Het aanzien van 1964 (8 juni '64).


BEATLEKOORTS

De Nederlandse Beatlekoorts bereikte begin juni een gevaarlijk hoogtepunt. De Boys uit Liverpool (zonder zieke Ringo Starr, maar met invaller-drummer Jimmy Nicol) brachten een bezoek aan ons land en duizenden hunner jeugdige aanhangers smaakten het uitzinnige genoegen de Britse ragebollen persoonlijk te begroeten. Ze sprongen er zelfs voor in de Amsterdamse grachten!

Honderden potige politiemannen hadden hun handen vol aan het beteugelen van de tienergeestdrift en dachten, al worstelend met te opdringerige jongelui, met weemoed terug aan de dagen, dat zij nog met boeven van doen hadden.
De harige helden werden geen moment alleen gelaten. Waar zij verschenen -op straat, in de Blokkerse veilinghal, op de rondvaartboot, in hun hotel- suisden hun oren van de yells en de kreten, die de 'nuchtere' Nederlandse jongeren hun toevoegden.

Slechts de gedachten aan hun groeiende banksaldo kon de keizers van de 'beat' bewegen zich telkens weer opnieuw in de heksenketel te storten. Uitsluitend ten gerieve van de enkeling, die (nog) niet (of niet meer) weet, hoe deze muzikale tovenaars heten, volgen hier hun namen. Geheel rechts op de foto staat George Harrison. De twee jeugdige multimiljonairs naast hem zijn Paul McCartney en John Lennon. Geheel links op de boot: invaller Jimmy.

Terug naar de Amsterdamse krantenindex