Het Parool, 4-6-'64


Politie bedwingt rel met honden

Amsterdam, donderdag,- Bij nieuwe relletjes tussen de politie en opgewonden jongelui in tuinstad Slotermeer (Amsterdam-West) zijn gisteravond tien personen gearresteerd, geverbaliseerd en later in vrijheid gesteld. 'De ordeverstoringen waren van mindere omvang dan maandag -en dinsdagavond', aldus heeft de chef van het politiebureau in deze buurt, hoofdinspecteur P.H. Verhoeff, medegedeeld.

Blijkens mededelingen van de heer Verhoeff, paste de politie gisteravond voor het eerst een nieuwe tactiek toe: in plaats van geuniformeerd werd in burger gekleed personeel bij het handhaven van de orde gebruikt. Onder hen waren zes hondengeleiders met afgerichte politiehonden. 'Dat heeft blijkbaar succes gehad', aldus de hoofdinspecteur.

'Ik prefereer het gebruik van honden boven gummistokken', zei de heer Verhoeff, 'omdat ik wil voorkomen dat tien -of twaalfjarige jongetjes worden afgetuigd door politiepersoneel. Wanneer er wordt geslagen lopen we zeker de kans, ook kinderen te treffen'.

VOORBEREID

De hoofdinspecteur zei, dat de politie op nieuwe rellen blijft voorbereid. 'Wij zullen de bewoners rust verzekeren en de orde handhaven. Als er vanavond weer moeilijkheden worden gemaakt, kunnen de jongelui krijgen waar ze om vragen'.
Van de tien arrestanten zijn er acht wegens een overtreding (ordeverstoring, met bromfiets over trottoir rijden en dergelijke) en twee wegens een misdrijf (verzet tegen de politie) geverbaliseerd.

GROEPEN

De oorzaak van alle moeilijkheden moet gezocht worden in een reeds vorige week ontstane ruzie tussen twee groepen jongens. Dat werd ons verteld door enkele jongens, die zeiden tot een van deze groepen te behoren. 'Een jongen van onze groep is door iemand van de tegenpartij gemolesteerd, omdat hij met diens meisje uit was gegaan', zo vertelde ons een der aanvoerders, die verzocht zijn naam niet te publiceren.
'We spraken af, dat de hele zaak maandag tussen de twee groepen uitgevochten zou worden. Maandagavond werden we uit elkaar geslagen door de politie. We besloten het dinsdag over te doen. Maar toen kwamen er allemaal jongens bij, die er niets mee te maken hadden en greep de politie weer in. Wij zijn daarom naar huis gegaan, maar die anderen zijn een rel begonnen. Alle jongens die toen opgepakt zijn, hadden niets met de eigenlijke ruzie te maken'.

Terug naar de krantenindex