windmolens bij Kinderdijk

 

Keukenhof

 

grachtengordel Amsterdam

 

Uit: The Contemplative Life (Het Beschouwende Leven-Cat.no: 232 )

Door De Oneindige Weg te lezen en te bestuderen, echter, bent u er geenszins aan gebonden. U bent, te allen tijde, een vrij Geestelijk persoon, vrij om tot ons te komen of tot enig van onze studenten die actief in het werk zijn; maar ook te eniger tijd even vrij om niet te komen...altijd vrij om uw eigen weg te vinden. .. . . .U hebt geen verplichtingen en indien De Oneindige Weg in uw individueel geval niet effectief blijkt te zijn, bent u altijd vrij om verder te zoeken totdat u de speciale leer vindt, die de uwe is.. . . . . .U hebt geen verplichting aan mij of aan de boodschap van De Oneindige Weg. Er is niets waarbij u zich kunt aansluiten en dus is er geen lidmaatschap om op te zeggen noch zijn er banden om te verbreken. Kom, ge­niet, eet, drink, wees tevreden, maar laat een ieder van ons zijn éénheid met God handhaven. Op zo'n manier is er de ware vrijheid, het ware vrij-zijn en de verplichting die een ieder heeft, is aan zijn Maker en niet aan enig mens. Wat een bevredigend iets dat is om te bedenken.. . . . . .Dag en nacht en nacht en dag ben ik niemand iets anders verschuldigd dan hem lief te hebben. Mijn enige verplichting is om mijn God alsook mijn medemens lief te hebben. Er is geen manier om de vreugde en vrijheid uit te drukken die dit ons allen geeft; er is geen manier om uit te leggen wat er plaatsvindt in het bewust­zijn van iemand die weet dat hij vrij in God is.

=======================================================================================================

(Uit: 1964 London Studio Class “The Unveiling of God in you”). . . .(

 

. . .omdat  “Ik en mijn Vader één zijn” en een ieder van u heeft dit erkend. Het is omdat mijn bewuste éénheid met God mijn éénheid met u vormt. En zo ontdekt u dat er geen noodzaak is voor een menselijke band of een menselijke verplichting of een menselijke schuld tussen ons. Daar “Ik en mijn Vader één zijn” en “al wat de Vader heeft van mij is”, zoek ik geheel binnenin mijzelf de Genade Gods. En dus is mijn relatie met u er niet één van iets van u verwachten, iets van u willen, iets van u begeren, maar veeleer: vanuit de Overvloed Gods datgene met u delen wat mij gegeven is. En dus ontdekt u dat uw relatie met alle Oneindige Weg studenten precies dezelfde is. Dat u het gevoel heeft dat wij niet bij u zijn om iets van u te krijgen; wij zijn niet bij u om van u te profiteren; wij komen in de vrije associatie van liefde om met u te delen.

============================================

Bertus: U kunt dit Joel zelf horen zeggen - in het Engels.

 .......................................... JOEL S. GOLDSMITH.........................................................................

=====================================================================================================

Om te verder te gaan klik op holland

========================================================================================================================

Speciaal voor onze jongeren