Parool, 6-5-'59


OPGESCHOTEN JEUGD BEKOGELT POLITIE

Amsterdam, woensdag. Een menigte opgeschoten jongens en meisjes -de politie schat hun aantal op 700- heeft op de avond van de bevrijdingsdag op het Beukenplein in Amsterdam-Oost ernstige ongeregeldheden veroorzaakt, waarbij voorbijgangers werden gemolesteerd en de politie weer een groot aantal fietsbeldoppen en stenen naar het hoofd kreeg geslingerd.

De jongelui gebruikten de rijweg op het Beukenplein als dansvloer, waardoor het verkeer werd belemmerd. Automobilisten, die hier aanmerkingen op maakten, kregen klappen en een vrouw, die het waagde te claxoneren, werd achter het stuur vandaan gesleurd.
Toen de politie verscheen, werd zij begroet met de tegenwoordig speciaal voor dat doel gebruikte doppen van fietsbellen. Ondanks de projectielenregen slaagde de politie er in het plein in korte tijd schoon te vegen, waarbij met de gummistok rake tikken werden uitgedeeld.

Kort na tien uur, toen de rust was weergekeerd en de politie weer inrukte, sloegen de hoofdagenten Rottier en Visser met hun motor over de kop, toen zij op de kruising Linneusstraat-Reinwardstraat plotseling moesten remmen voor een fietser, die geen voorrang verleende. Beide politiemannen moesten zich in het ziekenhuis laten behandelen.

Ook op andere punten in de stad hebben zich, hoewel in veel mindere mate, ongeregeldheden voorgedaan. Op het Oudekerksplein viel een groep jongens bewoners lastig en een hunner gooide een ruit in. Hier, en even later op de Zeedijk, gebruikte de politie de blanke sabel om de herrieschoppers te verspreiden. Een jongen is naar het bureau Warmoesstraat gebracht en later aan de kinderpolitie overgeleverd.

====================================================================================

Ingezonden brief uit dezelfde krant:

Dodenherdenking

De houding van een deel van het publiek bij de dodenherdenking op de Dam, was afschuwelijk. Maar ik voeg daar direct aan toe, dat de slechte oranisatie door de politieleiding de beschamende toestand in de hand heeft gewerkt. Op het Damrak, vlak bij de Dam, stond iemand met zijn karretje waarop boomtjes gesuikerd werden. De vent werkte dr tot het ogenblik waarop de lichten ontstoken werden en de stilte van twee minuten begon. Toen ging meneer (op klossende klompen) wat heen en weer kuieren.

Tijdens de redevoering van de burgemeester ging 'n vrij groot aantal lieden met brommers en zwaardere vehikels, de motoren, aanzetten en rond rijden. Door een stelletje 'heren' werd ontzettend geschreeuwd. Van een groot deel van de redevoering was geen woord te verstaan. En...bij het Beursplein stond eenzaam, n agent om de orde te bewaren. Het was diepbeledigend.

De politie-autoriteiten die de leiding in handen hebben gehad, verdien door de burgemeester op het matje te worden geroepen om een stevige schrobbering in ontvangst te nemen.
Om daarmee te verstaan, wat er in Nederland in de jaren 1940-1945 is voorgevallen en om te leren beseffen, van hoe grote betekenis de offers en ontberingen zijn geweest n zullen blijven, voor de toekomst van ons land.

Amsterdam, Johannes Rot

Terug naar de Amsterdam kranten index