Parool, 26-8-'64


UIT DE COLUM : AMSTERDAMS DAGBOEK

Brozems

Een gewaardeerde lezer schrijft mij dat hij met bijzondere instemming heeft gelezen wat ik heb geschreven over de brozems (bromnozems). Hij nodigt mij uit maar eens op de Weteringschans 's avonds te komen luisteren naar het geweld, dat deze jongelieden veroorzaken. Nu, daarvoor hoef ik echt niet naar de Weteringschans te gaan. Het nachtelijk geweld van brommers over het rijwielpad langs de Schipholweg (Van Somweg) in Amstelveen dringt ook elfhoog nog storend door zelfs gesloten ramen naar binnen.

In Amsterdam rijden tienduizenden 'opgefokte' brommers met snelheden tot 50 a 60 km/u., gelijk iedere automobilist b.v. op de Buitenveldertselaan met haar parallelrijwielpaden kan constateren, en tienduizenden brommers, die ongetwijfeld het toegestane geluidsmaximum even hard overtreden als de maximumsnelheid. In het jaarverslag van onze politie over 1962 (welk verslag overigens pas november 1963 is verschenen) lezen wij echter, dat in 1962 een decibel-meter van Zwitsers fabricaat is gekocht speciaal om de geluidssterkte van bromfietsen te kunnen meten. Ongetwijfeld zal dit wel een vrij dure aanschaffing zijn geweest, maar enig effect heb ik er nog niet van bespeurd.

Dat Groningen tegen de brozems is begonnen, is overigens geen toeval. In Groningen is namelijk hoofdcommissaris de heer K.J. Muller, voordien befaamd als chef van de Rotterdamse verkeerspolitie, jong, zeer bekwaam en zeer energiek. Groningen heeft nu geen brozemproblemen meer. En Amsterdam?.....

Om u enig idee te kunnen geven heb ik donderdagmorgen 8.30-9.30 u. op en neer gereden over a) Buitenveldertselaan, b) Rivierenlaan. Daarbij heb ik de volgende notities gemaakt.

Iedereen weet, dat er pakketten onderdelen in de handel zijn, waarmee men bromfietsen kan 'opfokken' tot ver boven de toegestane maximumsnelheid. Merkwaardigerwijs weten de jeugdige bromfietsers precies waar zij die moeten kopen. De prijzen zijn niet mis: F 100 en F 150 aldus vertelde mij een handelaar, wordt er grif voor betaald. Het is merkwaardig, dat de handel in de pakketten, die uitsluitend de bestemming hebben de wet te overtreden, is toegestaan.

Ik heb een jongmens, die een brommer berijdt, die er uitziet als veel meer motorfiets dan voor 1940 het bekende DKW-tje van 125 cc, gesproken. Hij vertelde mij, dat zijn brommer maximaal 80 km/u rijdt en dat hij door de stad 50 a 60 km/u pleegt te rijden. "Wel eens aangehouden?" "Natuurlijk proberen ze dat wel eens", zei hij mij. "Dan zie je de zwarte VW te laat en hup, opeens komen die meisjes van de politie de weg op. Nou, daar slinger je dan omheen, inhalen kunnen ze je toch niet".

Wie gaat staan in b.v. de Van Baerlestraat of de Kinkerstraat hoort brommers voorbij razen, die een kabaal veroorzaken, dat horen en zien je letterlijk vergaan. Het publiek vraagt zich af: hoort de politie dat dan niet? Die agenten, die daar staan of lopen, merken die dat niet op? Zo neen: welk nut hebben zij dan voor onze gemeenschap? Zo ja: welke redenen weerhouden hen dan, een eind te maken aan wat niet alleen overlast, zelfs een grote plaag is, maar ook een flagrante schending van de wet! Wie, zo vraagt de Amsterdammer zich af, brengt verkeersveiligheid en leefbaarheid van de stad meer in gevaar: de door de politie en meterbewakers vervolgde automobilist of de brozem?

En zo het antwoord mocht luiden: de brozem, waarom worden dan zoveel meer parkeerzondaren gegrepen dan brozems? Is dat misschien, omdat een parkeerzondaar met zoveel minder moeite kan worden gegrepen dan een brozem? Is dat misschien ook, omdat een bekeurde automobilist nimmer de politie of de meterbewaker te lijf gaat, terwijl zo'n troep brozems....

In elk geval begrijpen wij, Amsterdammers, er niets van. In Groningen kan het wel. In Amsterdam kan het niet. Is het een wonder, dat de door de brozems schier van de sokken gemaaide of slapeloos naar het mitrailleurvuur van brommers, die veel beter gelijk in Denemarken 'knallers' zouden kunnen heten, luisterende Amsterdammer zegt: "Die Groningse politie? Top!". Terwijl zijn eerbied voor de Amsterdamse politie dienovereenkomstig daalt? Want demonstraties van onmacht wekken niemands sympathie, en niemands respect.

Terug naar de Amsterdam krantenindex