Nieuws over Eklips advies:
Sinds kort beschikt Eklips advies over een nieuw kantoor. Uiteraard is dit een duurzaam én comfortabel kantoor, uitgerust met de nieuwste installatietechnische voorzieningen. Voor meer informatie over dit kantoor verwijzen wij met trots en plezier naar onderstaande artikelen:

Adviseur ontwerpt
High Tech kantoor
– InstallateursZaken –
InstallateursZaken
Groen en verantwoord
wonen en werken
– De Mooi Schijndel Krant –
De Mooi Schijndel Krant
Kantoor van
de toekomst
– Schijndels Weekblad –
Schijndels Weekblad
Informatiebord
Groendak
– i.s.m. Waterschap Aa en Maas –
Informatiebord

In Hét Ondernemersbelang is een reportage opgenomen over Eklips advies waarin Sjoerd Eegerdingk een aantal voorbeelden geeft waar het bij de toepassing van duurzame technieken fout kan gaan en hoe opdrachtgevers zich tegen deze teleurstellingen kunnen wapenen.

Daarnaast heeft een rondetafelgesprek plaatsgevonden over duurzaamheid en MVO in de bouw, waarbij men Sjoerd Eegerdingk als vertegenwoordiger en deskundige van de technische installaties, heeft gevraagd deel te nemen. Hieronder kunt u het artikel en een verslag van dit rondetafelgesprek raadplegen:

Duurzame technieken verdienen een correcte toepassing
Rondetafelgesprek Duurzaamheid en MVO

Hét Ondernemersbelang heeft een zogenaamd rondetafelgesprek georganiseerd over duurzaamheid in de bouw. Als vertegenwoordiger en deskundige van de technische installaties heeft men Sjoerd Eegerdingk gevraagd hier aan deel te nemen. Onderstaand een verslag van dit rondetafelgesprek. In aanvulling heeft Sjoerd Eegerdingk een nadere beschouwing geschreven over duurzaamheid en installaties.

Duurzame installaties in gebouwen en luxe woningen
Rondetafelgesprek Duurzaamheid

Het vakblad Installateurszaken (IZ) heeft een serie artikelen gepubliceerd over "Bouwkunde voor Installateurs". Hiermee wil het blad haar doelgroep informeren over bouwkundige aandachtspunten.

Als bouwfysicus, ervaringsdeskundige en TVVL-docent "Bouwkunde voor W&E", heeft de uitgever Sjoerd Eegerdingk gevraagd om aan deze serie zijn medewerking te willen verlenen:

Met veel plezier heb ik aan deze artikelen meegewerkt omdat kennis van elkaars vakgebied leidt tot betere resultaten voor alle betrokkenen - niet in de laatste plaats de opdrachtgevers - en omdat ik mij verantwoordelijk voel om kennis en ervaring te delen.

Artikel 1: Introductie
Artikel 2: Aan de slag met bouwkunde 1
Artikel 3: Aan de slag met bouwkunde 2
Artikel 4: Aan de slag met bouwkunde 3