Nieuws van de Dag 8-12-'64


Pleiners en dijkers slaags in de hal van Amstelstation

Een bloedige vechtpartij tussen de twee roemruchte nozembendes 'Pleiners' en 'Dijkers' is gisteravond in de kiem gesmoord door het snelle optreden van een aantal zwaargebouwde agenten. Het strijdtoneel-de hal van het Amstelstation-werd met enige charges in een paar minuten schoongeveegd. Drie leden van de met fietskettingen, stukken ijzer, hout en boksbeugels bewapende nozemgroepen werden aangehouden. Twintig 'Dijkers" stormden gisteravond de stationsrestauratie binnen, omdat zij achterna gezeten werden door een 150 man sterke groep 'Pleiners'.

Nerveus

Aangezien het personeel van de restauratie elke 'Dijker" kent-deze jongelui zijn vooral 's avonds altijd bij het Amstelstation te vinden- werd de groep niet onmiddelijk uit het restaurant gezet. Dat er iets op til was, was aan het nerveuze gedrag van de 'Dijkers' te merken. De jongelui liepen doodsbenauwd heen en weer, terwijl zij zo goed en zo kwaad als dat ging, een gevechtseenheid probeerden te formeren.

Politie

Inmiddels drongen de eerste 'Pleiners' de stationshal binnen. In de nabijheid van de deur van de restauratie stelden zij zich in slagorde op. Er werd met vervaarlijk uitziende primitieve wapens heen en weer gezwaaid. Ook vond men aanvalsmiddelen in de vorm van ijzeren standaards van parasols, die buiten het stations stonden. Juist toen de oorlogsdreiging tastbaar begon te worden, alarmeerde restaurant-exploitant C. van Oosterhout (28) de politie. Op het moment dat een deputatie 'Pleiners' de restauratie wilde bestormen om wraak te nemen op de 'Dijkers', die zich daar verschanst hadden, kwam de politie. De agenten gingen onmiddelijk tot actie over. Een aantal bendeleden nam een dreigende houding aan tegenover de politiemannen, die evenwel verdween toen de gummistok te voorschijn kwam. Enkele rake klappen deden de nozems een toontje lager zingen.

Cafetaria

Tegen drie belhamels is procesverbaal wegens openlijke geweldpleging opgemaakt. Allen 15- en 16-jarige scholieren. Dit drietal is overgegeven aan de kinderpolitie. De 'Dijkers' zijn jongelui uit Oost en Zuid. Hun trefpunt is cafetaria 'Oase' in de Geleenstraat. Deze nozembende pleegt zich te verplaatsen op ronkende brommers. De 'Pleiners' zijn-voor het overgrote deel- afkomstig uit de binnenstad. Deze knapen dragen zwarte jassen en broeken. Anders dan bij de 'Dijkers' zijn in de gelederen van de 'Pleiners' meestal wel meisjes te vinden.

Terug naar de krantenindex.