Trouw, 5-5-'62


Baldadigheid bestreden

Maar net waren gisteravond de twee-minuten-stilte voorbij, of op het Mercatorplein kwamen zeker 700 opgeschoten jongens in beweging en gingen zich te buiten aan baldadigheid en uitspattingen, die alle een vernielend karakter droegen. Waar de jongelui -in leeftijd varierend van 15 tot 19 jaar- het 't eerst op hadden voorzien, was het tramhuisje op het Mercatorplein. Terstond na de plechtige ogenblikken bij de aangrijpende stilte sneuvelden van dit gebouwtje enige ruiten. De politie, die op een en ander goed was voorbereid, maakte korte metten met de 'nozems'. Hier en daar vielen rake (gummistok) klappen. Zes jeugdige arrestanten zijn later door hun ouders van het politiebureau gehaald.

Deze juist op de dag van de dodenherdenking even merkwaardige als navrante baldadigheden schijnen 't gevaar in zich te hebben in Amsterdam traditie te worden. Het komt ons voor, dat in de hoofdstad dit soort tradities krachtig dient te worden bestreden.

Ook 't vorig jaar waren grote groepen jongens op het Mercatorplein 'actief': kort na de herdenkingsplechtigheid rukten ze struiken uit het plantsoen om zich vervolgens tegen de tramhokjes te keren. Doch gisteravond kwam het gelukkig niet zover, aangezien de Amsterdamse politie terecht geen halve maatregelen had genomen. Er waren acht agenten met politiehonden. Later werden versterkingen gemobiliseerd. De 700 jongelui, die uit alle delen van de stad naar het Mercatorplein waren gekomen, hadden niet zozeer ontzag voor de wapenstokken van de agenten als wel voor de grimmige kaken van de politiehonden.

Ga terug naar de krantenindex