PAROOL 31-8-'59.


WEER FORSE ACTIE TEGEN NOZEMS

Karabijnbrigade zuivert Dam met sabels

Amsterdam, maandag.- Na een betrekkelijk rustige zaterdagavond is het gisteravond op de Dam weer tot een hevig treffen tussen politie en nozems gekomen. Veertien gehelmde leden van de karabijnbrigade sloegen er met de blanke sabel op los, raakten heel wat nozems en ook een aantal kijkers.

Over dit laatste zegt de politie Warmoesstraat : 'Blijf 's avonds zoveel mogelijk weg van de Dam. Loop uit de bioscoop niet over dit plein, als het daar rumoerig is. Komt u wel, neem dan het risico van een paar tikken, die inderdaad stevig kunnen aankomen'. Omstreeks half acht gisteravond begon het op de Dam. Het normale patroon ; groepen jongens bij het monument en bij de uitmonding van de Nieuwendijk, rondrossende bromfietsen, geschreeuw. Eerst trad de politie van het bureau Warmoesstraat en aan de andere kant van de Dam ook die van het bureau Singel op. Toen dat niet hielp, ging er omstreeks half tien een telefoontje naar het hoofdbureau, waar de karabijnbrigade in reserve werd gehouden.

Ook zaterdagavond hadden de leden van deze brigade, bestaande uit jonge agenten, op het hoofdbureau zitten wachten. Toen echter bleef het tamelijk rustig. Er waren weliswaar heel wat nozems op de Dam verenigd. Zij keken naar de taptoe, die daar ter gelegenheid van de afgesloten Dam-Damrace werd gehouden. Na afloop van de race liepen zij wel wat rond, maar werden toch niet overdreven hinderlijk. Op enkele plekken in de stad, o.m. in de Nieuwe Nieuwstraat vielen er een paar tikken. Maar dat was alles.

Gisteravond barstte het rumoer echter weer in volle hevigheid los. De nozems maakten nu kennis met de jeugdige kracht van de karabijnbrigade, die op een even zelfs voor het verkeer afgesloten Dam rondraasde. Omstraaks elf uur was de zaak 'schoon'.

 

Terug naar de krantenindex.