PK speeldata & inschrijving

                    PK Libre

Persoonlijke Kampioenschappen 2021-2022

 

Algemeen

Sinds het afgelopen seizoen worden de diverse spelsoorten van de pk’s op één zaterdag gespeeld, zowel voorrondes als finale. Deze nieuwe opzet bleek redelijk succesvol te zijn, zodat deze ook dit seizoen wordt gehanteerd.

 

Sinds de Bondsvergadering van 2016 worden voor de pk’s de moyennes uit de teamcompetities libre en driebanden gebruikt. Voor het bandstoten wordt nog uitgegaan van de resultaten uit de voor­gaande twee jaren pk-spel, hetgeen ook geldt voor degenen die niet aan de teamcompetitie meedoen.

 

De deelnemers worden aan de hand van hun moyenne gerangschikt en in groepen ingedeeld. Het aantal te maken caramboles wordt bepaald door ieders moyenne te vermenigvuldigen met 30.

 

Puntenwaardering: wedstrijdpunten zijn bepalend; bij gelijk aantal punten geeft het hoogste procen­tueel gemiddelde de doorslag.

 

Inschrijving

De inschrijving staat open voor alle leden van de bij het V.A.B.B. aangesloten verenigingen. Het in­schrijfgeld bedraagt bij voorinschrijving 5,50 per deelnemer per spelsoort. Voor spelers die niet aan één van de teamcompetities deelnemen wordt eenmalig de bondsbijdrage ad 7,00 in rekening gebracht.

 

Inschrijven kan collectief via uw verenigingssecretaris of individueel door een telefoontje 075-6312807 naar, of e-mail aan Jan Faas   toernooileider-pk@vabb.nl  Uw vereniging ontvangt na sluiting van de inschrijftermijn een opgave welke leden zich als deelnemer hebben aangemeld, met daarbij een opgave van het verschuldigde inschrijfgeld.

 

In verband met vooraf te maken onkosten kan geen inschrijfgeld worden terugbetaald.

 

Sluitingsdatum inschrijvingen

De inschrijving voor alle spelsoorten sluit op  2 weken voor speeldatum.

 

Bandstoten:gespeeld bij BOKO Zaandam

Zaterdag 27 november

Sluiting inschrijving:13 november

 

Libre: gespeeld bij BOKO Zaandam

Zaterdag  15 januari

Sluiting inschrijving:1 januari

 

Driebanden: gespeeld bij BOKO Zaandam

Zaterdag 19 maart

Sluiting inschrijving:5 maart

Home

Bestuur en Ereleden VABB

Verenigingen

Activiteiten

Teamtoernooien

Persoonlijke Kampioenschappen

Foto’s

Links

Biljart weetjes

Privacyverklaring