E.H.B.Z. Eerste Hulp Bij Zeezoogdieren ( Zeehonden )

In de Waddenzee en Noordzee, dus ook voor de Noordwijkse kust, zwemmen naast de haringen, makrelen, dolfijnen, bruinvissen en andere vissen ook de nodige zeehonden.

De zeehonden die we aantreffen zijn de gewone en de grijze zeehonden.

Het zijn meestal zieke of dode dieren die we op het strand aantreffen.

Gezonde zeehonden rusten wel uit op het strand maar verdwijnen weer snel de zee in bij nadering van mensen enz.

Zieke zeehonden proberen wel weer snel in de zee terug te keren maar komen toch,in een rustig moment, het strand weer op.

Doel

Doel van de hulpverlening aan zeehonden is om de zieke dieren van een wisse dood te redden en een eerste hulpverlening te verrichten en zorgen dat ze verdere hulp krijgen van deskundigen in het zeehondenverzorgingscentrum te Pieterburen of elders.

Ontstaan EHBZ-team

Het EHBZ-team  binnen de NRB is in 19.. ontstaan doordat de hulpverlening door de politie werd afgeschaft. De materialen werden overgenomen door de NRB waarna de dienstverlening aan de zeezoogdieren werd opgestart

De EHBZ-ers van de NRB zijn voor het uitvoeren van hun taak opgeleid in Pieterburen.

Regelmatig bezoeken zij de crèche om te assisteren of bijscholing.

Wat te doen bij het aantreffen van een zeehond

Als we een zeehond aantreffen in zee dan kan het om zijn  om te ademen of wat rond te kijken.

Zwemt een zeehond echter in een zwin laat hem dan maar lekker zwemmen en jaag hem niet op

Ligt een zeehond op het strand om uit te rusten of hij heeft problemen met zijn gezondheid, loop er dan niet te dicht naar toe en houdt  uw homd(en) bij het dier vandaan.

Als u een melding wilt maken dat er een zeehond op het strand ligt, dan kunt u de politie bellen op het nummer 0900-8844. De politie is bekend met de EHBZ-ers in Noordwijk of die vanuit de omgeving.

U kunt ook naar de Zeehondencrèche te Pieterburen in Groningen bellen Tel.: 0595-526526. Die nemen dan zelf nader kontakt op met de hun bekende EHBZ-ers

Werkwijze van de EHBZ-ers

Als een zeehond op het Noordwijkse strand is aangetroffen dan zal de EHBZ-er eerst gaan kijken of de melding klopt. Verder de zeehond benaderen en vangen en een korte inspectie houden.en bekijken of het noodzakelijk is dat het dier vervoerd moet worden naar de crèche in Pieterburen.

Is verder vervoer noodzakelijk dan wordt de zeehond eerst in een rieten  mand overgebracht en naar het materiaalgebouw van de NRB vervoerd.

Daar staan hulmiddelen gereed en zijn benodigde medicijnen aanwezig en kan tevens de lichaamstemperatuur van het dier worden gemeten.

Om de zeehond tegen uitdrogingsverschijnselen te behoeden wordt hem een vloeistof (ORS) toegediend door een slang die via zijn bek en slokdarm in de maag gebracht wordt

Hij wordt  ook onderzocht op wonden in de vacht of bek (bloedverlies via de bek)   

Hierna worden de opgenomen gegevens doorgebeld naar Pieterburen en kan het transport in de richting van Pieterburen beginnen. De NRB gaat niet helemaal naar Pieterburen maar de zeehond word overgedragen op een vooraf vastgestelde plaats bij een wegrestaurant.

Als de zeehond in Pieterburen is gearriveerd gaat deze voor een bepaalde tijd in carantaine voor verder onderzoek.

Opmerking: Dode zeehonden gaan voor nader onderzoek ook naar Pieterburen

Bruinvissen en Dolfijnen

Ook bruinvissen en dolfijnen geraken op het Noordwijkse strand.

Wannner ze nog levend zijn wordt vervoer naar het Dolfinarium in Harderwijk geregeld

In het geval dat ze dood zijn worden zij overgebracht naar het Natuurkundig Laboratorium “Naturalis” te Leiden om onderzocht te worden