Algemeen Handelsblad 31-8-'64

(ingezonden stuk)


Politieschaar

Het zijn daar op de Dam, rond het monument allemaal Beateltjes en Rolling Stones. Nu zou ik wel eens willen weten wat er van de Beatles respectievelijk de Rolling Stones zou overblijven als hun haardossen tot de gemiddelde coiffure zouden worden gereduceerd. Naar alle waarschijnlijkheid zou het met hun gedaan zijn.

Nu is het met onze plaatselijke'Dambusters' zo, dat ze elkaar met hun wilde uiterlijk echt het gevoel geven dat ze wel degelijk gevaarlijk tuig zijn. Hetgeen natuurlijk af en toe waar gemaakt dient te worden, al is het maar met fietsbellen. Er rukt dan een politie-macht uit; er worden er een paar ingerekend, die dan door hun ouders weer kunnen worden opgehaald.

U begrijpt waar ik naar toe wil: Op dat politiebureau Warmoesstraat zit de politiekapper, met zijn politieschaar in zijn politiehand......

Amsterdam, Frank Laufer.

Terug naar de krantenindex.