogen spelen [de zogenaamde dubbelpartijen].

Maar inmiddels is gebleken dat dubbelpartijen al niet meer steeds voldoende soelaas bieden, waardoor het fenomeen van invallers is bedacht; bij een onvoldoend aantal spe≠lers van een team mag een speler uit een ander team van die vereniging invallen.

De uitslag van een competitiewedstrijd is alleen dan rechtsgeldig wanneer:

†††††††††††††††† - die gespeeld wordt door ten minste 4 spe≠lers per team.

†††††††††††††††† - tenminste 4 partijen worden gespeeld door spelers uit het eigen team

Het inzetten van dubbelspelers en invallers is beperkt tot:

†††††††††††† - per wedstrijd:††† †††††††††††† voor de librecompetitie:†† †††††††††††† †††††††††††† 2 dubbelpartijen/2 invallers

†††††††††††† †††††††††††† †††††††††††† †††††††††††† voor de driebandencompetitie:†††† ††††††††††† 1 dubbelpartij en/of 1 invaller

 

Teamcompetitie driebanden klein

De wedstrijden driebanden behelzen 3 partijen, dus 3 spelers per team. Ook hier zijn dubbelpartijen en invalbeurten toegestaan, zij het slechts 1 van elk per wedstrijd.

De partij lengte is bepaald† tot† 40 beurten per speler.

Deze competitie kent doorgaans 2 poules, waar de ingeschreven teams over worden verdeeld. De wedstrijden worden per poule op 1 centraal punt gespeeld. Deze compe≠titie is aanzienlijk kleiner in opzet met, al naar gelang de deelname, ongeveer 9 speelavonden per seizoen.

 

Teamcompetities algemeen

Beide hierboven genoemde competities worden in 2 periodes gespeeld. In beide wordt ook voor elke periode een periodewinnaar bepaald. Aan het eind van het seizoen worden wedstrijden gespeeld om de titel Periode Kampioen; voor de libre periode kampioen is een speciale trofee ontwikkeld: de Wim Fischer Plaquette, genoemd naar de oprichter van het V.A.B.B.

 

Finales

Aan het eind van seizoen wordt een algemene finaledag georganiseerd, waar diverse teams om de hoogste eer strijden, zoals daar zijn:

de wedstrijd om de Super Cup; tussen de Algeheel Kampioen en de Periode Kampioen libre [de finale Periode Kampioen wordt al eerder gespeeld],

de wedstrijd om de titel Algeheel Kampioen Driebanden; tussen de twee hoogst geŽindigde teams van elke poule

de wedstrijd om de titel Periode Kampioen Driebanden; tussen de twee periode-finalisten van elke poule.

 

Persoonlijke Kampioenschappen

Persoonlijke kampioenschappen worden aangeboden in de spelsoorten libre, band≠stoten en driebanden klein en groot. Deze kampioenschappen staan open voor alle leden van de aangesloten verenigingen, ongeacht of ze aan de teamcompetities meedoen. Er wordt gespeeld op basis van het eigen† moyenne,. Voor spelers die voor de eerste keer deelnemen wordt het moyenne in overleg vastgesteld.

 

Aan de hand van de vastgestelde moyennes worden de deelnemers in groepen ingedeeld. Het aantal deelnemers bepaalt het aantal en de grootte van de groepen.

 

De persoonlijke kampioenschappen worden gespeeld in voorrondes op een zaterdag met daaropvolgend de finale. De voorrondes bestaan uit 3 partijen . Vooralsnog heeft iedere spelsoort zijn eigen finaledag.

 

 

Er worden flink wat activiteiten ontplooid. Zin om mee te doen? Aarzel dan niet en neem contact op met de secretaris van het V.A.B.B. Het mailadres staat op de site.

Home

Bestuur en Ereleden VABB

Verenigingen

Activiteiten

Teamtoernooien

Persoonlijke Kampioenschappen

Fotoís

Links

Biljart weetjes

Privacyverklaring