Telegraaf 9-12-64


Kamervragen over nozemrel in hoofdstad

Den Haag, donderdag. Het nozemprobleem en het ingrijpen der Amsterdamse onderwereld beloven een der onderwerpen te worden, welke bij de behandeling der begroting van Binnenlandse Zaken in de Tweede Kamer aan de orde zullen komen. In het voorlopig verslag wordt minister mr. E.H. Toxopeus gevraagd of de bewinstman het niet in hoge mate bedenkelijk acht, dat in Amsterdam andere dan de daartoe aangewezen politieorganen zich belasten met ordemaatregelen. Men wil eveneens weten of het juist is, dat in Amsterdam een commissaris van politie zich met een der leiders der zgn. onderwereld in verbinding heeft gesteld.

Terug naar de krantenindex.