Parenteel van Rinse (Sipkes) Wouda

Beheerder Renze Wouda e-mail rwouda@hetnet.nl

Laatste wijziging 02-12-2020

Naar Index

I Rinse (Sipkes) Wouda. Rinse is overleden.


Kinderen van Rinse uit onbekende relatie:

 

1 Bauckjen Wouda. Zij is gedoopt op donderdag 6 september 1696 in Kollum. Bauckjen is overleden.

2 Sipke (Rinses) Wouda, gedoopt op donderdag 21 augustus 1698 in Kollum. Volgt II.

 


II Sipke (Rinses) Wouda, zoon van Rinse (Sipkes) Wouda (zie I). Hij is gedoopt op donderdag 21 augustus 1698 in Kollum. Sipke is overleden. Sipke trouwde met Doetje Berends. Doetje is een dochter van Berend Beyns en Lutske Annes. Doetje is overleden.


Kinderen van Sipke en Doetje:

 

1 Trijntje (Sipkes) Wouda, gedoopt op zondag 7 maart 1728 in Oudwoude/Westergeest. Volgt III-a.

2 Berend (Sipkes) Wouda. Hij is gedoopt op maandag 14 mei 1731 in Oudwoude/Westergeest. Berend is overleden vóór 1738, ten hoogste 7 jaar oud.

3 Renske (Sipkes) Wouda, geboren in 1734. Volgt III-b.

4 Berend (Sipkes) Wouda, gedoopt op zondag 12 januari 1738 in Oudwoude/Westergeest. Volgt III-c.

5 Sieske (Sipkes) Wouda. Zij is gedoopt op zondag 24 februari 1743 in Dantumadeel. Sieske is overleden.

 


III-a Trijntje (Sipkes) Wouda, dochter van Sipke (Rinses) Wouda (zie II) en Doetje Berends. Zij is gedoopt op zondag 7 maart 1728 in Oudwoude/Westergeest. Trijntje is overleden. Trijntje trouwde, 17 of 18 jaar oud, in 1746 in Westergeest met Sjoerd (Tjebbeles) de Vries, 21 of 22 jaar oud. Sjoerd is een zoon van Tjebbele Sjoerds. Hij is gedoopt op zondag 3 september 1724 in Oostermeer, Eestrum. Sjoerd is overleden.


Kinderen van Trijntje en Sjoerd:

 

1 Tjebbele (Sjoerds) de Vries. Hij is gedoopt in april 1748 in Westergeest/Oudwoude. Tjebbele is overleden.

2 Wytze (Sjoerds) de Vries, gedoopt op vrijdag 28 mei 1751 in Westergeest. Volgt IV-a.

 


IV-a Wytze (Sjoerds) de Vries, zoon van Sjoerd (Tjebbeles) de Vries en Trijntje (Sipkes) Wouda (zie III-a). Hij is gedoopt op vrijdag 28 mei 1751 in Westergeest. Wytze is overleden op woensdag 30 augustus 1826 in Tietjerksteradeel, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 31 augustus 1826. Wytze:

(1) trouwde, 27 jaar oud, op zondag 15 november 1778 in Oenkerk met Minke (Sjoerds), 25 jaar oud. Minke is geboren in mei 1753 in Oenkerk, dochter van Sjoerd (Andries) en Antje (Jans). Zij is gedoopt op zondag 1 september 1793 in Hardegarijp. Minke is overleden in 1795, 41 of 42 jaar oud.

(2) trouwde, 45 jaar oud, op zondag 19 februari 1797 in Tietjerksteradeel met Tjitske (Hendriks), 43 of 44 jaar oud. Tjitske is geboren in 1753 in Hardegarijp, dochter van Hendrik (Jakobs) en Maaike (Hommes). Zij is gedoopt op vrijdag 25 maart 1785 in Oenkerk. Tjitske is overleden.


Kinderen van Wytze en Minke:

 

1 Sjoerd (Wytze) Zuiderbaan, geboren in 1778 in Oenkerk. Volgt V-a.

2 Andries de Vries, geboren in 1780 in Oenkerk. Hij is gedoopt op zondag 8 september 1793 in Rijperkerk. Andries is overleden.

3 Antje de Vries, geboren in 1788 in Oenkerk. Volgt V-b.

4 Sipke de Vries, geboren op zondag 7 juli 1793. Hij is gedoopt op zondag 8 september 1793 in Rijperkerk. Sipke is overleden.

 


V-a Sjoerd (Wytze) Zuiderbaan is geboren in 1778 in Oenkerk, zoon van Wytze (Sjoerds) de Vries (zie IV-a) en Minke (Sjoerds). Hij is gedoopt op zondag 8 september 1793 in Rijperkerk. Sjoerd is overleden op maandag 4 oktober 1847 in Ferwerderadeel, 68 of 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 5 oktober 1847. Sjoerd trouwde, 24 of 25 jaar oud, op zondag 7 augustus 1803 in Blija met Baukje (Taekes) Baarstra, 36 jaar oud. Baukje is geboren op dinsdag 10 februari 1767 in Westdongeradeel, dochter van Taeke (Dirks) Baarstra en Bontje Pieters. Zij is gedoopt op zondag 22 maart 1767 in Holwerd. Baukje is overleden op donderdag 13 januari 1842 in Ferwerderadeel, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 14 januari 1842.


Kinderen van Sjoerd en Baukje:

 

1 Menke (Sjoerds) Zuiderbaan, geboren op woensdag 15 augustus 1804 in Blija. Volgt VI-a.

2 Bottje (Sjoerds) Zuiderbaan, geboren op zaterdag 7 februari 1807 in Blija. Volgt VI-b.

 


VI-a Menke (Sjoerds) Zuiderbaan is geboren op woensdag 15 augustus 1804 in Blija, dochter van Sjoerd (Wytze) Zuiderbaan (zie V-a) en Baukje (Taekes) Baarstra. Zij is gedoopt op zondag 2 september 1804 in Blija. Menke is overleden op dinsdag 6 februari 1866 in Ferwerderadeel, 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 8 februari 1866. Menke trouwde, 31 jaar oud, op donderdag 19 mei 1836 in Ferwerderadeel met Jakele (Bokkes) Boersma, 30 jaar oud. Jakele is geboren op donderdag 22 augustus 1805 in Blija, zoon van Bokke (Cornelis) Boersma en Pietje (Klases) Miedema. Hij is gedoopt op zondag 29 september 1805 in Blija. Jakele is overleden op donderdag 17 juni 1858 in Ferwerderadeel, 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 18 juni 1858.


Kinderen van Menke en Jakele:

 

1 Pietje Boersma, geboren op zondag 3 juni 1838 in Ferwerderadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 5 juni 1838. Pietje is overleden op donderdag 13 februari 1868 in Ferwerderadeel, 29 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 15 februari 1868. Pietje bleef ongehuwd.

2 Baaye Boersma, geboren op dinsdag 19 november 1839 in Ferwerderadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 21 november 1839. Baaye is overleden op vrijdag 24 april 1863 in Ferwerderadeel, 23 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 25 april 1863. Baaye bleef ongehuwd.

3 Bokke Boersma, geboren op dinsdag 15 november 1842 in Ferwerderadeel. Volgt VII-a.

 


VII-a Bokke Boersma is geboren op dinsdag 15 november 1842 in Ferwerderadeel, zoon van Jakele (Bokkes) Boersma en Menke (Sjoerds) Zuiderbaan (zie VI-a). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 17 november 1842. Bokke is overleden op woensdag 4 augustus 1897 in Ferwerderadeel, 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 5 augustus 1897. Bokke trouwde, 33 jaar oud, op zaterdag 8 januari 1876 in Ferwerderadeel met Harmenke Abbenga, 45 jaar oud. Harmenke is geboren op vrijdag 12 maart 1830 in Blija, dochter van Gerben (Abes) Abbenga en Antje (Roelofs) Hoogstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 13 maart 1830. Harmenke is overleden op zaterdag 23 november 1901 in Ferwerderadeel, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 25 november 1901.


VI-b Bottje (Sjoerds) Zuiderbaan is geboren op zaterdag 7 februari 1807 in Blija, dochter van Sjoerd (Wytze) Zuiderbaan (zie V-a) en Baukje (Taekes) Baarstra. Zij is gedoopt op zondag 1 maart 1807 in Blija. Bottje is overleden op vrijdag 10 maart 1882 in Ferwerderadeel, 75 jaar oud. Bottje trouwde, 29 jaar oud, op donderdag 19 mei 1836 in Ferwerderadeel met Sierk (Jurjens) Hellinga, 31 jaar oud. Sierk is geboren op zondag 8 juli 1804 in Blija, zoon van Jurjen (Sierks) Hellinga en Ymkje Pieters. Hij is gedoopt op zondag 5 augustus 1804 in Blija. Sierk is overleden op donderdag 10 april 1873 in Ferwerderadeel, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 12 april 1873.


Kinderen van Bottje en Sierk:

 

1 Baukje Hellinga, geboren op zondag 24 september 1837 in Blija. Volgt VII-b.

2 Jurjen Hellinga, geboren op woensdag 23 februari 1842 in Blija. Volgt VII-c.

 


VII-b Baukje Hellinga is geboren op zondag 24 september 1837 in Blija, dochter van Sierk (Jurjens) Hellinga en Bottje (Sjoerds) Zuiderbaan (zie VI-b). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 25 september 1837. Baukje is overleden op zaterdag 26 augustus 1916 in Ferwerderadeel, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 28 augustus 1916. Baukje trouwde, 36 jaar oud, op zaterdag 16 mei 1874 in Ferwerderadeel met Pieter (Meinderts) Slager, 41 jaar oud. Pieter is geboren op dinsdag 14 augustus 1832 in Blija, zoon van Meindert (Pieters) Slager en Klaaske (Alderts) de Graaf. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 16 augustus 1832. Pieter is overleden op vrijdag 6 december 1907 in Ferwerderadeel, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 6 december 1907.


Kind van Baukje en Pieter:

 

1 Eke Slager, geboren op zaterdag 20 februari 1875 in Ferwerderadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 22 februari 1875. Eke is overleden op donderdag 11 maart 1880 in Ferwerderadeel, 5 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 13 mei 1880.

 


VII-c Jurjen Hellinga is geboren op woensdag 23 februari 1842 in Blija, zoon van Sierk (Jurjens) Hellinga en Bottje (Sjoerds) Zuiderbaan (zie VI-b). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 24 februari 1842. Jurjen is overleden op woensdag 27 mei 1885 in Ferwerderadeel, 43 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 29 mei 1885. Jurjen trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 22 mei 1869 in Ferwerderadeel met Jenke (Pieters) van Driesum, 28 jaar oud. Jenke is geboren op zaterdag 17 oktober 1840 in Ferwerd, dochter van Pieter (Johannes) van Driesum en Trijntje (Jetses) Kalma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 19 oktober 1840. Jenke is overleden op woensdag 14 februari 1906 in Ferwerderadeel, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 16 februari 1906.


V-b Antje de Vries is geboren in 1788 in Oenkerk, dochter van Wytze (Sjoerds) de Vries (zie IV-a) en Minke (Sjoerds). Zij is gedoopt op zondag 8 september 1793 in Rijperkerk. Antje is overleden op zondag 28 april 1867 in Leeuwarderadeel, 78 of 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 30 april 1867. Antje trouwde, 27 of 28 jaar oud, op zaterdag 4 mei 1816 in Tietjerksteradeel met Hendrik (Halbes) Algra, 30 jaar oud. Hendrik is geboren op vrijdag 5 augustus 1785 in Rijperkerk, zoon van Halbe (Pieters) Algra en Akke Alles. Hij is gedoopt op zondag 18 september 1785 in Rijperkerk. Hendrik is overleden op dinsdag 18 mei 1858 in Tietjerksteradeel, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 19 mei 1858.


Kinderen van Antje en Hendrik:

 

1 Wytze Algra, geboren op zondag 21 december 1817 in Giekerk. Volgt VI-c.

2 Akke Algra, geboren op donderdag 10 augustus 1820 in Tietjerksteradeel. Volgt VI-d.

3 Minke Algra, geboren op zondag 15 juni 1823 in Giekerk. Volgt VI-e.

4 Halbe Algra, geboren op dinsdag 6 januari 1829 in Rijperkerk. Volgt VI-f.

 


VI-c Wytze Algra is geboren op zondag 21 december 1817 in Giekerk, zoon van Hendrik (Halbes) Algra en Antje de Vries (zie V-b). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 23 december 1817. Wytze is overleden op zaterdag 22 februari 1868 in Idaarderadeel, 50 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 24 februari 1868. Wytze:

(1) trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 4 december 1845 in Leeuwarderadeel met Dieuwke de Jong, 37 jaar oud. Dieuwke is geboren op zondag 1 mei 1808 in Huizum, dochter van Pieter (Douwes) de Jong en Tietje Heins. Zij is gedoopt op donderdag 19 mei 1808 in Huizum. Dieuwke is overleden op zondag 31 maart 1850 in Leeuwarderadeel, 41 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 2 april 1850.

(2) trouwde, 49 jaar oud, op woensdag 20 februari 1867 in Leeuwarderadeel met Trijntje Oosterhof, 22 jaar oud. Trijntje is geboren op zondag 24 november 1844 in Cornjum, dochter van Paulus (Sanders) Oosterhof en Eelkje (Jochums) Algra. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 26 november 1844. Trijntje is overleden.


VI-d Akke Algra is geboren op donderdag 10 augustus 1820 in Tietjerksteradeel, dochter van Hendrik (Halbes) Algra en Antje de Vries (zie V-b). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 12 augustus 1820. Akke is overleden op zaterdag 22 juni 1889 in Leeuwarden, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 22 juni 1889. Akke:

(1) trouwde, 23 jaar oud, op zondag 25 februari 1844 in Leeuwarden met Petrus Jacobus Kerkhoven, 26 jaar oud. Petrus is geboren op donderdag 17 april 1817 in Harlingen, zoon van Johannes Jacobus Kerkhoven en Sophia Johannis Waller. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 18 april 1817. Petrus is overleden op zondag 16 oktober 1864 in Leeuwarderadeel, 47 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 17 oktober 1864.

(2) trouwde, 45 jaar oud, op woensdag 2 mei 1866 in Leeuwarden met Hans Arends, 48 jaar oud. Hans is geboren op vrijdag 7 november 1817 in Leeuwarden, zoon van Johannes Arends en Wimke Hanses. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 10 november 1817. Hans is overleden op zaterdag 9 september 1905 in Leeuwarden, 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 9 september 1905.


Kind van Akke en Petrus:

 

1 Antje Kerkhoven, geboren op zondag 21 april 1844 in Leeuwarden. Volgt VII-d.

 


VII-d Antje Kerkhoven is geboren op zondag 21 april 1844 in Leeuwarden, dochter van Petrus Jacobus Kerkhoven en Akke Algra (zie VI-d). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 22 april 1844. Antje is overleden op zaterdag 2 december 1911 in Huizum, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 2 december 1911. Zij is begraven in Huizum. Antje trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 6 mei 1869 in Leeuwarden met Machiel van Driesum, 26 jaar oud. Machiel is geboren op zondag 27 november 1842 in Leeuwarden, zoon van Jan van Driesum en Biena van der Heide. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 28 november 1842. Machiel is overleden op woensdag 22 maart 1922 in Leeuwarderadeel, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 23 maart 1922.


VI-e Minke Algra is geboren op zondag 15 juni 1823 in Giekerk, dochter van Hendrik (Halbes) Algra en Antje de Vries (zie V-b). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 16 juni 1823. Minke is overleden op woensdag 7 augustus 1872 in Leeuwarderadeel, 49 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 8 augustus 1872. Minke trouwde, 35 jaar oud, op woensdag 7 juli 1858 in Leeuwarderadeel met Wopke van der Meer, 29 jaar oud. Wopke is geboren op donderdag 22 januari 1829 in Huizum, zoon van Jan (Hendriks) van der Meer en Talkje (Meines) Terpstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 23 januari 1829. Wopke is overleden op zaterdag 13 juni 1891 in Leeuwarderadeel, 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 15 juni 1891.


Kinderen van Minke en Wopke:

 

1 van der Meer, levenloos geboren kind, geboren op donderdag 23 februari 1860 in Leeuwarderadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 23 februari 1860. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 24 februari 1860.

2 Antje van der Meer, geboren op vrijdag 8 januari 1864 in Huizum. Volgt VII-e.

 


VII-e Antje van der Meer is geboren op vrijdag 8 januari 1864 in Huizum, dochter van Wopke van der Meer en Minke Algra (zie VI-e). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 9 januari 1864. Antje is overleden op dinsdag 2 december 1941 in Veenwouden, 77 jaar oud. Zij is begraven in Huizum. Antje trouwde, 30 jaar oud, op zaterdag 29 september 1894 in Leeuwarderadeel met Feike van der Ploeg, 26 jaar oud. Feike is geboren op vrijdag 8 mei 1868 in Stiens, zoon van Pieter (Feikes) van der Ploeg en Geeske (pieters) van der Woude. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 9 mei 1868. Feike is overleden op zondag 19 december 1926 in Huizum, 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 20 december 1926. Hij is begraven in Huizum.


VI-f Halbe Algra is geboren op dinsdag 6 januari 1829 in Rijperkerk, zoon van Hendrik (Halbes) Algra en Antje de Vries (zie V-b). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 7 januari 1829. Halbe is overleden op zondag 10 januari 1909 in Leeuwarden, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 12 januari 1909. Halbe trouwde, 30 jaar oud, op zaterdag 14 mei 1859 in Tietjerksteradeel met Trijntje Bloembergen, 32 jaar oud. Trijntje is geboren op maandag 29 januari 1827 in Rottevalle, dochter van Gjalt (Reitzes) Bloembergen en Grietje (Koops) van der Velde. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 30 januari 1827. Trijntje is overleden op zaterdag 12 september 1885 in Tietjerksteradeel, 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 14 september 1885.


Kinderen van Halbe en Trijntje:

 

1 Hendrik Algra, geboren op maandag 25 juni 1860 in Tietjerk. Volgt VII-f.

2 Grietje Algra, geboren op zondag 6 april 1862 in Tietjerksteradeel. Volgt VII-g.

3 Gjalt Algra, geboren op zaterdag 15 september 1866 in Tietjerksteradeel. Volgt VII-h.

 


VII-f Hendrik Algra is geboren op maandag 25 juni 1860 in Tietjerk, zoon van Halbe Algra (zie VI-f) en Trijntje Bloembergen. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 26 juni 1860. Hendrik is overleden op donderdag 31 oktober 1935 in Steenwijk, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan. Hendrik:

(1) trouwde, 28 jaar oud, op zaterdag 6 oktober 1888 in Leeuwarden met Tietje Radsma, 29 jaar oud. Tietje is geboren op donderdag 3 maart 1859 in Leeuwarden, dochter van Cornelis Radsma en Antje van der Zee. Tietje is overleden op maandag 4 maart 1901 in Arum, 42 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 5 maart 1901.

(2) trouwde, 41 jaar oud, op zaterdag 19 april 1902 in Wonseradeel met Lijsbeth Tiemstra, 40 jaar oud. Lijsbeth is geboren op dinsdag 8 april 1862 in Pingjum, dochter van Kornelis (Dirks) Tiemstra en Geertje (Reinders) Heerpels. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 10 april 1862. Lijsbeth is overleden op woensdag 31 mei 1950 in Heerenveen, 88 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan.


Kinderen van Hendrik en Tietje:

 

1 Halbe Algra, geboren op woensdag 16 januari 1889 in Zwolle. Volgt VIII-a.

2 Antje Algra, geboren op zaterdag 10 januari 1891 in Elspeet. Volgt VIII-b.

3 Trijntje Algra, geboren op dinsdag 30 mei 1893 in Ermelo. Volgt VIII-c.

4 Cornelia Algra, geboren op maandag 7 januari 1895 in Elspeet. Volgt VIII-d.

 


VIII-a Halbe Algra is geboren op woensdag 16 januari 1889 in Zwolle, zoon van Hendrik Algra (zie VII-f) en Tietje Radsma. Van de geboorte is aangifte gedaan. Halbe is overleden. Halbe:

(1) trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 13 december 1917 in Vlissingen met Valentiene Francina Catharina Schout, 24 jaar oud. Valentiene is geboren op maandag 7 augustus 1893 in Vlissingen, dochter van Cornelis Willen Anthony Schout en Merantine Clemence Felies. Valentiene is overleden op zondag 24 juni 1928 in Ginneken en Bavel, 34 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan. Zij is begraven op woensdag 27 juni 1928 in Vlissingen (Noorderbegraafplaats).

(2) trouwde, 43 jaar oud, op donderdag 28 januari 1932 in Ginneken en Bavel met Johanna Antoinette van Exel, 37 jaar oud. Johanna is geboren op donderdag 11 oktober 1894 in Oosterhout, dochter van Nicolaas Johannes van Exel en Christiana Cornelia Spikker. Van de geboorte is aangifte gedaan. Johanna is overleden.


Kinderen van Halbe en Valentiene:

 

1 Merantina Algra, geboren op woensdag 8 januari 1919 in Vlissingen.

2 Elisabeth Titia Algra, geboren op maandag 13 juni 1921 in Vlissingen. Volgt IX-a.

 


IX-a Elisabeth Titia Algra is geboren op maandag 13 juni 1921 in Vlissingen, dochter van Halbe Algra (zie VIII-a) en Valentiene Francina Catharina Schout. Elisabeth trouwde met Bart Voskuijl. Bart is geboren op maandag 10 juli 1922 in Dordrecht. Bart is overleden op vrijdag 24 juni 2005 in Dordrecht, 82 jaar oud. Hij is begraven op woensdag 29 juni 2005 in Dordrecht.


Kinderen van Elisabeth en Bart:

 

1 Ineke Voskuijl.

2 Hans Voskuijl. Volgt X-a.

 


X-a Hans Voskuijl, zoon van Bart Voskuijl en Elisabeth Titia Algra (zie IX-a). Hans begon een relatie met Carla Onbekend.


Kind van Hans en Carla:

 

1 Anouk Voskuijl.

 


VIII-b Antje Algra is geboren op zaterdag 10 januari 1891 in Elspeet, zoon van Hendrik Algra (zie VII-f) en Tietje Radsma. Antje is overleden op zondag 22 oktober 1961 in Vlissingen, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan. Antje trouwde, 44 jaar oud, op woensdag 10 juli 1935 in Steenwijk met Jacobus Johannes Versluijs, 48 jaar oud. Jacobus is geboren op zondag 21 november 1886 in Vlissingen, dochter van Jacobus Johannes Versluijs en Pieternella Lientje de Regt. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 22 november 1886. Jacobus is overleden.


VIII-c Trijntje Algra is geboren op dinsdag 30 mei 1893 in Ermelo, dochter van Hendrik Algra (zie VII-f) en Tietje Radsma. Trijntje is overleden op donderdag 26 december 1974 in Heerenveen, 81 jaar oud. Trijntje trouwde, 26 jaar oud, op vrijdag 14 november 1919 in Steenwijk met Jelle Wiarda, 29 jaar oud. Jelle is geboren op vrijdag 7 februari 1890 in Bolsward, zoon van IJme Wiarda en Baukje Wijnja. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 8 februari 1890. Jelle is overleden.


VIII-d Cornelia Algra is geboren op maandag 7 januari 1895 in Elspeet, dochter van Hendrik Algra (zie VII-f) en Tietje Radsma. Cornelia is overleden op dinsdag 5 augustus 1980 in Leeuwarden, 85 jaar oud. Zij is gecremeerd op vrijdag 8 augustus 1980 in Goutum. Cornelia trouwde, 44 jaar oud, op woensdag 25 oktober 1939 in Leeuwarden met Hendrik Carel Dekkinga, 48 jaar oud. Hendrik is geboren op vrijdag 22 mei 1891 in Leeuwarden, zoon van Johan Georg Dekkinga en Hendrika Lambertha Beekman. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 23 mei 1891. Hendrik is overleden op vrijdag 14 januari 1983 in Leeuwarden, 91 jaar oud. Hij is gecremeerd in Goutum.


Kind van Cornelia en Hendrik:

 

1 A. Dekkinga. Volgt IX-b.

 


IX-b A. Dekkinga, dochter van Hendrik Carel Dekkinga en Cornelia Algra (zie VIII-d). A. trouwde met K. Odinga.


Kinderen van A. en K.:

 

1 I.C. Odinga. Volgt X-b.

2 E.H. Odinga. Volgt X-c.

 


X-b I.C. Odinga, dochter van K. Odinga en A. Dekkinga (zie IX-b). I.C. trouwde met J.J. de Kleijn.


Kinderen van I.C. en J.J.:

 

1 Yolanda de Kleijn.

2 Patricia de Kleijn.

 


X-c E.H. Odinga, zoon van K. Odinga en A. Dekkinga (zie IX-b). E.H. trouwde met G. Kamperman.


Kinderen van E.H. en G.:

 

1 Judith Odinga.

2 Harald Odinga.

 


VII-g Grietje Algra is geboren op zondag 6 april 1862 in Tietjerksteradeel, dochter van Halbe Algra (zie VI-f) en Trijntje Bloembergen. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 9 april 1862. Grietje is overleden op woensdag 1 maart 1944 in Zeist, 81 jaar oud. Zij is begraven op maandag 6 maart 1944 in Leeuwarden. Grietje trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 26 mei 1888 in Leeuwarden met Johannes van der Horst, 26 jaar oud. Johannes is geboren op donderdag 15 mei 1862 in Leeuwarden, zoon van Andries van der Horst en Ynskje Pottebakker. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 15 mei 1862. Johannes is overleden op woensdag 20 september 1905 in Leeuwarden, 43 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 20 september 1905.


Kinderen van Grietje en Johannes:

 

1 Andries van der Horst, geboren op woensdag 13 november 1889 in Leeuwarden. Volgt VIII-e.

2 Trijntje van der Horst, geboren op woensdag 28 oktober 1891 in Leeuwarden. Volgt VIII-f.

3 Ienskje van der Horst, geboren op zondag 15 april 1894 in Leeuwarden. Volgt VIII-g.

 


VIII-e Andries van der Horst is geboren op woensdag 13 november 1889 in Leeuwarden, zoon van Johannes van der Horst en Grietje Algra (zie VII-g). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 13 november 1889. Andries is overleden. Andries trouwde, 29 jaar oud, op vrijdag 28 maart 1919 in Enschede met Bertha Jantje Goorhuis, 27 jaar oud. Bertha is geboren op woensdag 23 maart 1892 in Enschede, dochter van Herman Goorhuis en Grietje Logtmeijer. Bertha is overleden.


Kinderen van Andries en Bertha:

 

1 Johannes Herman van der Horst, geboren in maart 1922 in Enschede.

2 Andries van der Horst, geboren in mei 1923 in Enschede.

3 Herman van der Horst, geboren op maandag 16 maart 1936 in Enschede.

 


VIII-f Trijntje van der Horst is geboren op woensdag 28 oktober 1891 in Leeuwarden, dochter van Johannes van der Horst en Grietje Algra (zie VII-g). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 28 oktober 1891. Trijntje is overleden. Trijntje trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 31 maart 1915 in Leeuwarden met Jacobus Jan de Groot, 39 jaar oud. Jacobus is geboren op woensdag 29 december 1875 in Petten, zoon van Gerrit de Groot en IJda Oldenburg. Jacobus is overleden op donderdag 26 februari 1959 in Zeist, 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 27 februari 1959. Hij is begraven in Zeist.


Kind van Trijntje en Jacobus:

 

1 Grietje IJda de Groot, geboren op zaterdag 19 februari 1916 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 21 februari 1916. Grietje is overleden.

 


VIII-g Ienskje van der Horst is geboren op zondag 15 april 1894 in Leeuwarden, dochter van Johannes van der Horst en Grietje Algra (zie VII-g). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 16 april 1894. Ienskje is overleden op donderdag 21 oktober 1982 in Zeist, 88 jaar oud. Zij is begraven in Zeist. Ienskje trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 20 februari 1919 in Rotterdam met Hendrik Johannes Zieleman, 37 jaar oud. Hendrik is geboren op zaterdag 31 december 1881 in Rotterdam, zoon van Hendrik Johannes Zieleman en Johanna Adriana Alijda Borrebach. Hendrik is overleden op maandag 30 oktober 1950 in Den Haag, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan.


VII-h Gjalt Algra is geboren op zaterdag 15 september 1866 in Tietjerksteradeel, zoon van Halbe Algra (zie VI-f) en Trijntje Bloembergen. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 17 september 1866. Gjalt is overleden op zondag 6 februari 1927 in Leeuwarden, 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 7 februari 1927. Hij is begraven in Leeuwarden. Gjalt:

(1) trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 20 mei 1893 in Leeuwarden met Anna Elisabeth Dekkinga, 27 jaar oud. Anna is geboren op zaterdag 9 december 1865 in Leeuwarden, dochter van Nicolaas Dekkinga en Grietje Konig. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 9 december 1865. Anna is overleden op vrijdag 15 mei 1903 in Leeuwarden, 37 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 16 mei 1903. Zij is begraven in Leeuwarden.

(2) trouwde, 38 jaar oud, op woensdag 23 november 1904 in Leeuwarden met Catharina Dekkinga, 26 jaar oud. Catharina is geboren op woensdag 10 juli 1878 in Leeuwarden, dochter van Nicolaas Dekkinga en Grietje Konig. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 11 juli 1878. Catharina is overleden op maandag 9 juli 1945 in Leeuwarden, 66 jaar oud. Zij is begraven in Huizum.


Kinderen van Gjalt en Anna:

 

1 Grietje Algra, geboren op maandag 26 maart 1894 in Leeuwarden. Volgt VIII-h.

2 Halbe Algra, geboren op donderdag 21 januari 1897 in Leeuwarden. Volgt VIII-i.


Kind van Gjalt en Catharina:

 

3 Anna Elisabeth Algra, geboren op maandag 9 oktober 1905 in Leeuwarden. Anna is overleden op woensdag 11 november 1970, 65 jaar oud. Zij is begraven in Huizum.

 


VIII-h Grietje Algra is geboren op maandag 26 maart 1894 in Leeuwarden, dochter van Gjalt Algra (zie VII-h) en Anna Elisabeth Dekkinga. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 27 maart 1894. Grietje is overleden op vrijdag 30 september 1977 in Zeist, 83 jaar oud. Zij is begraven op dinsdag 4 oktober 1977 in Zeist. Grietje trouwde, 43 jaar oud, op maandag 2 augustus 1937 in Leeuwarden met Foppe van Broek, 46 jaar oud. Foppe is geboren op donderdag 12 maart 1891 in Huizum, zoon van Willem van Broek en Hiske Andriesse. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 12 maart 1891. Foppe is overleden op woensdag 17 april 1963 in Zeist, 72 jaar oud. Hij is begraven in Zeist.


VIII-i Halbe Algra is geboren op donderdag 21 januari 1897 in Leeuwarden, zoon van Gjalt Algra (zie VII-h) en Anna Elisabeth Dekkinga. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 22 januari 1897. Halbe is overleden op zaterdag 5 maart 1977, 80 jaar oud. Hij is begraven in Tietjerk. Halbe trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 12 juli 1923 in Kampen met Jennigje Pleijsier, 24 jaar oud. Jennigje is geboren op zondag 5 maart 1899, dochter van Willem Pleijsier en Maria Meijer. Jennigje is overleden op dinsdag 9 februari 1982, 82 jaar oud. Zij is begraven in Tietjerk.


III-b Renske (Sipkes) Wouda is geboren in 1734, dochter van Sipke (Rinses) Wouda (zie II) en Doetje Berends. Zij is gedoopt op zondag 22 augustus 1734 in Oudwoude/Westergeest. Renske is overleden op vrijdag 22 maart 1816 in Oudwoude, 81 of 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 23 maart 1816. Renske trouwde, 21 of 22 jaar oud, op zondag 13 juni 1756 in Westergeest met Melis (Pieters) van Sloten. Melis is overleden vóór 1816.


Kinderen van Renske en Melis:

 

1 Doetje (Melis) Nota. Zij is gedoopt op woensdag 10 augustus 1757 in Westergeest/Oudwoude. Doetje is overleden op vrijdag 20 oktober 1820 in Kollumerland, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 21 oktober 1820. Doetje bleef ongehuwd.

2 Pieter (Melis) van Sloten, gedoopt op zondag 21 september 1760 in Dantumadeel. Volgt IV-b.

3 Sipke (Melis) Nota. Hij is gedoopt op zondag 28 augustus 1763 in Driesum. Sipke is overleden op zaterdag 12 april 1834 in Kollumerland, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 14 april 1834. Sipke bleef ongehuwd.

4 Baukje (Melis) van Sloten, gedoopt op zondag 5 april 1767 in Westergeest. Volgt IV-c.

5 Lutske (Melis) van Sloten. Zij is gedoopt op zondag 6 mei 1770 in Oudwoude. Lutske is overleden.

6 Trijntje (Melis) van Sloten. Zij is gedoopt op zondag 29 augustus 1773 in Westergeest. Trijntje is overleden vóór mei 1775, ten hoogste 1 jaar oud.

7 Trijntje (Melis) van Sloten, gedoopt op woensdag 10 mei 1775 in Westergeest. Volgt IV-d.

 


IV-b Pieter (Melis) van Sloten, zoon van Melis (Pieters) van Sloten en Renske (Sipkes) Wouda (zie III-b). Hij is gedoopt op zondag 21 september 1760 in Dantumadeel. Pieter is overleden op maandag 25 augustus 1817 in Ferwerderadeel, 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 27 augustus 1817. Pieter trouwde, 27 jaar oud, op zondag 25 mei 1788 in Wanswerd met Minke (Meinderts) Tamminga, 18 jaar oud. Minke is een dochter van Meinderts (Ytsens) Tamminga en Antje Freerks. Zij is gedoopt op zondag 28 januari 1770 in Ferwerderadeel. Minke is overleden op vrijdag 23 december 1842 in Ferwerderadeel, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 24 december 1842.


Kinderen van Pieter en Minke:

 

1 Antje van Sloten, geboren op zondag 1 februari 1789 in Wanswerd. Volgt V-c.

2 Melis van Sloten, geboren op dinsdag 11 oktober 1791 in Roodkerk. Hij is gedoopt op zondag 18 december 1791 in Oudkerk. Melis is overleden vóór november 1793, ten hoogste 2 jaar oud.

3 Melis van Sloten, geboren op donderdag 14 november 1793 in Wanswerd. Volgt V-d.

4 Rinske van Sloten, geboren op donderdag 19 juni 1800 in Wanswerd. Volgt V-e.

5 Meindert van Sloten, geboren op donderdag 19 juni 1800 in Wanswerd. Hij is gedoopt op zondag 13 juli 1800 in Wanswerd. Meindert is overleden op zondag 25 augustus 1822 om 13:00 in Leeuwarden, 22 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 26 augustus 1822.

6 Janke van Sloten, geboren op maandag 21 maart 1808 in Wanswerd. Volgt V-f.

 


V-c Antje van Sloten is geboren op zondag 1 februari 1789 in Wanswerd, dochter van Pieter (Melis) van Sloten (zie IV-b) en Minke (Meinderts) Tamminga. Zij is gedoopt op zondag 15 maart 1789 in Wanswerd. Antje is overleden op maandag 3 januari 1876 in Ferwerderadeel, 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 5 januari 1876. Antje trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 2 juli 1814 in Ferwerderadeel met Auke (Wybrens) Feenstra, 19 jaar oud. Auke is geboren op vrijdag 22 augustus 1794 in Hallum, zoon van Wybren (Swetses) Feenstra en Janke (Aukes) Ymes. Hij is gedoopt op zondag 14 september 1794 in Hallum. Auke is overleden op dinsdag 13 september 1853 in Ferwerderadeel, 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 14 september 1853.


Kinderen van Antje en Auke:

 

1 Menke Feenstra, geboren op zondag 3 september 1815 in Hallum. Volgt VI-g.

2 Wybren Feenstra, geboren op vrijdag 25 september 1818 in Hallum. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 28 september 1818. Wybren is overleden op woensdag 7 maart 1860 in Leeuwarden, 41 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 14 maart 1860.

3 Janke Feenstra, geboren op donderdag 6 mei 1830 in Hallum. Volgt VI-h.

 


VI-g Menke Feenstra is geboren op zondag 3 september 1815 in Hallum, dochter van Auke (Wybrens) Feenstra en Antje van Sloten (zie V-c). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 7 september 1815. Menke is overleden op zondag 15 april 1849 in Ferwerderadeel, 33 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 17 april 1849. Menke trouwde, 20 jaar oud, op maandag 21 december 1835 in Ferwerderadeel met Klaas (Klases) Hornstra, 24 jaar oud. Klaas is geboren op donderdag 27 juni 1811 in Wanswerd, zoon van Klaas (Klases) Hornstra en Antje (Stevens) Boersma. Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 30 juni 1811. Klaas is overleden op woensdag 11 juni 1856 in Ferwerderadeel, 44 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 12 juni 1856.


Kinderen van Menke en Klaas:

 

1 Antje Hornstra, geboren op maandag 17 oktober 1836 in Ferwerderadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 19 oktober 1836. Antje is overleden op woensdag 2 november 1836 in Ferwerderadeel, 16 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 3 november 1836.

2 Auke Hornstra, geboren op maandag 23 april 1838 in Marrum. Volgt VII-i.

3 Antje Hornstra, geboren op donderdag 17 december 1840 in Hallum. Volgt VII-j.

4 Klaas Hornstra, geboren op vrijdag 8 maart 1844 in Ferwerderadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 11 maart 1844. Klaas is overleden op vrijdag 15 april 1864 in Ferwerderadeel, 20 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 16 april 1864. Klaas bleef ongehuwd.

5 Steven Hornstra, geboren op vrijdag 5 januari 1849 in Hallum. Volgt VII-k.

 


VII-i Auke Hornstra is geboren op maandag 23 april 1838 in Marrum, zoon van Klaas (Klases) Hornstra en Menke Feenstra (zie VI-g). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 25 april 1838. Auke is overleden op maandag 29 december 1902 in Leeuwarderadeel, 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 30 december 1902. Auke:

(1) trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 16 augustus 1862 in Ferwerderadeel met Emkje Wagenaar, 25 jaar oud. Emkje is geboren op dinsdag 2 mei 1837 in Franeker, dochter van Willem (Beerends) Wagenaar en Hiltje (Klazes) de Beer. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 5 mei 1837. Emkje is overleden op vrijdag 23 december 1892 in Het Bildt, 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 23 december 1892.

(2) trouwde, 56 jaar oud, op donderdag 4 april 1895 in Het Bildt met Baukje Olijnsma, 51 jaar oud. Baukje is geboren op vrijdag 10 november 1843 in Hallum, dochter van Kornelis (Klazes) Olijnsma en Tietje (Lieuwes) Holwerda. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 11 november 1843. Baukje is overleden op donderdag 23 februari 1911 in Leeuwarderadeel, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 25 februari 1911.


Kinderen van Auke en Emkje:

 

1 Menke Hornstra, geboren op woensdag 14 oktober 1863 in Hallum. Volgt VIII-j.

2 Hiltje Hornstra, geboren op donderdag 21 maart 1872 in Hijum. Volgt VIII-k.

 


VIII-j Menke Hornstra is geboren op woensdag 14 oktober 1863 in Hallum, dochter van Auke Hornstra (zie VII-i) en Emkje Wagenaar. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 15 oktober 1863. Menke is overleden. Menke trouwde, 18 jaar oud, op donderdag 18 mei 1882 in Het Bildt met Ids Grond, 23 jaar oud. Ids is geboren op donderdag 17 maart 1859 in Vrouwenparochie, zoon van Enne Grond en Liskje Monsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 18 maart 1859. Ids is overleden op maandag 4 december 1939 in Het Bildt, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 4 december 1939.


Kinderen van Menke en Ids:

 

1 Emkje Grond, geboren op zaterdag 6 oktober 1883 in Vrouwenparochie. Volgt IX-c.

2 Enne Grond, geboren op dinsdag 23 september 1884 in Het Bildt. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 23 september 1884. Enne is overleden op donderdag 23 april 1896 in Het Bildt, 11 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 23 april 1896.

3 Liskje Grond, geboren op vrijdag 25 mei 1888 in Het Bildt. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 26 mei 1888. Liskje is overleden.

4 Auke Grond, geboren op maandag 5 december 1892 in Vrouwenparochie. Volgt IX-d.

5 Aagtje Grond, geboren op dinsdag 31 oktober 1899 in Hallum. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 1 november 1899. Aagtje is overleden op zondag 18 maart 1917 in Het Bildt, 17 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 20 maart 1917.

 


IX-c Emkje Grond is geboren op zaterdag 6 oktober 1883 in Vrouwenparochie, dochter van Ids Grond en Menke Hornstra (zie VIII-j). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 6 oktober 1883. Emkje is overleden op maandag 24 augustus 1914 in Het Bildt, 30 jaar oud (oorzaak: Leed aan TBC en overleed tijdens de geboorte van Emkje). Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 24 augustus 1914. Emkje trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 26 mei 1906 in Ferwerderadeel met Hette Venstra, 23 jaar oud. Hette is geboren op vrijdag 2 februari 1883 in Hallum, zoon van Bokke (Sjoerds) Venstra en Trijntje (Klazes) Dijkstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 3 februari 1883. Hette is overleden op donderdag 30 mei 1935 in Wijnaldum, 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 31 mei 1935.


Kinderen van Emkje en Hette:

 

1 Minke Veenstra, geboren op maandag 27 augustus 1906 in Vrouwenparochie. Volgt X-d.

2 Klaas (Clarence) Venstra, geboren op zaterdag 30 april 1910. Volgt X-e.

3 Emkje Venstra, geboren op maandag 24 augustus 1914. Volgt X-f.

 


X-d Minke Veenstra is geboren op maandag 27 augustus 1906 in Vrouwenparochie, dochter van Hette Venstra en Emkje Grond (zie IX-c). Van de geboorte is aangifte gedaan. Minke is overleden op zondag 2 oktober 1994 in Ferwerd, 88 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 7 oktober 1994 in Marrum. Minke trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 24 mei 1928 met Sije Spoelstra, 21 jaar oud. Sije is geboren op vrijdag 23 november 1906 in Ferwerderadeel, zoon van Oene Spoelstra en IJbeltje van Dijk. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 23 november 1906. Sije is overleden op donderdag 12 augustus 1982 in Marrum, 75 jaar oud. Hij is begraven op maandag 16 augustus 1982 in Marrum.


Kinderen van Minke en Sije:

 

1 Oene Spoelstra, geboren op woensdag 8 mei 1929 in Waaxens. Volgt XI-a.

2 Emkje Spoelstra, geboren in mei 1933 in Marrum. Volgt XI-b.

 


XI-a Oene Spoelstra is geboren op woensdag 8 mei 1929 in Waaxens, zoon van Sije Spoelstra en Minke Veenstra (zie X-d). Oene is overleden op maandag 12 september 2016 in Alkmaar, 87 jaar oud. Hij is gecremeerd op vrijdag 16 september 2016 in Heerhugowaard. Oene trouwde met Grietje Vellema.


Kinderen van Oene en Grietje:

 

1 John Spoelstra, geboren vóór 1953. Volgt XII-a.

2 Sijtze Spoelstra, geboren in februari 1953. Volgt XII-b.

3 Melita Spoelstra, geboren na 1953. Volgt XII-c.

4 Richard Spoelstra, geboren na 1954. Volgt XII-d.

 


XII-a John Spoelstra is geboren vóór 1953, zoon van Oene Spoelstra (zie XI-a) en Grietje Vellema. John begon een relatie met Ella Onbekend.


Kinderen van John en Ella:

 

1 Ewa Spoelstra.

2 Raymond Spoelstra.

3 Ralph Spoelstra.

 


XII-b Sijtze Spoelstra is geboren in februari 1953, zoon van Oene Spoelstra (zie XI-a) en Grietje Vellema. Sijtze begon een relatie met Corrie Onbekend.


Kinderen van Sijtze en Corrie:

 

1 Mariska Spoelstra.

2 Wilco Spoelstra. Volgt XIII.

3 Vincent Spoelstra.

 


XIII Wilco Spoelstra, zoon van Sijtze Spoelstra (zie XII-b) en Corrie Onbekend. Wilco begon een relatie met Ilkay Onbekend.


Kind van Wilco en Ilkay:

 

1 Nehir Spoelstra.

 


XII-c Melita Spoelstra is geboren na 1953, dochter van Oene Spoelstra (zie XI-a) en Grietje Vellema. Melita begon een relatie met Joost Onbekend.


XII-d Richard Spoelstra is geboren na 1954, zoon van Oene Spoelstra (zie XI-a) en Grietje Vellema. Richard begon een relatie met Jeanette Onbekend.


Kinderen van Richard en Jeanette:

 

1 Ferry Spoelstra.

2 Oscar Spoelstra.

 


XI-b Emkje Spoelstra is geboren in mei 1933 in Marrum, dochter van Sije Spoelstra en Minke Veenstra (zie X-d). Emkje trouwde, 22 jaar oud, op vrijdag 26 augustus 1955 met Anne de Jong.


Kinderen van Emkje en Anne:

 

1 Minke de Jong.

2 Willie de Jong.

 


X-e Klaas (Clarence) Venstra is geboren op zaterdag 30 april 1910, zoon van Hette Venstra en Emkje Grond (zie IX-c). Klaas is overleden op dinsdag 20 mei 1997 in Holland, Ottawa County MI, 87 jaar oud. Hij is begraven in Pilgrim Home Cemetery at Holland, Ottawa County MI. Klaas trouwde, 21 jaar oud, op vrijdag 30 oktober 1931 in Holland, Ottawa County MI met Gertrude Dykema, 19 jaar oud. Gertrude is geboren op zondag 28 juli 1912 in Holland, Ottawa County MI, dochter van Sybrand Dykema en Effie de Haan. Gertrude is overleden op dinsdag 7 mei 1991 in Holland, Ottawa County MI, 78 jaar oud. Zij is begraven in Pilgrim Home Cemetery at Holland, Ottawa County MI.


Kinderen van Klaas en Gertrude:

 

1 Melvin Jay Venstra, geboren op vrijdag 18 maart 1932 in Holland, Ottawa County MI. Melvin is overleden op dinsdag 5 april 1932 in Holland, Ottawa County MI, 18 dagen oud. Hij is begraven in Pilgrim Home Cemetery at Holland, Ottawa County MI.

2 Arlene Joyce Venstra, geboren op donderdag 16 augustus 1934 in Holland, Ottawa County MI. Volgt XI-c.

3 Shirley May Venstra, geboren op donderdag 4 september 1941 in Holland, Ottawa County MI. Volgt XI-d.

 


XI-c Arlene Joyce Venstra is geboren op donderdag 16 augustus 1934 in Holland, Ottawa County MI, dochter van Klaas (Clarence) Venstra (zie X-e) en Gertrude Dykema. Arlene trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 5 april 1956 in Holland, Ottawa County MI met Ronald Mokma, 21 jaar oud. Ronald is geboren op donderdag 7 februari 1935 in Zeeland, Ottawa County MI.


Kinderen van Arlene en Ronald:

 

1 Brian Lee Mokma, geboren op dinsdag 5 november 1957 in Holland, Ottawa County MI. Volgt XII-e.

2 Kevin Dean Mokma, geboren op zaterdag 27 september 1958 in Holland, Ottawa County MI.

3 Ellen Jayne Mokma, geboren op zondag 20 december 1959 in Holland, Ottawa County MI. Volgt XII-f.

4 Steven Jay Mokma, geboren op zaterdag 16 september 1961 in Holland, Ottawa County MI. Volgt XII-g.

 


XII-e Brian Lee Mokma is geboren op dinsdag 5 november 1957 in Holland, Ottawa County MI, zoon van Ronald Mokma en Arlene Joyce Venstra (zie XI-c). Brian trouwde, 19 jaar oud, op vrijdag 21 januari 1977 in Zeeland, Ottawa County MI met Jane Kimberly Harig. Jane is een dochter van Richard Harig en Francis de Zwon.


Kinderen van Brian en Jane:

 

1 Heather Jo Mokma, geboren op maandag 29 juni 1981 in Zeeland, Ottawa County MI.

2 Amber Joy Mokma, geboren op maandag 16 april 1984 in Zeeland, Ottawa County MI.

3 Bethany Gayle Mokma, geboren op maandag 29 oktober 1990 in Zeeland, Ottawa County MI.

 


XII-f Ellen Jayne Mokma is geboren op zondag 20 december 1959 in Holland, Ottawa County MI, dochter van Ronald Mokma en Arlene Joyce Venstra (zie XI-c). Ellen trouwde, 21 jaar oud, op vrijdag 10 juli 1981 in Holland, Ottawa County MI met Edward Dewitt.


XII-g Steven Jay Mokma is geboren op zaterdag 16 september 1961 in Holland, Ottawa County MI, zoon van Ronald Mokma en Arlene Joyce Venstra (zie XI-c). Steven trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 25 augustus 1984 in Holland, Ottawa County MI met Robin Wright. Robin is een dochter van Wayne Wright en Elenor Atwoord.


Kinderen van Steven en Robin:

 

1 Kyle Jay Mokma, geboren op woensdag 3 april 1985 in Holland, Ottawa County MI.

2 Megan Mariee Mokma, geboren op zondag 7 juni 1987 in Holland, Ottawa County MI.

 


XI-d Shirley May Venstra is geboren op donderdag 4 september 1941 in Holland, Ottawa County MI, dochter van Klaas (Clarence) Venstra (zie X-e) en Gertrude Dykema. Shirley trouwde, 19 jaar oud, op zaterdag 17 september 1960 met Robert William Baker, 15 of 16 jaar oud. Robert is geboren in 1944.


Kind van Shirley en Robert:

 

1 Robert jr. Baker.

 


X-f Emkje Venstra is geboren op maandag 24 augustus 1914, dochter van Hette Venstra en Emkje Grond (zie IX-c). Emkje is overleden op woensdag 17 april 2002 in Burgum, 87 jaar oud. Zij is begraven op maandag 22 april 2002 in Hallum. Emkje trouwde, 20 jaar oud, op donderdag 16 mei 1935 met Jan Balt, 23 jaar oud. Jan is geboren op zaterdag 1 juli 1911, zoon van Hendrik Balt en Etje van der Meulen. Jan is overleden op donderdag 1 mei 1997, 85 jaar oud. Hij is begraven in Hallum.


Kinderen van Emkje en Jan:

 

1 Klaaske Balt. Volgt XI-e.

2 Hendrik Jan Balt. Volgt XI-f.

3 Etty Balt.

4 Gerlofje Mink Balt. Volgt XI-g.

 


XI-e Klaaske Balt, dochter van Jan Balt en Emkje Venstra (zie X-f). Klaaske trouwde omstreeks 1959 met Jacob Bosgra, ongeveer 23 jaar oud. Jacob is geboren op vrijdag 2 oktober 1936, zoon van Jacob Bosgra en Elosabeth van der Woude. Jacob is overleden op zaterdag 9 november 1968, 32 jaar oud (oorzaak: Auto ongeval). Hij is begraven op woensdag 13 november 1968 in Bergum.


Kinderen van Klaaske en Jacob:

 

1 Eric Bosgra.

2 Theodoor Richard Bosgra, geboren omstreeks mei 1960 in Hallum.

3 Paul Theodoor Bosgra, geboren omstreeks mei 1960 in Hallum.

 


XI-f Hendrik Jan Balt, zoon van Jan Balt en Emkje Venstra (zie X-f). Hendrik trouwde op donderdag 31 juli 1975 in Drachten met Fokje Koster. Fokje is een dochter van Teake Koster en D. van der Ploeg.


Kind van Hendrik en Fokje:

 

1 Jan Henk Balt.

 


XI-g Gerlofje Mink Balt, dochter van Jan Balt en Emkje Venstra (zie X-f). Gerlofje trouwde op vrijdag 6 juli 1973 in Leeuwarden met Jan Jannes van Weerden. Jan is een zoon van Barteld van Weerden en Grietje Martiena Winter.


Kinderen van Gerlofje en Jan:

 

1 Emmij van Weerden, geboren omstreeks 1979. Emmij is overleden op zaterdag 22 augustus 1987 in Doesburg, ongeveer 8 jaar oud.

2 Marianne van Weerden, geboren op dinsdag 13 oktober 1981 in Doesburg. Volgt XII-h.

 


XII-h Marianne van Weerden is geboren op dinsdag 13 oktober 1981 in Doesburg, dochter van Jan Jannes van Weerden en Gerlofje Mink Balt (zie XI-g). Marianne ging samenwonen met Erik Jacobus Wijbrand Houtkoper. Erik is geboren op woensdag 18 september 1974 in Velp. Hij is gedoopt op zondag 23 februari 1975 in St. Mauritiuskerk te Doesburg.


IX-d Auke Grond is geboren op maandag 5 december 1892 in Vrouwenparochie, zoon van Ids Grond en Menke Hornstra (zie VIII-j). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 5 december 1892. Auke is overleden op vrijdag 16 oktober 1970 in Oudebiltzijl, 77 jaar oud. Hij is begraven in Het Bildt. Auke trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 20 mei 1920 in Het Bildt met Hendrikje Bergsma, 26 jaar oud. Hendrikje is geboren op donderdag 21 september 1893 in Vrouwenparochie, dochter van Gerrit Bergsma en Willemtje Loonstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 21 september 1893. Hendrikje is overleden op woensdag 17 november 1982 in Oudebiltzijl, 89 jaar oud. Zij is begraven op zaterdag 20 november 1982 in Het Bildt.


Kinderen van Auke en Hendrikje:

 

1 Grond, levenloos geboren kind, geboren op maandag 21 juli 1924 in Het Bildt. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 21 juli 1924.

2 Ids Grond, geboren in november 1925 in Het Bildt. Ids is overleden op dinsdag 16 maart 1926 in Het Bildt, 4 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 16 maart 1926.

3 Ids Grond, geboren op donderdag 17 februari 1927. Volgt X-g.

4 Gerrit Grond, geboren op donderdag 7 januari 1932. Volgt X-h.

 


X-g Ids Grond is geboren op donderdag 17 februari 1927, zoon van Auke Grond (zie IX-d) en Hendrikje Bergsma. Ids is overleden op zondag 23 juni 1996 in Leeuwarden, 69 jaar oud. Hij is begraven op donderdag 27 juni 1996 in Oude Bildtzijl. Ids trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 30 juni 1955 met Jantje Terpstra.


Kinderen van Ids en Jantje:

 

1 Auke Grond. Volgt XI-h.

2 Siemy Grond. Volgt XI-i.

 


XI-h Auke Grond, zoon van Ids Grond (zie X-g) en Jantje Terpstra. Auke trouwde met Baukje Runia.


Kinderen van Auke en Baukje:

 

1 Kirsten Grond, geboren op dinsdag 19 mei 1987 in Oude Bildtzijl.

2 Werner Grond, geboren omstreeks oktober 1989 in Leeuwarden.

 


XI-i Siemy Grond, dochter van Ids Grond (zie X-g) en Jantje Terpstra. Siemy trouwde op vrijdag 14 februari 1997 in Stiens met Bennie Bosma. Bennie is een zoon van Reinder Bosma en Antje Oegema.


Kinderen van Siemy en Bennie:

 

1 Janneke Bosma, geboren op vrijdag 30 januari 1998 in Stiens.

2 Sander Bosma, geboren op maandag 8 januari 2001 in Hallum.

 


X-h Gerrit Grond is geboren op donderdag 7 januari 1932, zoon van Auke Grond (zie IX-d) en Hendrikje Bergsma. Gerrit is overleden op maandag 9 april 1990, 58 jaar oud. Hij is begraven in Het Bildt. Gerrit trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 24 mei 1956 met Line Roorda. Line is een dochter van Jacob Roorda en Fransje van der Veer.


Kinderen van Gerrit en Line:

 

1 Japie Grond.

2 Auke Grond, geboren op zondag 2 februari 1958 in Oude Bildtzijl.

3 Ids Frans Grond, geboren op zondag 12 mei 1963 in Oude Bildtzijl. Volgt XI-j.

 


XI-j Ids Frans Grond is geboren op zondag 12 mei 1963 in Oude Bildtzijl, zoon van Gerrit Grond (zie X-h) en Line Roorda. Ids trouwde, 34 jaar oud, op vrijdag 8 mei 1998 in St. Annaparochie met Rieneke Steensma, 26 jaar oud. Rieneke is geboren op zaterdag 25 maart 1972 in St. Jacobiparochie, dochter van Anne Steensma en Grietje Renske Leistra.


VIII-k Hiltje Hornstra is geboren op donderdag 21 maart 1872 in Hijum, dochter van Auke Hornstra (zie VII-i) en Emkje Wagenaar. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 22 maart 1872. Hiltje is overleden op donderdag 8 maart 1951 in Herbaijum, 78 jaar oud. Zij is begraven op maandag 12 maart 1951 in Franeker. Hiltje trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 11 mei 1893 in Het Bildt met Marten Hager, 21 jaar oud. Marten is geboren op woensdag 4 oktober 1871 in Berlikum, zoon van Harmen (Klazes) Hager en Sytske (Annes) Schouwstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 5 oktober 1871. Marten is overleden op zaterdag 8 maart 1958 in Franeker, 86 jaar oud. Hij is begraven in Franeker.


Kinderen van Hiltje en Marten:

 

1 Emkje Hager, geboren op zondag 19 augustus 1894 in Het Bildt. Volgt IX-e.

2 Harmen Hager, geboren op dinsdag 18 augustus 1896 in Het Bildt. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 18 augustus 1896. Harmen is overleden op zaterdag 22 december 1906 in Ferwerderadeel, 10 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 24 december 1906.

3 Sytske Hager, geboren op zaterdag 20 januari 1900 in Hallum. Volgt IX-f.

4 Hager, levenloos geboren dochter, geboren op woensdag 21 juli 1909 in Ferwerderadeel. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 22 juli 1909.

 


IX-e Emkje Hager is geboren op zondag 19 augustus 1894 in Het Bildt, dochter van Marten Hager en Hiltje Hornstra (zie VIII-k). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 20 augustus 1894. Emkje is overleden op woensdag 2 januari 1980, 85 jaar oud. Zij is begraven in Tubbergen. Emkje trouwde, 26 jaar oud, op vrijdag 3 juni 1921 in Leeuwarden met Marinus Lodewikus Lind, 26 jaar oud. Marinus is geboren op maandag 27 augustus 1894 in Amsterdam, zoon van Marinus Lodewikus Lind en Antje Kammenga. Marinus is overleden op donderdag 24 november 1966, 72 jaar oud. Hij is begraven in Tubbergen.


Kinderen van Emkje en Marinus:

 

1 Marie Lind.

2 Hilly Lind.

 


IX-f Sytske Hager is geboren op zaterdag 20 januari 1900 in Hallum, dochter van Marten Hager en Hiltje Hornstra (zie VIII-k). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 22 januari 1900. Sytske is overleden op dinsdag 4 maart 1986 in Franeker, 86 jaar oud. Zij is gecremeerd op vrijdag 7 maart 1986 in Goutum. Sytske trouwde, ongeveer 31 jaar oud, omstreeks juli 1931 in Franeker met Johannes L. de Vries, ongeveer 27 jaar oud. Johannes is geboren op vrijdag 15 juli 1904, zoon van Lyckle de Vries en Tietje Koningsveld. Johannes is overleden op vrijdag 15 juni 1973 in Franeker, 68 jaar oud. Hij is gecremeerd op dinsdag 19 juni 1973 in Leeuwarden.


Kinderen van Sytske en Johannes:

 

1 Hilly de Vries. Volgt X-i.

2 Lyckle de Vries. Volgt X-j.

 


X-i Hilly de Vries, dochter van Johannes L. de Vries en Sytske Hager (zie IX-f). Hilly trouwde met Wim Kool.


Kind van Hilly en Wim:

 

1 Sylvia Kool. Volgt XI-k.

 


XI-k Sylvia Kool, dochter van Wim Kool en Hilly de Vries (zie X-i). Sylvia begon een relatie met Bert van der Berg.


X-j Lyckle de Vries, zoon van Johannes L. de Vries en Sytske Hager (zie IX-f). Lyckle trouwde met Johanneke Dirkse.


Kinderen van Lyckle en Johanneke:

 

1 Maarten de Vries.

2 Hiske de Vries.

 


VII-j Antje Hornstra is geboren op donderdag 17 december 1840 in Hallum, dochter van Klaas (Klases) Hornstra en Menke Feenstra (zie VI-g). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 19 december 1840. Antje is overleden op zaterdag 31 juli 1915 in Het Bildt, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 2 augustus 1915. Zij is begraven in Het Bildt. Antje trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 4 juni 1868 in Het Bildt met Hendrik Korthuis, 33 jaar oud. Hendrik is geboren op vrijdag 15 mei 1835 in Vrouwenparochie, zoon van Evert Korthuis en Jantje (Hendriks) Palstring. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 16 mei 1835. Hendrik is overleden op woensdag 28 februari 1877 in Het Bildt, 41 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 1 maart 1877.


Kinderen van Antje en Hendrik:

 

1 Minke Korthuis, geboren op vrijdag 14 mei 1869 in Het Bildt. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 15 mei 1869. Minke is overleden op dinsdag 18 oktober 1898 in Het Bildt, 29 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 19 oktober 1898. Minke bleef ongehuwd.

2 Evert Korthuis, geboren op maandag 1 januari 1872 in Het Bildt. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 2 januari 1872. Evert is overleden op donderdag 1 februari 1940 in Het Bildt, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 3 februari 1940. Hij is begraven in Het Bildt. Evert bleef ongehuwd.

3 Jantje Korthuis, geboren op dinsdag 30 juni 1874 in Vrouwenparochie. Volgt VIII-l.

4 Marijke Korthuis, geboren op zondag 24 september 1876 in Vrouwenparochie. Volgt VIII-m.

 


VIII-l Jantje Korthuis is geboren op dinsdag 30 juni 1874 in Vrouwenparochie, dochter van Hendrik Korthuis en Antje Hornstra (zie VII-j). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 1 juli 1874. Jantje is overleden op maandag 28 november 1938 in Het Bildt, 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 30 november 1938. Jantje trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 28 mei 1896 in Het Bildt met Cornelis Hoekstra, 26 jaar oud. Cornelis is geboren op zondag 13 februari 1870 in Vrouwenparochie, zoon van Jentje Hoekstra en Elske Veltkamp. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 14 februari 1870. Cornelis is overleden op dinsdag 13 maart 1951 in Oudebiltzijl, 81 jaar oud.


VIII-m Marijke Korthuis is geboren op zondag 24 september 1876 in Vrouwenparochie, dochter van Hendrik Korthuis en Antje Hornstra (zie VII-j). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 25 september 1876. Marijke is overleden op dinsdag 10 mei 1949 in Oudebiltzijl, 72 jaar oud. Marijke trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 16 mei 1901 in Het Bildt met Douwe Ottema, 23 jaar oud. Douwe is geboren op maandag 13 augustus 1877 in Vrouwenparochie, zoon van Anne Ottema en Hyke Wassenaar. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 13 augustus 1877. Douwe is overleden op zaterdag 29 maart 1958 in St. Jacobiparochie, 80 jaar oud.


Kinderen van Marijke en Douwe:

 

1 Anne Ottema, geboren op vrijdag 27 juni 1902 in Het Bildt. Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 29 juni 1902. Anne is overleden op woensdag 2 juli 1902 in Het Bildt, 5 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 3 juli 1902.

2 Anna Ottema, geboren omstreeks 1905. Volgt IX-g.

3 Anne Ottema, geboren op maandag 20 februari 1911. Volgt IX-h.

 


IX-g Anna Ottema is geboren omstreeks 1905, dochter van Douwe Ottema en Marijke Korthuis (zie VIII-m). Anna is overleden op zondag 10 april 1983 in St. Annaparochie, ongeveer 78 jaar oud. Zij is gecremeerd op donderdag 14 april 1983 in Goutum. Anna trouwde, ongeveer 35 jaar oud, in 1940 met Wijtze Marra, 37 of 38 jaar oud. Wijtze is geboren in 1902. Wijtze is overleden op woensdag 8 maart 1972 in St. Jacobiparochie, 69 of 70 jaar oud. Hij is gecremeerd op maandag 13 maart 1972 in Groningen.


Kinderen van Anna en Wijtze:

 

1 Marijke Marra. Volgt X-k.

2 Tini Marra. Volgt X-l.

 


X-k Marijke Marra, dochter van Wijtze Marra en Anna Ottema (zie IX-g). Marijke trouwde op dinsdag 26 juni 1956 met Teake Zijlstra. Teake is een zoon van Cornelis C. Zijlstra en Stijntje Bakker.


Kinderen van Marijke en Teake:

 

1 Anna Zijlstra, geboren op dinsdag 15 april 1958 in Leeuwarden.

2 Stijntje Zijlstra, geboren op vrijdag 13 november 1959 in Nieuwe Bildtzijl.

 


X-l Tini Marra, dochter van Wijtze Marra en Anna Ottema (zie IX-g). Tini trouwde op donderdag 15 december 1966 in St. Annaparochie met Bouke de Jong. Bouke is een zoon van Hans de Jong en Christina Klaren.


Kind van Tini en Bouke:

 

1 Anna Christina de Jong, geboren op zondag 13 oktober 1968 in Leeuwarden.

 


IX-h Anne Ottema is geboren op maandag 20 februari 1911, zoon van Douwe Ottema en Marijke Korthuis (zie VIII-m). Anne is overleden op woensdag 5 mei 1982 in St. Annaparochie, 71 jaar oud. Hij is begraven op zaterdag 8 mei 1982 in St. Annaparochie. Anne trouwde met Baukje Boersma. Baukje is geboren op zondag 5 november 1911. Baukje is overleden op maandag 10 januari 1983 in St. Annaparochie, 71 jaar oud. Zij is begraven op donderdag 13 januari 1983 in St. Annaparochie.


Kinderen van Anne en Baukje:

 

1 Douwe Ottema.

2 Tini Ottema. Volgt X-m.

3 Marijke Ottema. Volgt X-n.

4 Anneke Ottema. Volgt X-o.

5 Anne Ottema. Volgt X-p.

6 Jacob Ottema, geboren op zaterdag 15 september 1945. Jacob is overleden op woensdag 16 september 1970 in Leeuwarden, 25 jaar oud. Hij is begraven op zaterdag 19 september 1970 in St. Annaparochie.

 


X-m Tini Ottema, dochter van Anne Ottema (zie IX-h) en Baukje Boersma. Tini trouwde met B. van Houten.


Kinderen van Tini en B.:

 

1 Thom van Houten.

2 Baukje van Houten.

3 Jenny van Houten.

 


X-n Marijke Ottema, dochter van Anne Ottema (zie IX-h) en Baukje Boersma. Marijke trouwde met Piet Hoekstra.


Kinderen van Marijke en Piet:

 

1 Baukje Hoekstra.

2 Bert Hoekstra.

3 Anno Hoekstra.

 


X-o Anneke Ottema, dochter van Anne Ottema (zie IX-h) en Baukje Boersma. Anneke trouwde met Hans van de Woning.


Kinderen van Anneke en Hans:

 

1 Elaine van de Woning.

2 Maurice van de Woning.

 


X-p Anne Ottema, zoon van Anne Ottema (zie IX-h) en Baukje Boersma. Anne trouwde met Janneke Wieling.


Kinderen van Anne en Janneke:

 

1 Elles Ottema.

2 Marjanneke Ottema.

 


VII-k Steven Hornstra is geboren op vrijdag 5 januari 1849 in Hallum, zoon van Klaas (Klases) Hornstra en Menke Feenstra (zie VI-g). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 8 januari 1849. Steven is overleden op maandag 18 mei 1925 in Ferwerderadeel, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 20 mei 1925. Hij is begraven in Marrum. Steven trouwde, 31 jaar oud, op zaterdag 15 mei 1880 in Leeuwarderadeel met Trijntje de Boer, 27 jaar oud. Trijntje is geboren op dinsdag 15 juni 1852 in Stiens, dochter van Gerben (Symens) de Boer en Baukje (Tabes) Zondervan. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 18 juni 1852. Trijntje is overleden op vrijdag 25 april 1930 in Ferwerderadeel, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 26 april 1930. Zij is begraven in Marrum.


Kinderen van Steven en Trijntje:

 

1 Gerben Hornstra, geboren op woensdag 1 oktober 1884 in Hallum. Volgt VIII-n.

2 Menke Hornstra, geboren op zaterdag 4 juni 1887 in Hallum. Volgt VIII-o.

3 Boukje Hornstra, geboren op vrijdag 27 september 1889 in Hallum. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 28 september 1889. Boukje is overleden op woensdag 9 mei 1962, 72 jaar oud. Zij is begraven in Marrum. Boukje bleef ongehuwd.

 


VIII-n Gerben Hornstra is geboren op woensdag 1 oktober 1884 in Hallum, zoon van Steven Hornstra (zie VII-k) en Trijntje de Boer. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 1 oktober 1884. Gerben is overleden op dinsdag 11 september 1962 in Marrum, 77 jaar oud. Hij is begraven in Marrum. Gerben trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 15 mei 1909 in Ferwerderadeel met Sjieuwke van Dijk, 25 jaar oud. Sjieuwke is geboren op zaterdag 15 september 1883 in Ferwerd, dochter van Jacob (Dirks) van Dijk en Albertje (Jans) de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 17 september 1883. Sjieuwke is overleden op vrijdag 29 december 1916 in Marrum, 33 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 2 januari 1917. Zij is begraven in Marrum.


Kinderen van Gerben en Sjieuwke:

 

1 A. Hornstra. Volgt IX-i.

2 ? Hornstra. Volgt IX-j.

 


IX-i A. Hornstra, dochter van Gerben Hornstra (zie VIII-n) en Sjieuwke van Dijk. A. trouwde met A. Veltman.


IX-j ? Hornstra, zoon van Gerben Hornstra (zie VIII-n) en Sjieuwke van Dijk. ? trouwde met G. Stienstra.


VIII-o Menke Hornstra is geboren op zaterdag 4 juni 1887 in Hallum, dochter van Steven Hornstra (zie VII-k) en Trijntje de Boer. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 6 juni 1887. Menke is overleden op maandag 31 maart 1980 in Dokkum, 92 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 4 april 1980 in Marrum. Menke trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 20 mei 1911 in Ferwerderadeel met Jan Link, 40 jaar oud. Jan is geboren op woensdag 7 september 1870 in Ee, zoon van Koenraad Link en Dedtje Jilderda. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 8 september 1879. Jan is overleden op zaterdag 25 juli 1964, 93 jaar oud. Hij is begraven in Marrum.


Kinderen van Menke en Jan:

 

1 Trijntje Link, geboren op dinsdag 28 mei 1912. Volgt IX-k.

2 Dedtje Link, geboren op zaterdag 30 januari 1915 in Marrum. Volgt IX-l.

 


IX-k Trijntje Link is geboren op dinsdag 28 mei 1912, dochter van Jan Link en Menke Hornstra (zie VIII-o). Trijntje is overleden op woensdag 11 oktober 1972, 60 jaar oud. Zij is begraven in Marrum. Trijntje trouwde met Oene Steegstra. Oene is geboren op zaterdag 1 juli 1911, zoon van Andries (Oenes) Steegstra en Jacoba Posthumus. Oene is overleden op woensdag 11 juli 1979 in Marrum, 68 jaar oud. Hij is begraven op zaterdag 14 juli 1979 in Marrum.


IX-l Dedtje Link is geboren op zaterdag 30 januari 1915 in Marrum, dochter van Jan Link en Menke Hornstra (zie VIII-o). Dedtje is overleden op dinsdag 5 juli 2005 in Leeuwarden, 90 jaar oud. Zij is begraven op zaterdag 9 juli 2005 in Marrum. Dedtje bleef kinderloos. Dedtje trouwde, 51 jaar oud, op dinsdag 1 maart 1966 in Ferwerd met Fedde Kalverboer, 68 jaar oud. Fedde is geboren op zondag 25 april 1897 in Hallum, zoon van Kornelis Kalverboer en Geertje Bijlstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 26 april 1897. Fedde is overleden op vrijdag 5 oktober 1979 in Marrum, 82 jaar oud. Hij is begraven in Marrum.


VI-h Janke Feenstra is geboren op donderdag 6 mei 1830 in Hallum, dochter van Auke (Wybrens) Feenstra en Antje van Sloten (zie V-c). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 8 mei 1830. Janke is overleden op woensdag 24 mei 1899 in Ferwerderadeel, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 27 mei 1899. Janke trouwde, 35 jaar oud, op zaterdag 20 mei 1865 in Ferwerderadeel met Pieter Ferwerda, 46 of 47 jaar oud. Pieter is geboren in 1818 in Marrum, zoon van Jan (Pieters) Ferwerda en Tjitske (Anskes) de Groot. Pieter is overleden op maandag 2 januari 1888 in Ferwerderadeel, 69 of 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 5 januari 1888.


Kinderen van Janke en Pieter:

 

1 Auke Ferwerda, geboren op donderdag 4 oktober 1866 in Ferwerderadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 5 oktober 1866. Auke is overleden op woensdag 15 juni 1892 in Ferwerderadeel, 25 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 17 juni 1892. Auke bleef ongehuwd.

2 Wybren Ferwerda, geboren op dinsdag 22 oktober 1867 in Ferwerderadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 23 oktober 1867. Wybren is overleden op maandag 16 maart 1868 in Ferwerderadeel, 4 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 17 maart 1868.

3 Antje Ferwerda, geboren op zondag 7 maart 1869 in Marrum. Volgt VII-l.

4 Wybren Ferwerda, geboren op maandag 8 augustus 1870 in Ferwerderadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 9 augustus 1870. Wybren is overleden op zondag 21 augustus 1870 in Ferwerderadeel, 13 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 23 augustus 1870.

5 Wybren Ferwerda, geboren op woensdag 18 juni 1873 in Marrum. Volgt VII-m.

6 Hendrik Ferwerda, geboren op maandag 29 maart 1875 in Ferwerderadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 30 maart 1875. Hendrik is overleden op dinsdag 13 april 1875 in Ferwerderadeel, 15 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 15 april 1875.

 


VII-l Antje Ferwerda is geboren op zondag 7 maart 1869 in Marrum, dochter van Pieter Ferwerda en Janke Feenstra (zie VI-h). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 9 maart 1869. Antje is overleden na 1940, minstens 71 jaar oud. Antje trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 23 mei 1895 in Het Bildt met Folkert Bouma, 23 jaar oud. Folkert is geboren op zondag 10 maart 1872 in St. Jacobiparochie, zoon van Gaele Bouma en Fettje Beimers. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 11 maart 1872. Folkert is overleden op donderdag 23 mei 1940 in Het Bildt, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 24 mei 1940.


Kinderen van Antje en Folkert:

 

1 Gaele Bouma, geboren op dinsdag 3 maart 1896 in Het Bildt. Volgt VIII-p.

2 Janke Bouma, geboren op zondag 29 augustus 1897 in Vrouwenparochie. Volgt VIII-q.

 


VIII-p Gaele Bouma is geboren op dinsdag 3 maart 1896 in Het Bildt, zoon van Folkert Bouma en Antje Ferwerda (zie VII-l). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 3 maart 1896. Gaele is overleden. Gaele trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 22 mei 1919 in Het Bildt met Alberdina Johanna Blom. Alberdina is geboren in ’s Gravenmoer, dochter van Johannes Blom en Johanna Elisabet Prins. Alberdina is overleden.


VIII-q Janke Bouma is geboren op zondag 29 augustus 1897 in Vrouwenparochie, dochter van Folkert Bouma en Antje Ferwerda (zie VII-l). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 30 augustus 1897. Janke is overleden. Janke trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 29 april 1920 in Het Bildt met Jan Bonga, 22 jaar oud. Jan is geboren op vrijdag 7 mei 1897 in Wanswerd, zoon van Gerrit Bonga en Wijke Holwerda. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 8 mei 1897. Jan is overleden.


VII-m Wybren Ferwerda is geboren op woensdag 18 juni 1873 in Marrum, zoon van Pieter Ferwerda en Janke Feenstra (zie VI-h). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 19 juni 1873. Wybren is overleden op dinsdag 15 november 1938 in Het Bildt, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 16 november 1938. Wybren trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 18 oktober 1900 in Ferwerderadeel met Aukje Halma, 30 jaar oud. Aukje is geboren op woensdag 31 augustus 1870 in St. Annaparochie, dochter van Harmen Halma en Neeltje Smit. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 31 augustus 1870. Aukje is overleden na 1938, minstens 68 jaar oud.


Kind van Wybren en Aukje:

 

1 Neeltje Ferwerda, geboren op donderdag 5 november 1896 in Het Bildt. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 7 november 1896. Neeltje is overleden.

 


V-d Melis van Sloten is geboren op donderdag 14 november 1793 in Wanswerd, zoon van Pieter (Melis) van Sloten (zie IV-b) en Minke (Meinderts) Tamminga. Hij is gedoopt op zondag 15 december 1793 in Wanswerd. Melis is overleden op zondag 16 januari 1870 in Ferwerderadeel, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 17 januari 1870. Melis trouwde, 29 jaar oud, op donderdag 30 januari 1823 in Ferwerderadeel met Baukje (Hendriks) Memler, 24 of 25 jaar oud. Baukje is geboren in 1798 in Hallum, dochter van Hendrik (Harmens) Memler en Antje (Frederiks) Eiges. Baukje is overleden op zaterdag 3 maart 1860 in Ferwerderadeel, 61 of 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 5 maart 1860.


Kinderen van Melis en Baukje:

 

1 Antje van Sloten, geboren op donderdag 5 februari 1824 in Hallum. Volgt VI-i.

2 Pietertje van Sloten, geboren op woensdag 30 januari 1828 in Hallum. Volgt VI-j.

 


VI-i Antje van Sloten is geboren op donderdag 5 februari 1824 in Hallum, dochter van Melis van Sloten (zie V-d) en Baukje (Hendriks) Memler. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 6 februari 1824. Antje is overleden op vrijdag 11 augustus 1871 in Ferwerderadeel, 47 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 14 augustus 1871. Antje:

(1) trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 31 mei 1851 in Ferwerderadeel met IJsbrand (Wietzes) de Vries, 21 jaar oud. IJsbrand is geboren op dinsdag 9 juni 1829 in Marrum, zoon van Wietze (IJsbrands) de Vries en Pietje (Pieters) Boersma. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 10 juni 1829. IJsbrand is overleden op dinsdag 7 februari 1854 in Ferwerderadeel, 24 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 7 februari 1854.

(2) trouwde, 33 jaar oud, op zaterdag 6 juni 1857 in Ferwerderadeel met Gerrit (Jacobs) Kollen, 43 jaar oud. Gerrit is geboren op woensdag 27 oktober 1813 in Drachten, zoon van Jacob (Gerrits) Bakker en Stijntje (Klazes) Weever. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 28 oktober 1813. Gerrit is overleden op woensdag 20 mei 1891 in Norg, 77 jaar oud.


Kind van Antje en IJsbrand:

 

1 Melis de Vries, geboren op vrijdag 18 maart 1853 in Ferwerderadeel. Melis is overleden.


Kinderen van Antje en Gerrit:

 

2 Jacob Kollen, geboren op zondag 19 februari 1860 in Ferwerderadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 22 februari 1860. Jacob is overleden.

3 Baukje Kollen, geboren op zondag 20 maart 1864 in Hallum. Volgt VII-n.

4 Jacoba Kollen, geboren op dinsdag 23 oktober 1866 in Ferwerderadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 25 oktober 1866. Jacoba is overleden op vrijdag 9 november 1866 in Ferwerderadeel, 17 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 12 november 1866.

5 Antje Kollen, geboren op donderdag 10 augustus 1871 in Ferwerderadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 12 augustus 1871. Antje is overleden.

 


VII-n Baukje Kollen is geboren op zondag 20 maart 1864 in Hallum, dochter van Gerrit (Jacobs) Kollen en Antje van Sloten (zie VI-i). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 21 maart 1864. Baukje is overleden. Baukje trouwde, 34 jaar oud, op zondag 1 mei 1898 in Schoterland met Hendrik van der Horst, 44 jaar oud. Hendrik is geboren op zaterdag 21 januari 1854 in Heerenveen, zoon van Hendrik van der Horst en Francina Domna. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 23 januari 1854. Hendrik is overleden op vrijdag 4 juni 1915 in Het Bildt, 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 5 juni 1915.


VI-j Pietertje van Sloten is geboren op woensdag 30 januari 1828 in Hallum, dochter van Melis van Sloten (zie V-d) en Baukje (Hendriks) Memler. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 31 januari 1828. Pietertje is overleden op woensdag 29 november 1905 in Ferwerderadeel, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 1 december 1905. Pietertje trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 20 september 1851 in Ferwerderadeel met Menne (Jacobs) Brouwer, 23 jaar oud. Menne is geboren op maandag 25 augustus 1828 in Hallum, zoon van Jacob (Mennes) Brouwer en Nieske (Eintes) de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 26 augustus 1828. Menne is overleden op vrijdag 10 maart 1916 in Ferwerderadeel, 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 11 maart 1916.


Kinderen van Pietertje en Menne:

 

1 Jacob Brouwer, geboren op zaterdag 25 juni 1853 in Ferwerderadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 27 juni 1853. Jacob is overleden op vrijdag 29 juli 1853 in Ferwerderadeel, 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 1 augustus 1853.

2 Jacob Brouwer, geboren op maandag 11 september 1854 in Hallum. Volgt VII-o.

3 Stijntje Brouwer, geboren op vrijdag 16 januari 1857 in Hallum. Volgt VII-p.

4 Nieske Brouwer, geboren op maandag 14 november 1859 in Ferwerderadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 15 november 1859. Nieske is overleden op woensdag 27 februari 1861 in Ferwerderadeel, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 28 februari 1861.

5 Baukje Brouwer, geboren op zaterdag 16 februari 1861 in Ferwerderadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 18 februari 1861. Baukje is overleden op woensdag 18 september 1861 in Ferwerderadeel, 7 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 19 september 1861.

6 Melis Brouwer, geboren op zaterdag 16 februari 1861 in Ferwerderadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 18 februari 1861. Melis is overleden op vrijdag 16 augustus 1861 in Ferwerderadeel, 6 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 17 augustus 1861.

7 Melis Brouwer, geboren op dinsdag 16 december 1862 in Hallum. Volgt VII-q.

8 Nieske Brouwer, geboren op donderdag 23 juni 1864 in Hallum. Volgt VII-r.

9 Baukje Brouwer, geboren op woensdag 13 september 1865 in Hallum. Volgt VII-s.

10 Sytske Brouwer, geboren op zondag 21 februari 1869 in Ferwerderadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 23 februari 1869. Sytske is overleden op donderdag 7 april 1870 in Ferwerderadeel, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 9 april 1870.

11 Antje Brouwer, geboren op zaterdag 26 maart 1870 in Ferwerderadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 28 maart 1870. Antje is overleden op dinsdag 5 april 1870 in Ferwerderadeel, 10 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 7 april 1870.

12 Sytske Brouwer, geboren op vrijdag 16 juni 1871 in Ferwerderadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 19 juni 1871. Sytske is overleden op woensdag 30 augustus 1871 in Ferwerderadeel, 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 1 september 1871.

 


VII-o Jacob Brouwer is geboren op maandag 11 september 1854 in Hallum, zoon van Menne (Jacobs) Brouwer en Pietertje van Sloten (zie VI-j). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 13 september 1854. Jacob is overleden op donderdag 12 mei 1927 in Ferwerderadeel, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 12 mei 1927. Jacob trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 13 mei 1876 in Ferwerderadeel met Berber (Meinderts) Zuidema, 20 jaar oud. Berber is geboren op maandag 3 maart 1856 in Hallum, dochter van Meindert (Berends) Zuidema en Antje (Dirks) Wiersma. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 4 maart 1856. Berber is overleden op maandag 26 juni 1922 in Ferwerderadeel, 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 27 juni 1922.


Kinderen van Jacob en Berber:

 

1 Menne Brouwer, geboren op dinsdag 5 juni 1877 in Hallum. Volgt VIII-r.

2 Meindert Brouwer, geboren op donderdag 13 maart 1879 in Hallum. Volgt VIII-s.

3 Berend Brouwer, geboren op zondag 8 februari 1885 in Hallum. Volgt VIII-t.

4 Melis Brouwer, geboren op woensdag 6 mei 1891 in Hallum. Volgt VIII-u.

 


VIII-r Menne Brouwer is geboren op dinsdag 5 juni 1877 in Hallum, zoon van Jacob Brouwer (zie VII-o) en Berber (Meinderts) Zuidema. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 6 juni 1877. Menne is overleden. Menne trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 20 mei 1899 in Ferwerderadeel met Beitske van Slooten, 21 jaar oud. Beitske is geboren op maandag 15 april 1878 in Holwerd, dochter van Ype (Tjeerds) van Slooten en Pietertje (Jans) Zoodsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 16 april 1878. Beitske is overleden.


Kinderen van Menne en Beitske:

 

1 Jacob Brouwer, geboren op dinsdag 3 april 1900 in Hallum. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 3 april 1900. Jacob is overleden.

2 Ype Brouwer, geboren op woensdag 30 april 1902 in Hallum. Volgt IX-m.

 


IX-m Ype Brouwer is geboren op woensdag 30 april 1902 in Hallum, zoon van Menne Brouwer (zie VIII-r) en Beitske van Slooten. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 1 mei 1902. Ype is overleden op vrijdag 2 juli 1976 in Hallum, 74 jaar oud. Hij is begraven op dinsdag 6 juli 1976 in Hallum. Ype trouwde, 18 jaar oud, op zaterdag 15 mei 1920 in Ferwerderadeel met Seeske Louwsma, 19 jaar oud. Seeske is geboren op zondag 10 maart 1901 in Hallum, dochter van Nanne Louwsma en Antje Ondersma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 11 maart 1901. Seeske is overleden op maandag 29 november 1976, 75 jaar oud. Zij is begraven in Hallum.


Kinderen van Ype en Seeske:

 

1 Anne Brouwer, geboren op zondag 3 oktober 1920 in Hallum. Volgt X-q.

2 Beitske Brouwer, geboren op vrijdag 21 december 1923 in Hallum. Volgt X-r.

3 Albertha Brouwer, geboren op zondag 3 oktober 1926 in Hallum. Volgt X-s.

4 Menne Brouwer, geboren op donderdag 23 januari 1930 in Hallum. Volgt X-t.

 


X-q Anne Brouwer is geboren op zondag 3 oktober 1920 in Hallum, dochter van Ype Brouwer (zie IX-m) en Seeske Louwsma. Anne is overleden op dinsdag 12 mei 1998 in Leeuwarden, 77 jaar oud. Anne trouwde met Jacob Dijkstra. Jacob is geboren op maandag 4 maart 1918 in Marrum. Jacob is overleden op vrijdag 19 mei 1995 in Leeuwarden, 77 jaar oud.


X-r Beitske Brouwer is geboren op vrijdag 21 december 1923 in Hallum, dochter van Ype Brouwer (zie IX-m) en Seeske Louwsma. Beitske is overleden op donderdag 7 oktober 2010 in Veenwouden, 86 jaar oud. Zij is begraven in Leeuwarden. Beitske trouwde met Sake de Boer. Sake is overleden op woensdag 24 september 1986.


Kinderen van Beitske en Sake:

 

1 Sea de Boer. Volgt XI-l.

2 Marten de Boer. Volgt XI-m.

3 Janny de Boer. Volgt XI-n.

4 Albertha de Boer. Volgt XI-o.

5 Marijke de Boer. Volgt XI-p.

 


XI-l Sea de Boer, dochter van Sake de Boer en Beitske Brouwer (zie X-r). Sea trouwde met Renze Holwerda.


Kinderen van Sea en Renze:

 

1 Bettina Holwerda.

2 Jelle Holwerda.

3 Marianne Holwerda.

4 Fedde Holwerda.

 


XI-m Marten de Boer, zoon van Sake de Boer en Beitske Brouwer (zie X-r). Marten trouwde met Jannette Velthuizen.


Kinderen van Marten en Jannette:

 

1 Jantine de Boer.

2 Sako de Boer.

 


XI-n Janny de Boer, dochter van Sake de Boer en Beitske Brouwer (zie X-r). Janny trouwde met Romhaye Glazema.


Kinderen van Janny en Romhaye:

 

1 Gerben Glazema.

2 Rink Glazema.

3 Marieke Glazema.

 


XI-o Albertha de Boer, dochter van Sake de Boer en Beitske Brouwer (zie X-r). Albertha trouwde met Henk van der Leij.


Kinderen van Albertha en Henk:

 

1 Ruben van der Leij.

2 Marloes van der Leij.

3 Tanita van der Leij.

 


XI-p Marijke de Boer, dochter van Sake de Boer en Beitske Brouwer (zie X-r). Marijke trouwde met Marijke Vallinga.


X-s Albertha Brouwer is geboren op zondag 3 oktober 1926 in Hallum, dochter van Ype Brouwer (zie IX-m) en Seeske Louwsma. Albertha is overleden op donderdag 19 juni 2003 in Leeuwarden, 76 jaar oud. Zij is begraven in Hallum. Albertha trouwde met Folkert Soepboer. Folkert is geboren op woensdag 28 januari 1925. Folkert is overleden op donderdag 8 november 2001, 76 jaar oud. Hij is begraven in Hallum.


X-t Menne Brouwer is geboren op donderdag 23 januari 1930 in Hallum, zoon van Ype Brouwer (zie IX-m) en Seeske Louwsma. Menne is overleden op zaterdag 19 januari 2008 in Leeuwarden, 77 jaar oud. Hij is begraven op donderdag 24 januari 2008 in Leeuwarden. Menne trouwde, 24 of 25 jaar oud, in 1955 met Yne van der Lep.


Kinderen van Menne en Yne:

 

1 Ype Brouwer. Volgt XI-q.

2 Tine Brouwer. Volgt XI-r.

3 Piet Brouwer. Volgt XI-s.

 


XI-q Ype Brouwer, zoon van Menne Brouwer (zie X-t) en Yne van der Lep. Ype trouwde met Karin Witteveen.


Kinderen van Ype en Karin:

 

1 Michel Brouwer.

2 Anne Brouwer. Volgt XII-i.

3 Diedeke Brouwer.

4 Thomas Brouwer.

 


XII-i Anne Brouwer, zoon van Ype Brouwer (zie XI-q) en Karin Witteveen. Anne begon een relatie met Lykele Onbekend.


Kind van Anne en Lykele:

 

1 Nynke Brouwer.

 


XI-r Tine Brouwer, dochter van Menne Brouwer (zie X-t) en Yne van der Lep. Tine trouwde met Johannes Meinderts.


Kinderen van Tine en Johannes:

 

1 Sanne Meinderts.

2 Inez Meinderts.

3 Jelmer Meinderts.

 


XI-s Piet Brouwer, zoon van Menne Brouwer (zie X-t) en Yne van der Lep. Piet trouwde met Alie Meindertsma.


Kinderen van Piet en Alie:

 

1 Gineke Brouwer.

2 Menne Pieter Brouwer.

3 Nynke Brouwer.

 


VIII-s Meindert Brouwer is geboren op donderdag 13 maart 1879 in Hallum, zoon van Jacob Brouwer (zie VII-o) en Berber (Meinderts) Zuidema. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 13 maart 1879. Meindert is overleden op zaterdag 17 september 1966 in Ferwerd, 87 jaar oud. Hij is begraven op woensdag 21 september 1966 in Hallum. Meindert trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 14 mei 1904 in Ferwerderadeel met Antje Klinkert, 23 jaar oud. Antje is geboren op vrijdag 12 november 1880 in Hallum, dochter van Jan (Hendriks) Klinkert en Mentje (Renzes) Nieuwsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 13 november 1880. Antje is overleden op vrijdag 22 november 1963, 83 jaar oud. Zij is begraven in Hallum.


Kind van Meindert en Antje:

 

1 M. Brouwer. Volgt IX-n.

 


IX-n M. Brouwer, dochter van Meindert Brouwer (zie VIII-s) en Antje Klinkert. M. trouwde met M. Hoekstra.


VIII-t Berend Brouwer is geboren op zondag 8 februari 1885 in Hallum, zoon van Jacob Brouwer (zie VII-o) en Berber (Meinderts) Zuidema. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 9 februari 1885. Berend is overleden op zondag 30 oktober 1966 in Ferwerd, 81 jaar oud. Hij is begraven in Westernijkerk. Berend trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 11 mei 1907 in Ferwerderadeel met Sytske Wierstra, 21 jaar oud. Sytske is geboren op zondag 11 april 1886 in Marrum, dochter van Jelke (Gerbens) Wierstra en Antje (Sytses) Bijlstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 12 april 1886. Sytske is overleden op maandag 21 december 1970, 84 jaar oud. Zij is begraven in Westernijkerk.


Kinderen van Berend en Sytske:

 

1 Jeltje Brouwer. Volgt IX-o.

2 Antje Brouwer, geboren op maandag 26 oktober 1908 in Marrum. Volgt IX-p.

3 Jacob Brouwer, geboren op maandag 4 oktober 1909. Volgt IX-q.

4 Berber Brouwer, geboren in juni 1913. Berber is overleden op vrijdag 31 oktober 1913 in Ferwerderadeel, 4 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 3 november 1913.

5 Berber Brouwer, geboren op dinsdag 28 september 1915. Volgt IX-r.

 


IX-o Jeltje Brouwer, dochter van Berend Brouwer (zie VIII-t) en Sytske Wierstra. Jeltje trouwde met Bouke Terpstra. Bouke is geboren in 1922. Bouke is overleden op donderdag 16 oktober 1997 in Hallum, 74 of 75 jaar oud. Hij is begraven op dinsdag 21 oktober 1997 in Hallum.


Kinderen van Jeltje en Bouke:

 

1 Rinse Terpstra. Volgt X-u.

2 Sietske Terpstra. Volgt X-v.

 


X-u Rinse Terpstra, zoon van Bouke Terpstra en Jeltje Brouwer (zie IX-o). Rinse trouwde met Sjoukje Oldersma.


Kinderen van Rinse en Sjoukje:

 

1 Tim Terpstra.

2 Rik Terpstra.

 


X-v Sietske Terpstra, dochter van Bouke Terpstra en Jeltje Brouwer (zie IX-o). Sietske trouwde met Doeke Reinsma.


Kinderen van Sietske en Doeke:

 

1 Jelma Reinsma.

2 Sierk Reinsma.

 


IX-p Antje Brouwer is geboren op maandag 26 oktober 1908 in Marrum, dochter van Berend Brouwer (zie VIII-t) en Sytske Wierstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 27 oktober 1908. Antje is overleden op maandag 16 juni 2003 in Ferwert, 94 jaar oud. Zij is begraven in Marrum. Antje trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 5 juni 1930 in Ferwerderadeel met Gerrit Katsma, 27 jaar oud, nadat zij op dinsdag 20 mei 1930 in ondertrouw zijn gegaan. Gerrit is geboren op maandag 20 april 1903 in Ferwerderadeel, zoon van Sybe Katsma en Sjoukje Koopmans. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 21 april 1903. Gerrit is overleden op vrijdag 10 september 1976 in Marrum, 73 jaar oud. Hij is begraven op dinsdag 14 september 1976 in Marrum.


Kinderen van Antje en Gerrit:

 

1 Sjoukje Katsma. Volgt X-w.

2 Sijtske Katsma, geboren op zaterdag 8 augustus 1931 in Marrum. Sijtske is overleden op vrijdag 22 mei 1998 in Vaassen, 66 jaar oud. Zij is begraven op woensdag 27 mei 1998 in Marrum.

3 Sijbe Katsma, geboren in oktober 1933 in Marrum. Volgt X-x.

4 Berend Katsma, geboren in mei 1937 in Marrum. Volgt X-y.

 


X-w Sjoukje Katsma, dochter van Gerrit Katsma en Antje Brouwer (zie IX-p). Sjoukje trouwde met Oene Spoelstra. Oene is geboren op maandag 14 februari 1944 in Ferwerd, zoon van Jitse Spoelstra en Trijntje Havenga.


Kind van Sjoukje en Oene:

 

1 Anke Spoelstra, geboren in maart 1980 in Joure.

 


X-x Sijbe Katsma is geboren in oktober 1933 in Marrum, zoon van Gerrit Katsma en Antje Brouwer (zie IX-p). Sijbe ging in ondertrouw, 31 jaar oud, in augustus 1965 in Achtkarspelen met Annie de Vries, 33 jaar oud. Annie is geboren op maandag 9 mei 1932 in Twijzelerheide, dochter van D. de Vries en F. de Graaf. Annie is overleden op dinsdag 23 oktober 2018 in Burgum, 86 jaar oud. Zij is gecremeerd op dinsdag 30 oktober 2018 in Goutum.


X-y Berend Katsma is geboren in mei 1937 in Marrum, zoon van Gerrit Katsma en Antje Brouwer (zie IX-p). Berend is overleden op zaterdag 22 september 2007 in Coevorden, 70 jaar oud. Hij is begraven op zondag 27 september 2009 in Marum. Berend trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 5 september 1962 in Ferwerd met Tjitske van der Meulen.


Kinderen van Berend en Tjitske:

 

1 Geertje Katsma, geboren vóór 1967. Volgt XI-t.

2 Gerrit Katsma, geboren op woensdag 15 november 1967 in Bolsward. Volgt XI-u.

3 Jan Katsma, geboren na 1967. Volgt XI-v.

 


XI-t Geertje Katsma is geboren vóór 1967, dochter van Berend Katsma (zie X-y) en Tjitske van der Meulen. Geertje trouwde met Anne Onbekend.


Kinderen van Geertje en Anne:

 

1 Jelger Onbekend.

2 Ganna Onbekend.

3 Serge Onbekend.

 


XI-u Gerrit Katsma is geboren op woensdag 15 november 1967 in Bolsward, zoon van Berend Katsma (zie X-y) en Tjitske van der Meulen. Gerrit trouwde met Marielle Onbekend.


Kinderen van Gerrit en Marielle:

 

1 Niels Katsma.

2 Bas Katsma.

3 Lars Katsma.

 


XI-v Jan Katsma is geboren na 1967, zoon van Berend Katsma (zie X-y) en Tjitske van der Meulen. Jan:

(1) begon een relatie met Rhea Onbekend. De relatie werd verbroken vóór 2007.

(2) begon een relatie met Onbekend Sanne.


IX-q Jacob Brouwer is geboren op maandag 4 oktober 1909, zoon van Berend Brouwer (zie VIII-t) en Sytske Wierstra. Jacob is overleden op dinsdag 1 oktober 1996 in Ferwerd, 86 jaar oud. Hij is begraven op zaterdag 5 oktober 1996 in Hallum. Jacob trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 4 mei 1933 met Sijke Postma, 25 jaar oud. Sijke is geboren op dinsdag 21 mei 1907. Sijke is overleden op zondag 1 januari 1995 in Ferwerd, 87 jaar oud. Zij is begraven op donderdag 5 januari 1995 in Hallum.


Kind van Jacob en Sijke:

 

1 Baukje Brouwer. Volgt X-z.

 


X-z Baukje Brouwer, dochter van Jacob Brouwer (zie IX-q) en Sijke Postma. Baukje trouwde met Henk Balt. Henk is geboren op vrijdag 11 augustus 1933, zoon van Sjouke Balt en Willemke Katsma. Henk is overleden op woensdag 15 september 1999 in Hallum, 66 jaar oud. Hij is begraven in Hallum.


Kinderen van Baukje en Henk:

 

1 Jacob Balt.

2 Silvia Balt.

3 Sjouke Balt, geboren op zondag 7 juni 1964. Sjouke is overleden op maandag 2 februari 1976 in Hallum, 11 jaar oud.

 


IX-r Berber Brouwer is geboren op dinsdag 28 september 1915, dochter van Berend Brouwer (zie VIII-t) en Sytske Wierstra. Berber is overleden op woensdag 26 juni 2002 in Hallum, 86 jaar oud. Zij is begraven op zaterdag 29 juni 2002 in Hallum. Berber trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 27 juni 1940 met Jan Gerners, 27 jaar oud. Jan is geboren op zaterdag 27 juli 1912. Jan is overleden op maandag 30 september 1996, 84 jaar oud. Hij is begraven in Hallum.


Kinderen van Berber en Jan:

 

1 Sijtske Gerners. Volgt X-aa.

2 Hendrik Gerners.

3 Alie Gerners. Volgt X-ab.

 


X-aa Sijtske Gerners, dochter van Jan Gerners en Berber Brouwer (zie IX-r). Sijtske trouwde met Geert Alserda.


Kinderen van Sijtske en Geert:

 

1 Berber Alserda. Volgt XI-w.

2 Aukje Alserda. Volgt XI-x.

3 Ake Antje Alserda.

 


XI-w Berber Alserda, dochter van Geert Alserda en Sijtske Gerners (zie X-aa). Berber begon een relatie met Hans Onbekend.


XI-x Aukje Alserda, dochter van Geert Alserda en Sijtske Gerners (zie X-aa). Aukje begon een relatie met Albert Onbekend.


X-ab Alie Gerners, dochter van Jan Gerners en Berber Brouwer (zie IX-r). Alie trouwde met Cor Westra.


Kinderen van Alie en Cor:

 

1 Jan Hendrik Westra.

2 Lieuwe Westra.

 


VIII-u Melis Brouwer is geboren op woensdag 6 mei 1891 in Hallum, zoon van Jacob Brouwer (zie VII-o) en Berber (Meinderts) Zuidema. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 7 mei 1891. Melis is overleden op dinsdag 25 mei 1915 in Ferwerderadeel, 24 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 27 mei 1915. Hij is begraven in Hallum. Melis trouwde, 20 jaar oud, op zaterdag 13 mei 1911 in Ferwerderadeel met Sjoukje Kuipers, 20 jaar oud. Sjoukje is geboren op vrijdag 4 juli 1890 in Cornjum, dochter van Jelke (Jacobs) Kuipers en Dieuwke van der Wal. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 7 juli 1890. Sjoukje is overleden op zondag 20 juli 1969 in St. Annaparochie, 79 jaar oud. Zij is begraven op woensdag 23 juli 1969 in Hallum.


Kinderen van Melis en Sjoukje:

 

1 A. Brouwer. Volgt IX-s.

2 Jacob Brouwer, geboren in 1913. Volgt IX-t.

 


IX-s A. Brouwer, dochter van Melis Brouwer (zie VIII-u) en Sjoukje Kuipers. A. trouwde met C. de Vries.


Kind van A. en C.:

 

1 Sjoukje de Vries.

 


IX-t Jacob Brouwer is geboren in 1913, zoon van Melis Brouwer (zie VIII-u) en Sjoukje Kuipers. Jacob is overleden op vrijdag 21 maart 1980 in Leeuwarden, 66 of 67 jaar oud. Hij is gecremeerd op dinsdag 25 maart 1980 in Goutum. Jacob trouwde, 24 of 25 jaar oud, op donderdag 9 juni 1938 met Anna Kamminga, 25 of 26 jaar oud. Anna is geboren in 1912. Anna is overleden op dinsdag 29 oktober 1985 in Zaandam, 72 of 73 jaar oud. Zij is gecremeerd op vrijdag 1 november 1985 in Goutum.


Kinderen van Jacob en Anna:

 

1 Melis Brouwer. Volgt X-ac.

2 Hilly Brouwer. Volgt X-ad.

3 Sjoukje Brouwer. Volgt X-ae.

4 Anneke Brouwer. Volgt X-af.

 


X-ac Melis Brouwer, zoon van Jacob Brouwer (zie IX-t) en Anna Kamminga. Melis trouwde met Ida Onbekend.


Kinderen van Melis en Ida:

 

1 Carine Brouwer.

2 Jaap Brouwer.

3 Jeroen Brouwer.

 


X-ad Hilly Brouwer, dochter van Jacob Brouwer (zie IX-t) en Anna Kamminga. Hilly trouwde met Theun Onbekend.


Kinderen van Hilly en Theun:

 

1 Gert Onbekend.

2 Anja Onbekend.

 


X-ae Sjoukje Brouwer, dochter van Jacob Brouwer (zie IX-t) en Anna Kamminga. Sjoukje trouwde met Henk Onbekend.


Kinderen van Sjoukje en Henk:

 

1 Arjanne Onbekend.

2 Marjolein Onbekend.

 


X-af Anneke Brouwer, dochter van Jacob Brouwer (zie IX-t) en Anna Kamminga. Anneke begon een relatie met Piet Onbekend.


VII-p Stijntje Brouwer is geboren op vrijdag 16 januari 1857 in Hallum, dochter van Menne (Jacobs) Brouwer en Pietertje van Sloten (zie VI-j). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 16 januari 1857. Stijntje is overleden op zaterdag 3 november 1923 in Ferwerderadeel, 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 5 november 1923. Stijntje trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 11 juni 1881 in Ferwerderadeel met Jan Wybenga, 27 jaar oud. Jan is geboren op zaterdag 4 maart 1854 in Jelsum, zoon van Jan (Jans) Wybenga en Rinske (Baukes) Span. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 6 juni 1854. Jan is overleden op zondag 4 december 1921 in Ferwerderadeel, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 6 december 1921.


Kinderen van Stijntje en Jan:

 

1 Pietje Wybenga, geboren op zaterdag 10 juni 1882 in Hallum. Volgt VIII-v.

2 Jan Wybenga, geboren op maandag 15 oktober 1888 in Hallum. Volgt VIII-w.

 


VIII-v Pietje Wybenga is geboren op zaterdag 10 juni 1882 in Hallum, dochter van Jan Wybenga en Stijntje Brouwer (zie VII-p). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 12 juni 1882. Pietje is overleden. Pietje trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 25 mei 1905 in Ferwerderadeel met Jan Boersma, 21 jaar oud. Jan is geboren op zaterdag 11 augustus 1883 in Hallum, zoon van Sybren (Jans) Boersma en Antje (Ybeles) Hoekstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 11 augustus 1883. Jan is overleden.


Kind van Pietje en Jan:

 

1 Stijntje Boersma, geboren in 1907. Stijntje is overleden op dinsdag 19 maart 1918 in Ferwerderadeel, 10 of 11 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 22 maart 1918.

 


VIII-w Jan Wybenga is geboren op maandag 15 oktober 1888 in Hallum, zoon van Jan Wybenga en Stijntje Brouwer (zie VII-p). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 15 oktober 1888. Jan is overleden. Jan trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 17 augustus 1916 in Ferwerderadeel met Akke Wybenga, 26 jaar oud. Akke is geboren op zaterdag 8 februari 1890 in Cornjum, dochter van Bavius Wybenga en Sara Hoekstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 8 februari 1890. Akke is overleden.


VII-q Melis Brouwer is geboren op dinsdag 16 december 1862 in Hallum, zoon van Menne (Jacobs) Brouwer en Pietertje van Sloten (zie VI-j). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 18 december 1862. Melis is overleden. Melis trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 1 juni 1889 in Ferwerderadeel met Jantje Borger, 23 jaar oud. Jantje is geboren op zondag 2 juli 1865 in Vrouwenparochie, dochter van Eeltje Borger en Trijntje Dijkstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 4 juli 1865. Jantje is overleden op dinsdag 14 augustus 1934 in Ferwerderadeel, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 15 augustus 1934.


Kinderen van Melis en Jantje:

 

1 Trijntje Brouwer, geboren op zaterdag 30 augustus 1890 in Hallum. Volgt VIII-x.

2 Menne Brouwer, geboren op donderdag 5 oktober 1893 in Hallum. Volgt VIII-y.

 


VIII-x Trijntje Brouwer is geboren op zaterdag 30 augustus 1890 in Hallum, dochter van Melis Brouwer (zie VII-q) en Jantje Borger. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 30 augustus 1890. Trijntje is overleden op dinsdag 11 januari 1966 in Leeuwarden, 75 jaar oud. Zij is begraven in Hallum. Trijntje trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 22 mei 1912 in Ferwerderadeel met Bienze Rienks, 22 jaar oud. Bienze is geboren op zondag 10 november 1889 in Hallum, zoon van Frans (Bienzes) Rienks en Antje (Douwes) Braaksma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 11 november 1889. Bienze is overleden.


VIII-y Menne Brouwer is geboren op donderdag 5 oktober 1893 in Hallum, zoon van Melis Brouwer (zie VII-q) en Jantje Borger. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 5 oktober 1893. Menne is overleden op maandag 27 juni 1977, 83 jaar oud. Hij is begraven in Hallum. Menne trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 25 mei 1918 in Ferwerderadeel met Janke van der Leest, 24 jaar oud. Janke is geboren op vrijdag 23 februari 1894 in Stiens, dochter van Hendrik van der Leest en Jantje Wielenga. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 23 februari 1894. Janke is overleden op donderdag 15 januari 1959, 64 jaar oud. Zij is begraven in Hallum.


Kind van Menne en Janke:

 

1 Hendrik Brouwer, geboren op woensdag 14 mei 1924. Hendrik is overleden op zaterdag 15 mei 1943, 19 jaar oud. Hij is begraven in Hallum.

 


VII-r Nieske Brouwer is geboren op donderdag 23 juni 1864 in Hallum, dochter van Menne (Jacobs) Brouwer en Pietertje van Sloten (zie VI-j). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 25 juni 1864. Nieske is overleden op woensdag 6 december 1933 in Ferwerderadeel, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 7 december 1933. Nieske trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 29 september 1888 in Ferwerderadeel met Willem Valk, 21 jaar oud. Willem is geboren op maandag 7 januari 1867 in Westernijkerk, zoon van Hendrik (Tjammes) Valk en Adriaantje Vormstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 8 januari 1867. Willem is overleden op maandag 28 maart 1927 in Ferwerderadeel, 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 31 maart 1933.


Kinderen van Nieske en Willem:

 

1 Hendrik Valk, geboren op dinsdag 26 november 1889 in Westernijkerk. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 27 november 1889. Hendrik is overleden op zaterdag 30 november 1889 in Westernijkerk, 4 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 2 december 1889.

2 Pietertje Valk, geboren op donderdag 12 maart 1891 in Westernijkerk. Volgt VIII-z.

3 Adriaantje Valk, geboren op donderdag 10 november 1892 in Westernijkerk. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 11 november 1892. Adriaantje is overleden.

4 Stijntje Valk, geboren op donderdag 13 december 1894 in Westernijkerk. Volgt VIII-aa.

5 Hendrikje Valk, geboren op zaterdag 10 oktober 1896 in Westernijkerk. Volgt VIII-ab.

6 Valk, levenloos geboren zoon, geboren op vrijdag 8 juli 1898 in Westernijkerk. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 11 juli 1898.

7 Hendrik Valk, geboren op donderdag 31 augustus 1899 in Westernijkerk. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 31 augustus 1899. Hendrik is overleden.

8 Baukje Valk, geboren op woensdag 27 november 1901 in Westernijkerk. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 28 november 1901. Baukje is overleden.

9 Menne Valk, geboren in 1905. Menne is overleden op zondag 21 maart 1915 in Ferwerderadeel, 9 of 10 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 23 maart 1915.

10 Tjamme Valk, geboren op zaterdag 17 februari 1906 in Ferwerderadeel. Tjamme is overleden op zaterdag 17 februari 1906 in Ferwerderadeel, geen dag oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 20 februari 1906.

11 Valk, levenloos geboren zoon, geboren op woensdag 29 april 1908 in Ferwerderadeel. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 1 mei 1908.

 


VIII-z Pietertje Valk is geboren op donderdag 12 maart 1891 in Westernijkerk, dochter van Willem Valk en Nieske Brouwer (zie VII-r). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 14 maart 1891. Pietertje is overleden. Pietertje trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 30 mei 1914 in Ferwerderadeel met Wytse Dijkstra, 21 of 22 jaar oud. Wytse is geboren in 1892 in Hallum, zoon van Pieter (Douwes) Dijkstra en Ytje (Wytses) de Groot. Wytse is overleden.


VIII-aa Stijntje Valk is geboren op donderdag 13 december 1894 in Westernijkerk, dochter van Willem Valk en Nieske Brouwer (zie VII-r). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 13 december 1894. Stijntje is overleden op donderdag 16 juli 1931 in Ferwerderadeel, 36 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 18 juli 1931. Stijntje trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 18 mei 1918 in Ferwerderadeel met Sytse Kok, 29 of 30 jaar oud. Sytse is geboren in 1888 in Marrum, zoon van Johannes (Pieters) Kok en Hendrikje (Sytses) Roersma. Sytse is overleden.


VIII-ab Hendrikje Valk is geboren op zaterdag 10 oktober 1896 in Westernijkerk, dochter van Willem Valk en Nieske Brouwer (zie VII-r). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 10 oktober 1896. Hendrikje is overleden op dinsdag 24 juni 1941 in Leeuwarden, 44 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zondag 7 december 1941. Hendrikje trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 20 mei 1922 in Ferwerderadeel met Douwe Dijkstra, 26 of 27 jaar oud. Douwe is geboren in 1895 in Hallum, zoon van Johannes Dijkstra en Dieuwke de Jong. Douwe is overleden.


VII-s Baukje Brouwer is geboren op woensdag 13 september 1865 in Hallum, dochter van Menne (Jacobs) Brouwer en Pietertje van Sloten (zie VI-j). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 14 september 1865. Baukje is overleden. Baukje trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 19 mei 1888 in Ferwerderadeel met Jan Friesema, 34 of 35 jaar oud. Jan is geboren in 1853 in Hallum, zoon van Harmen (Jentjes) Friesema en Gerbentje (Cornelis) Palstring. Jan is overleden.


V-e Rinske van Sloten is geboren op donderdag 19 juni 1800 in Wanswerd, dochter van Pieter (Melis) van Sloten (zie IV-b) en Minke (Meinderts) Tamminga. Zij is gedoopt op zondag 13 juli 1800 in Wanswerd. Rinske is overleden op vrijdag 16 maart 1883 in Dantumadeel, 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 17 maart 1883. Rinske trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 26 mei 1825 in Ferwerderadeel met Ieme (Wybrens) Feenstra. Ieme is geboren in Hallum, zoon van Wybren (Swetses) Feenstra en Janke (Aukes) Ymes. Ieme is overleden.


V-f Janke van Sloten is geboren op maandag 21 maart 1808 in Wanswerd, dochter van Pieter (Melis) van Sloten (zie IV-b) en Minke (Meinderts) Tamminga. Zij is gedoopt op zondag 17 april 1808 in Wanswerd. Janke is overleden op zondag 20 mei 1877 in Dantumadeel, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 22 mei 1877. Janke trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 16 mei 1829 in Ferwerderadeel met Fokke (Gaatses) Boersma. Fokke is geboren in Oudkerk, zoon van Gaatze (Fokkes) Boersma en Froukje Egberts.


IV-c Baukje (Melis) van Sloten, dochter van Melis (Pieters) van Sloten en Renske (Sipkes) Wouda (zie III-b). Zij is gedoopt op zondag 5 april 1767 in Westergeest. Baukje is overleden op vrijdag 6 december 1816 in Dantumadeel, 49 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zondag 8 december 1816. Baukje begon een relatie met Johannes Zijlstra. Johannes is overleden.


Kind van Baukje en Johannes:

 

1 Rinske Zijlstra, geboren in 1804 in Westergeest. Volgt V-g.

 


V-g Rinske Zijlstra is geboren in 1804 in Westergeest, dochter van Johannes Zijlstra en Baukje (Melis) van Sloten (zie IV-c). Rinske is overleden. Rinske trouwde, 28 of 29 jaar oud, op zaterdag 5 oktober 1833 in Dokkum met Reinder (Harmens) Dijkstra, 56 of 57 jaar oud. Reinder is geboren in 1776 in Oostrum, zoon van Harmen (Jans) Dijkstra en Trijntje Reinders. Reinder is overleden.


IV-d Trijntje (Melis) van Sloten, dochter van Melis (Pieters) van Sloten en Renske (Sipkes) Wouda (zie III-b). Zij is gedoopt op woensdag 10 mei 1775 in Westergeest. Trijntje is overleden op dinsdag 25 januari 1848 in Westdongeradeel, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 25 januari 1848. Trijntje trouwde, 34 jaar oud, op zondag 14 mei 1809 in Westdongeradeel met Douwe (Jitzes) Brandsma, 31 of 32 jaar oud. Douwe is geboren in 1777. Douwe is overleden op vrijdag 21 januari 1848 in Westdongeradeel, 70 of 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 24 januari 1848.


Kinderen van Trijntje en Douwe:

 

1 Melis Brandsma. Hij is gedoopt op zaterdag 23 juni 1810 in Waaxens. Melis is overleden op woensdag 22 juli 1812, 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 23 juli 1812.

2 Grietje Brandsma, geboren op zaterdag 26 oktober 1811 in Waaxens. Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 27 oktober 1811. Zij is gedoopt op zondag 24 november 1811 in Waaxens. Grietje is overleden op maandag 7 mei 1849 in Westdongeradeel, 37 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 8 mei 1849. Grietje bleef ongehuwd.

3 Melis Brandsma, geboren op donderdag 11 november 1813 in Westdongeradeel. Volgt V-h.

4 Rinske Brandsma, geboren op zaterdag 15 april 1815 in Brantgum. Volgt V-i.

 


V-h Melis Brandsma is geboren op donderdag 11 november 1813 in Westdongeradeel, zoon van Douwe (Jitzes) Brandsma en Trijntje (Melis) van Sloten (zie IV-d). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 12 november 1813. Melis is overleden op donderdag 12 juni 1873 in Westdongeradeel, 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 13 juni 1873. Melis trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 5 mei 1838 in Westdongeradeel met Tapke Beintema, 29 jaar oud. Tapke is geboren op woensdag 25 mei 1808 in Brantgum, dochter van Klaas (Willems) Beintema en Sijke Tabes. Zij is gedoopt in juni 1808 in Brantgum. Tapke is overleden op vrijdag 10 januari 1890 in Kloosterburen, 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 11 januari 1890.


Kinderen van Melis en Tapke:

 

1 Sijke Brandsma, geboren op zaterdag 12 juni 1841 in Brantgum. Volgt VI-k.

2 Douwe Brandsma, geboren op zondag 14 mei 1843 in Brantgum. Volgt VI-l.

3 Klaas Brandsma, geboren op zaterdag 2 november 1844 in Brantgum. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 5 november 1844. Klaas is overleden op zondag 13 april 1845 in Brantgum, 5 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 15 april 1845.

4 Klaas Brandsma, geboren op woensdag 13 mei 1846 in Brantgum. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 15 mei 1846. Klaas is overleden op zondag 7 november 1847 in Westdongeradeel, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 10 november 1847.

5 Klaas Brandsma, geboren op vrijdag 21 juni 1850 in Brantgum. Volgt VI-m.

 


VI-k Sijke Brandsma is geboren op zaterdag 12 juni 1841 in Brantgum, dochter van Melis Brandsma (zie V-h) en Tapke Beintema. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 15 juni 1841. Sijke is overleden op zaterdag 25 november 1916 in Kloosterburen, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 27 november 1916. Sijke trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 9 mei 1868 in Westdongeradeel met Douwe Regnerus, 23 jaar oud. Douwe is geboren op dinsdag 14 mei 1844 in Westernijkerk, zoon van Johannes (Douwes) Regnerus en Doetje (Tjerks) Wiersma. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 16 mei 1844. Douwe is overleden op zaterdag 15 januari 1921 in Kloosterburen, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 15 januari 1921.


Kinderen van Sijke en Douwe:

 

1 Tapke Regnerus, geboren op zaterdag 14 november 1868 in Brantgum. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 14 november 1868. Tapke is overleden op zondag 19 december 1943 in Kloosterburen, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 20 december 1943.

2 Doetje Regnerus, geboren op woensdag 21 februari 1872 in Brantgum. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 21 februari 1872. Doetje is overleden op zaterdag 20 september 1873 in Westdongeradeel, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 22 september 1873.

3 Doetje Regnerus, geboren op dinsdag 8 februari 1876 in Brantgum. Volgt VII-t.

4 Johanna Regnerus, geboren op donderdag 26 oktober 1882 in Kloosterburen. Volgt VII-u.

 


VII-t Doetje Regnerus is geboren op dinsdag 8 februari 1876 in Brantgum, dochter van Douwe Regnerus en Sijke Brandsma (zie VI-k). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 9 februari 1876. Doetje is overleden op zaterdag 21 september 1912 in Kloosterburen, 36 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 21 september 1912. Doetje trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 18 mei 1898 in Kloosterburen met Huike Pannekoek, 20 jaar oud. Huike is geboren op zaterdag 3 november 1877 in Hornhuizen, zoon van Jan Pannekoek en Gertruid Kieft. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 3 november 1877. Huike is overleden op vrijdag 12 april 1957 in Ulrum, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 12 april 1957. Hij is begraven in Ulrum.


Kinderen van Doetje en Huike:

 

1 Sijke Pannekoek, geboren op zondag 3 december 1899 in Ulrum. Volgt VIII-ac.

2 Jan Pannekoek, geboren op vrijdag 24 oktober 1902 in Hornhuizen. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 25 oktober 1902. Jan is overleden op zaterdag 1 november 1902 in Hornhuizen, 8 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 1 november 1902.

3 Jan Pannekoek, geboren op zondag 5 maart 1905 in Hornhuizen. Volgt VIII-ad.

 


VIII-ac Sijke Pannekoek is geboren op zondag 3 december 1899 in Ulrum, dochter van Huike Pannekoek en Doetje Regnerus (zie VII-t). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 4 december 1899. Sijke is overleden. Sijke trouwde, 21 jaar oud, op vrijdag 29 april 1921 in Ulrum met Pieter Nieuwenhuis, 21 jaar oud. Pieter is geboren op donderdag 17 augustus 1899 in Kommerzijl, zoon van Elias Nieuwenhuis en Antje Wijchers. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 18 augustus 1899. Pieter is overleden.


Kind van Sijke en Pieter:

 

1 Nieuwenhuis, levenloos geboren dochter, geboren op dinsdag 26 oktober 1926 in Vierhuizen. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 27 oktober 1926.

 


VIII-ad Jan Pannekoek is geboren op zondag 5 maart 1905 in Hornhuizen, zoon van Huike Pannekoek en Doetje Regnerus (zie VII-t). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 6 maart 1905. Jan is overleden. Jan trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 28 juni 1930 in Rhoon met Hendrika Jannetje Dekker. Hendrika is een dochter van Cornelis Dekker en Lijntje Wada.


Kind van Jan en Hendrika:

 

1 Huike Pannekoek, geboren in september 1930 in IJsselmonde. Huike is overleden op dinsdag 6 januari 1931 in Rhoon, 4 maanden oud.

 


VII-u Johanna Regnerus is geboren op donderdag 26 oktober 1882 in Kloosterburen, dochter van Douwe Regnerus en Sijke Brandsma (zie VI-k). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 28 oktober 1882. Johanna is overleden op zaterdag 7 maart 1942 in Kloosterburen, 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 9 maart 1942. Johanna trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 7 april 1909 in Kloosterburen met Albert Boersma, 32 jaar oud. Albert is geboren op woensdag 11 oktober 1876 in Zoutkamp, zoon van Wolter Boersma en Jitske Winius. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 11 oktober 1876. Albert is overleden.


Kinderen van Johanna en Albert:

 

1 Douwe Boersma, geboren op maandag 13 september 1909 in Hornhuizen. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 15 september 1909. Douwe is overleden.

2 Wolter Boersma, geboren op vrijdag 12 juli 1912 in Hornhuizen. Volgt VIII-ae.

 


VIII-ae Wolter Boersma is geboren op vrijdag 12 juli 1912 in Hornhuizen, zoon van Albert Boersma en Johanna Regnerus (zie VII-u). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 13 juli 1912. Wolter is overleden op zaterdag 5 mei 1945 in Bedum, 32 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 24 oktober 1946. Wolter begon een relatie met Willemina Kremer.


VI-l Douwe Brandsma is geboren op zondag 14 mei 1843 in Brantgum, zoon van Melis Brandsma (zie V-h) en Tapke Beintema. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 16 mei 1843. Douwe is overleden op donderdag 27 april 1882 in Warffum, 38 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 27 april 1882. Douwe trouwde, 28 jaar oud, op zaterdag 20 mei 1871 in Westdongeradeel met Antje Reitsma, 35 jaar oud. Antje is geboren op donderdag 26 november 1835 in Holwerd, dochter van Cornelis (Bennes) Reitsma en Engeltje (Sytzes) Bruinsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 28 november 1835. Antje is overleden op woensdag 14 maart 1928 in Warffum, 92 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 14 maart 1928.


Kinderen van Douwe en Antje:

 

1 Engeltje Brandsma, geboren op maandag 12 februari 1872 in Brantgum. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 12 februari 1872. Engeltje is overleden op woensdag 3 april 1912 in Groningen, 40 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 3 april 1912. Engeltje bleef ongehuwd.

2 Tapke Brandsma, geboren op zondag 27 december 1874 in Brantgum. Volgt VII-v.

3 Melis Brandsma, geboren op woensdag 12 april 1876 in Brantgum. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 13 april 1876. Melis is overleden op donderdag 27 april 1876 in Westdongeradeel, 15 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 28 april 1876.

4 Jeltje Brandsma, geboren op woensdag 12 april 1876 in Brantgum. Volgt VII-w.

5 Melis Brandsma, geboren op zondag 21 april 1878 in Holwerd. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 23 april 1878. Melis is overleden op zaterdag 9 november 1878 in Westdongeradeel, 6 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 9 november 1878.

6 Melis Brandsma, geboren op zaterdag 5 juni 1880 in Brantgum. Volgt VII-x.

 


VII-v Tapke Brandsma is geboren op zondag 27 december 1874 in Brantgum, dochter van Douwe Brandsma (zie VI-l) en Antje Reitsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 28 december 1874. Tapke is overleden op donderdag 31 januari 1952 in Groningen, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 1 februari 1952. Tapke trouwde, 29 jaar oud, op zaterdag 21 mei 1904 in Leek met Roelf Scheringa, 27 jaar oud. Roelf is geboren op zaterdag 21 oktober 1876 in Zevenhuizen, zoon van Roelf Scheringa en Hendriktje van der Laan. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 21 oktober 1876. Roelf is overleden op zaterdag 5 april 1958 in Groningen, 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 8 april 1958.


Kind van Tapke en Roelf:

 

1 Antje Scheringa, geboren op dinsdag 18 augustus 1896 in Warffum. Volgt VIII-af.

 


VIII-af Antje Scheringa is geboren op dinsdag 18 augustus 1896 in Warffum, dochter van Roelf Scheringa en Tapke Brandsma (zie VII-v). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 19 augustus 1896. Antje is overleden. Antje trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 29 juni 1918 in Leek met Johannes Schriemer, 22 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op woensdag 3 september 1952 in Utrecht. Johannes is geboren op donderdag 12 maart 1896 in Waarden, zoon van Rentje Schriemer en Nieske Pel. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 14 maart 1896. Johannes is overleden op donderdag 5 juli 1962 in Groningen, 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 5 juli 1962.


VII-w Jeltje Brandsma is geboren op woensdag 12 april 1876 in Brantgum, dochter van Douwe Brandsma (zie VI-l) en Antje Reitsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 13 april 1876. Jeltje is overleden. Jeltje trouwde, 22 jaar oud, op vrijdag 21 oktober 1898 in Ooststellingwerf met Jan Bergsma, 19 jaar oud. Jan is geboren op zondag 15 juni 1879 in Haulerwijk, zoon van Wessel (Jans) Bergsma en Trijntje (Hendriks) Vonk. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 17 juni 1879. Jan is overleden op donderdag 28 september 1967 in Haulerwijk, 88 jaar oud. Hij is begraven in Haulerwijk.


Kinderen van Jeltje en Jan:

 

1 Wessel Bergsma, geboren op vrijdag 15 september 1899 in Ooststellingwerf. Volgt VIII-ag.

2 Douwe Bergsma, geboren op zondag 11 mei 1902 in Ooststellingwerf. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 12 mei 1902. Douwe is overleden.

3 Anne Bergsma, geboren in december 1911. Anne is overleden op donderdag 25 juli 1912 in Ooststellingwerf, 7 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 25 juli 1912.

 


VIII-ag Wessel Bergsma is geboren op vrijdag 15 september 1899 in Ooststellingwerf, zoon van Jan Bergsma en Jeltje Brandsma (zie VII-w). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 16 september 1899. Wessel is overleden. Wessel trouwde, 28 jaar oud, op zaterdag 21 april 1928 in Leek met Aaltje Mulder, 21 jaar oud. Aaltje is geboren op zondag 7 oktober 1906 in Zevenhuizen, dochter van Jan Mulder en Iektje Ruiter. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 8 oktober 1906. Aaltje is overleden.


VII-x Melis Brandsma is geboren op zaterdag 5 juni 1880 in Brantgum, zoon van Douwe Brandsma (zie VI-l) en Antje Reitsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 5 juni 1880. Melis is overleden op maandag 15 april 1957 in Groningen, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 16 april 1957. Melis:

(1) trouwde, 24 jaar oud, op zondag 30 april 1905 in Groningen met Johanna Toorenbeek, 28 jaar oud. Johanna is geboren op donderdag 14 september 1876 in Onderdedam, dochter van Ruurt Toorenbeek en Johanna Elsinga. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 16 september 1876. Johanna is overleden op zondag 11 februari 1934 in Groningen, 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 13 februari 1934.

(2) begon een relatie, minstens 54 jaar oud, na 1934 met Eijke Mulder.


Kinderen van Melis en Johanna:

 

1 Brandsma, levenloos geboren zoon, geboren op woensdag 17 januari 1906 in Noorderhoogebrug. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 19 januari 1906.

2 Brandsma, levenloos geboren zoon, geboren op zondag 16 februari 1908 in Noorderhoogebrug. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 17 februari 1908.

3 Brandsma, levenloos geboren zoon, geboren op zondag 4 juli 1909 in Noorderhoogebrug. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 7 juli 1909.

4 Brandsma, levenloos geboren kind, geboren op zaterdag 10 april 1915 in Bedum. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 10 april 1915.

 


VI-m Klaas Brandsma is geboren op vrijdag 21 juni 1850 in Brantgum, zoon van Melis Brandsma (zie V-h) en Tapke Beintema. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 22 juni 1850. Klaas is overleden. Klaas trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 16 mei 1874 in Westdongeradeel met Aatje Holwerda, 28 jaar oud. Aatje is geboren op zondag 27 juli 1845 in Drachten, dochter van Heine (Jans) Holwerda en Hiske (Eintes) Halbertsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 28 juli 1845. Aatje is overleden.


Kinderen van Klaas en Aatje:

 

1 Melis Brandsma, geboren op zaterdag 13 maart 1875 in Brantgum. Volgt VII-y.

2 Hiske Brandsma, geboren op zondag 3 december 1876 in Brantgum. Volgt VII-z.

3 Tapke Brandsma, geboren op vrijdag 3 januari 1879 in Brantgum. Volgt VII-aa.

4 Hein Brandsma, geboren op vrijdag 10 december 1880 in Brantgum. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 10 december 1880. Hein is overleden.

 


VII-y Melis Brandsma is geboren op zaterdag 13 maart 1875 in Brantgum, zoon van Klaas Brandsma (zie VI-m) en Aatje Holwerda. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 13 maart 1875. Melis is overleden. Melis trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 14 mei 1898 in Kloosterburen met Hittje Buwalda, 22 jaar oud. Hittje is geboren op woensdag 28 juli 1875 in Ternaard, dochter van Pieter (Jacobs) Buwalda en Tjeerdtje (Jans) Jongeling. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 29 juli 1875. Hittje is overleden op vrijdag 16 december 1921 in Kloosterburen, 46 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 17 december 1921.


Kind van Melis en Hittje:

 

1 Tjeerdtje Brandsma, geboren op zondag 9 april 1899 in Hornhuizen. Volgt VIII-ah.

 


VIII-ah Tjeerdtje Brandsma is geboren op zondag 9 april 1899 in Hornhuizen, dochter van Melis Brandsma (zie VII-y) en Hittje Buwalda. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 12 april 1899. Tjeerdtje is overleden op zondag 20 maart 1977, 77 jaar oud. Zij is begraven in Bedum. Tjeerdtje trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 20 mei 1920 in Kloosterburen met Albertus Kooi, 20 jaar oud. Albertus is geboren op dinsdag 10 oktober 1899 in Bellingeweer, zoon van Geert Kooi en Jantje Modderman. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 10 oktober 1899. Albertus is overleden op zaterdag 3 mei 1975, 75 jaar oud. Hij is begraven in Bedum.


Kind van Tjeerdtje en Albertus:

 

1 Geert Kooi, geboren op zaterdag 30 juli 1921 in Bedum. Geert is overleden op woensdag 20 juli 1949 in Groningen, 27 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 25 juli 1949. Hij is begraven in Bedum.

 


VII-z Hiske Brandsma is geboren op zondag 3 december 1876 in Brantgum, dochter van Klaas Brandsma (zie VI-m) en Aatje Holwerda. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 4 december 1876. Hiske is overleden. Hiske trouwde, 18 jaar oud, op zaterdag 10 augustus 1895 in Kloosterburen met Mient de Vries, 22 jaar oud. Mient is geboren op dinsdag 29 oktober 1872 in Kollum, zoon van Jacob de Vries en Tjerkje Regnerus. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 29 oktober 1872. Mient is overleden.


Kind van Hiske en Mient:

 

1 Atje de Vries, geboren op maandag 6 september 1897 in Kloosterburen. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 8 september 1897. Atje is overleden.

 


VII-aa Tapke Brandsma is geboren op vrijdag 3 januari 1879 in Brantgum, dochter van Klaas Brandsma (zie VI-m) en Aatje Holwerda. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 3 januari 1879. Tapke is overleden. Tapke trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 11 september 1901 in Kloosterburen met Folkert van der Veen, 25 jaar oud. Folkert is geboren op zaterdag 22 januari 1876 in Wehe, zoon van Willem van der Veen en Trientje de Graaf. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 24 januari 1876. Folkert is overleden.


Kind van Tapke en Folkert:

 

1 Klaas van der Veen, geboren op maandag 4 mei 1903 in Kloosterburen. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 6 mei 1903. Klaas is overleden.

 


V-i Rinske Brandsma is geboren op zaterdag 15 april 1815 in Brantgum, dochter van Douwe (Jitzes) Brandsma en Trijntje (Melis) van Sloten (zie IV-d). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 17 april 1815. Rinske is overleden op zondag 1 november 1885 in Westdongeradeel, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 3 november 1885. Rinske trouwde, 34 jaar oud, op donderdag 28 juni 1849 in Westdongeradeel met Hein Holwerda, 42 jaar oud. Hein is geboren op vrijdag 10 oktober 1806 in Brantgum, zoon van Jan (Heins) Holwerda en Janke (Klaases) Holwerda. Hij is gedoopt op zondag 2 november 1806 in Brantgum. Hein is overleden op donderdag 10 februari 1876 in Westdongeradeel, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 11 februari 1876.


Kinderen van Rinske en Hein:

 

1 Douwe Holwerda, geboren op woensdag 3 april 1850 in Brantgum. Volgt VI-n.

2 Trijntje Holwerda, geboren op zondag 3 oktober 1852 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 4 oktober 1852. Trijntje is overleden op maandag 6 december 1852 in Ferwerderadeel, 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 6 december 1852.

3 Klaas Holwerda, geboren op maandag 10 december 1855 in Drachten. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 11 december 1855. Klaas is overleden op zaterdag 20 januari 1940 in Kloosterburen, 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 20 januari 1940.

 


VI-n Douwe Holwerda is geboren op woensdag 3 april 1850 in Brantgum, zoon van Hein Holwerda en Rinske Brandsma (zie V-i). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 4 april 1850. Douwe is overleden op maandag 26 februari 1923 in Kloosterburen, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 27 februari 1923. Douwe trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 12 mei 1877 in Westdongeradeel met Antje Sjoerdsma, 28 jaar oud. Antje is geboren op vrijdag 17 november 1848 in Holwerd, dochter van Klaas (Sybrens) Sjoerdsma en Geertje (Baukes) de Zwarte. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 18 november 1848. Antje is overleden op zaterdag 15 maart 1924 in Kloosterburen, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zondag 16 maart 1924.


III-c Berend (Sipkes) Wouda, zoon van Sipke (Rinses) Wouda (zie II) en Doetje Berends. Hij is gedoopt op zondag 12 januari 1738 in Oudwoude/Westergeest. Berend is overleden in Oudwoude. Berend trouwde, 22 jaar oud, op zondag 4 mei 1760 in Driesum met Tietje Gaukes, 20 of 21 jaar oud. Tietje is geboren in 1739, dochter van Gauke Fokkens en Swaantje Klaases. Zij is gedoopt op zondag 30 augustus 1739 in Kollum. Tietje is overleden in Oudwoude.


Kinderen van Berend en Tietje:

 

1 Sipke (Berends) Wouda, geboren in 1763 in Driesum. Volgt IV-e.

2 Swaantje (Berends) Wouda, geboren in 1771. Volgt IV-f.

3 Pieter (Berends) Wouda, geboren in 1773 in Engwierum. Volgt IV-g.

4 Lutske (Berends) Wouda, geboren in 1777 in Wouterswoude. Volgt IV-h.

 


IV-e Sipke (Berends) Wouda is geboren in 1763 in Driesum, zoon van Berend (Sipkes) Wouda (zie III-c) en Tietje Gaukes. Hij is gedoopt op maandag 1 augustus 1763 in Driesum. Sipke is overleden op dinsdag 27 maart 1832 in Oostdongeradeel, 68 of 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 29 maart 1832. Sipke trouwde, 28 of 29 jaar oud, op zondag 13 mei 1792 in Engwierum met Lijsbert (Jans) Grasma, 24 jaar oud. Lijsbert is geboren op dinsdag 3 november 1767 in Ternaard, dochter van Jan (Dirks) Grasma en Dieuwke Harkes. Zij is gedoopt op vrijdag 20 november 1767 in Ternaard. Lijsbert is overleden op dinsdag 11 februari 1845 in Oostdongeradeel, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 13 februari 1845.


Kinderen van Sipke en Lijsbert:

 

1 Jan (Sipkes) Wouda, geboren op maandag 30 september 1793 in Ee. Volgt V-j.

2 Tietje (Sipkes) Wouda, geboren op zaterdag 3 oktober 1795 in Ee. Volgt V-k.

3 Berend (Sipkes) Wouda, geboren op zaterdag 9 maart 1799 in Ee. Volgt V-l.

4 Dieuwke (Sipkes) Wouda, geboren op dinsdag 2 augustus 1803 in Ee. Zij is gedoopt op zondag 21 augustus 1803 in Ee. Dieuwke is overleden op woensdag 18 november 1857 in Oostdongeradeel, 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 18 november 1857. Dieuwke bleef ongehuwd.

5 Doetje (Sipkes) Wouda, geboren op dinsdag 4 februari 1806 in Engwierum. Zij is gedoopt op zondag 9 maart 1806 in Engwierum. Doetje is overleden op zaterdag 17 mei 1806 in Engwierum, 3 maanden oud.

6 Doetje (Sipkes) Wouda, geboren op woensdag 5 april 1809 in Kleijne Midhuisen onder Ee. Volgt V-m.

 


V-j Jan (Sipkes) Wouda is geboren op maandag 30 september 1793 in Ee, zoon van Sipke (Berends) Wouda (zie IV-e) en Lijsbert (Jans) Grasma. Hij is gedoopt op zondag 13 oktober 1793 in Ee. Jan is overleden op donderdag 29 december 1859 in Oostdongeradeel, 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 29 december 1859. Jan:

(1) trouwde, 27 jaar oud, op maandag 7 mei 1821 in Oostdongeradeel met Neeltje (Eelkes) Dijkstra, 25 jaar oud. Neeltje is geboren op zondag 10 januari 1796 in Driesum, dochter van Eelke (Bienses) Dijkstra en Lijsbeth Arends. Zij is gedoopt op zondag 19 februari 1797 in Driesum. Neeltje is overleden op woensdag 5 oktober 1831 in Oostdongeradeel, 35 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 6 oktober 1831.

(2) trouwde, 43 jaar oud, op zaterdag 29 april 1837 in Oostdongeradeel met Japke (Pieters) Bouma, 33 of 34 jaar oud. Japke is geboren in 1803. Japke is overleden op zaterdag 3 september 1859 in Oostdongeradeel, 55 of 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 5 september 1859.


Kinderen van Jan en Neeltje:

 

1 Lijsbeth Wouda, geboren op vrijdag 8 februari 1822 in Engwierum. Volgt VI-o.

2 Aaltje Wouda, geboren op woensdag 19 januari 1825 in Oostrum. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 20 januari 1825. Aaltje is overleden op vrijdag 4 augustus 1843 in Oostdongeradeel, 18 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 5 augustus 1843.


Kind van Jan en Japke:

 

3 Sipke Wouda, geboren op dinsdag 15 mei 1838 in Oostdongeradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 17 mei 1838. Sipke is overleden op donderdag 31 mei 1838 in Oostdongeradeel, 16 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 2 juni 1838.

 


VI-o Lijsbeth Wouda is geboren op vrijdag 8 februari 1822 in Engwierum, dochter van Jan (Sipkes) Wouda (zie V-j) en Neeltje (Eelkes) Dijkstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 9 februari 1822. Lijsbeth is overleden op zaterdag 28 december 1878 in Blija, 56 jaar oud. Lijsbeth trouwde, 31 jaar oud, op zaterdag 14 mei 1853 in Blija met Eelke Kooistra, 24 jaar oud. Eelke is geboren op maandag 15 december 1828 in Janum, zoon van Ruurd (Eelkes) Kooistra en Klaaske (Klazes) Visser. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 16 december 1828. Eelke is overleden op woensdag 27 december 1899, 71 jaar oud. Hij is begraven in Grand Rapids, Greenwood Cemetery.


Kinderen van Lijsbeth en Eelke:

 

1 Ruurd (Ralph) Kooistra, geboren op dinsdag 25 april 1854 in Rinsumageest. Volgt VII-ab.

2 Neeltje Kooistra, geboren op donderdag 3 april 1856 in Ferwerderadeel. Volgt VII-ac.

3 Jan (John) Kooistra, geboren op zondag 18 september 1859 in Metslawier. Volgt VII-ad.

4 Klaaske Kooistra, geboren op vrijdag 8 april 1864 in Morra. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 9 april 1864. Klaaske is overleden op donderdag 9 februari 1865 in Ferwerderadeel, 10 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 10 februari 1865.

 


VII-ab Ruurd (Ralph) Kooistra is geboren op dinsdag 25 april 1854 in Rinsumageest, zoon van Eelke Kooistra en Lijsbeth Wouda (zie VI-o). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 26 april 1854. Ruurd is overleden op maandag 31 juli 1916 in Grand Rapids, Kent, Michigan, 62 jaar oud. Hij is begraven in Fairplains Cemetery, Grand Rapids, Kent, Michigan. Ruurd:

(1) trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 13 oktober 1877 in Blija met Antje (Hylkes) Vellinga, 28 jaar oud. Antje is geboren op dinsdag 17 juli 1849 in Dantumadeel, dochter van Hylke (Dirks) Vellinga en Grietje (Lucas) Bosma. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 20 juli 1849. Antje is overleden op vrijdag 2 augustus 1878 in Dantumadeel, 29 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 3 augustus 1878.

(2) trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 1 november 1879 in Blija met Freerkje (Fredericka) (Jans) Dijkstra, 28 jaar oud. Freerkje is geboren op donderdag 5 december 1850 in Holwerd, dochter van Antje (Jans) Meinema, adoptiedochter van Jan (Reitzes) Dijkstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 14 februari 1852. Freerkje is overleden op vrijdag 26 februari 1932 in Grand Rapids, Kent, Michigan, 81 jaar oud. Zij is begraven in Fairplains Cemetary, Grand Rapids, Kent, MI.


Kind van Ruurd en Antje:

 

1 Eelke Kooistra, geboren op vrijdag 8 februari 1878 in Dantumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 9 februari 1878. Eelke is overleden op vrijdag 7 februari 1879 in Ferwerderadeel, 11 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 10 februari 1879.


Kinderen van Ruurd en Freerkje:

 

2 Minnie Kooistra.

3 Lijsbert Kooistra, geboren op vrijdag 3 september 1880 in Ferwerderadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 4 september 1880. Lijsbert is overleden.

4 Antje Kooistra, geboren op maandag 16 oktober 1882 in Blija. Volgt VIII-ai.

5 Edward Kooistra, geboren in 1885. Volgt VIII-aj.

6 John Kooistra, geboren op zaterdag 20 november 1886. John is overleden op woensdag 1 augustus 1979 in Grand Rapids, Kent County, MI, 92 jaar oud.

7 Nellie Kooistra, geboren op vrijdag 29 augustus 1890. Nellie is overleden op zondag 3 februari 1985, 94 jaar oud. Zij is begraven in Fairplains Cemetery, Grand Rapids, Kent, MI.


Kind van Ruurd:

 

8 (Pleeg) Willemke Smits, geboren op donderdag 3 juni 1875 in Ferwerderadeel, dochter van Willem (Dirks) Smits. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 5 juni 1875. Willemke is overleden.

 


VIII-ai Antje Kooistra is geboren op maandag 16 oktober 1882 in Blija, dochter van Ruurd (Ralph) Kooistra (zie VII-ab) en Freerkje (Fredericka) (Jans) Dijkstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 17 oktober 1882. Antje is overleden op dinsdag 24 december 1918 in Grand Rapids, Kent, Michigan, 36 jaar oud. Antje trouwde, 19 of 20 jaar oud, in 1902 in Grand Rapids, Kent, MI met Leonard Tanis, 21 of 22 jaar oud. Leonard is geboren op zaterdag 3 januari 1880 in Michigan, zoon van Jacob (Dirksz) Tanis en Cornelia Witte. Leonard is overleden op maandag 19 september 1955 in Grand Rapids, Kent, Michigan, 75 jaar oud. Hij is begraven in Fairplains Cemetery, Grand Rapids, Kent, MI (perceel 46-T). Leonard trouwde later na 1918 met Anna Goldner (1885-1978).


Kinderen van Antje en Leonard:

 

1 Cornelia Effie Tanis, geboren op zondag 22 juni 1902 in Grand Rapids, Kent, MI. Volgt IX-u.

2 Ralph Roy Tanis, geboren op dinsdag 1 maart 1904 in Grand Rapids, Kent, MI. Volgt IX-v.

3 Freda Tanis, geboren in 1907 in Grand Rapids, Kent, MI. Volgt IX-w.

4 Jacob Tanis, geboren op zaterdag 17 oktober 1908 in Grand Rapids, Kent, MI. Volgt IX-x.

5 Gertrude Clara Tanis, geboren op maandag 12 september 1910 in Grand Rapids, Kent, Michigan.