STICHTING  ALIE  TAMSMA


De stichting heeft ten doel: De ondersteuning van aidswezen en andere kinderen van arme families en hun leefgemeenschap om hun levensstandaard te verbeteren en onderwijsmogelijkheden te verhogen, het versterken van bewustwording van de mensen in hun eigen omgeving van eigen mogelijkheden en verantwoordelijkheden, alsmede het bevorderen van veranderingen in de gemeenschap door onderwijs, gezondheidszorg, een systeem van savings en credit en verbeterde landbouwmethoden, zulks met name in Rachuonyo District te South Nyanza, Kenia (Afrika).


Verslag van de uitgeoefende activiteiten - Op dit moment worden de activiteiten uitgevoerd door YOEF


Bestuurssamenstelling:

mevrouw      A. Tamsma    – voorzitter

de heer      J.A.C. Eijrond    – secretaris/penningmeester

mevrouw  A.A.E. Eijrond   – bestuurslid

de heer                  S. Egal    – bestuurslid

De bestuursleden komen 1 x per jaar bij elkaar om verschillende punten t.a.v. de stichting door te nemen

Beloningsbeleid – alle activiteiten van de bestuursleden zijn pro deo.Beleidsplan  

Momenteel geen beleidsplan

Financiële verantwoording:

Vermogenspositie: Inkomsten €0,00  -

Uitgaven € 0,00 – Vermogen €0,00 – Schulden €0,00

Geen actieve fondsen werving.


RSIN nummer:  8222.21.160


Contactgegevens:

Alie Tamsma – ’t Wijd 3 – 8531 RB – Lemmer

email: alie.tamsma@planet.nl
Stichting Alie Tamsma Jaarverslagen