STICHTING  ALIE  TAMSMA
Jaarvergadering Stichting Alie Tamsma


Datum:  12 april 2015


Plaats:  Lemmer


Aanwezig: Alie Tamsma (voorzitter)

 Jan Eijrond (secretaris / penningmeester)

 Aukje Eijrond (bestuurslid)

 Sharif Egal (bestuurslid)Agenda/ onderwerpen:

1. Welkom

2. Doornemen notulen vergadering 23 juni 2013

3. Activiteiten YOEF 2014

4. Vermogenspositie stichting

5. W.v.t.t.k

6. Afsluiting


1. Welkom

Voorzitter Alie Tamsma heet iedereen welkom bij de vergadering.


2. Doornemen notulen vergadering 23 juni 2013

- Roerende zaken. Alie heeft besloten dat er geen lijst met roerende zaken komt maar dat er een veiling gehouden moet worden. De veiling is in 1e instantie voor familie en in 2e instantie voor vrienden. Alie maakt wel een lijst met spullen die in ieder geval uitsluitend onder familie geveild dient te worden. Tot deze lijst behoort in ieder geval het schilderij van de kerk in Kollum.

- Vanzelfsprekend komt de opbrengst van de veiling ten goede aan de stichting.

- Aanvullend op overige ontwikkelingsstichtingen kent Alie nog een missie project in de plaats Oyugis (zie website OIP – Oyugis Integrated Project: http://www.oip-nederland.nl/), gefinancierd met fondsen vanuit Roosendaal.


3. Activiteiten YOEF 2014

- Alie vertelt over het feit dat Adhu afgelopen jaar overleden is. De plaatselijke leiding is hiermee in een transitiefase terecht gekomen en op dit moment heeft Adhu’s dochter Akinyi, Dr. Catherine Kidiga Adhu dit van hem overgenomen.  


4. Vermogenspositie stichting


Inkomsten Uitgaven

 € 0,00 € 0,00

Totaal: € 0,00 € 0,00


Vermogen Schulden

€ 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00


5. W.v.t.t.k

- Gesproken wordt over toekomstige besteding- / investeringsdoelen van de stichting en waar lokaal behoefte aan is. Voorbeeld is de tuinen (Greenhouse) wat mogelijk een goed middel is voor ontplooiing en ontwikkeling. Belangrijk hierbij is het business plan en de visie erachter.

- Alie vertelt dat de stichtingswebsite inmiddels actief is: http://home.kpn.nl/tamsm008/

6. Afsluiting

Alie bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering.
   Getekend:  Voorzitter     Notulist

Alie Tamsma     Jan Eijrond


Jaarvergadering Stichting Alie Tamsma


Datum:  23 juni 2013


Plaats:  Lemmer


Aanwezig: Alie Tamsma (voorzitter)

 Jan Eijrond (secretaris / penningmeester)

 Aukje Eijrond (bestuurslid)


Afwezig: Sharif Egal (bestuurslid)Agenda/ onderwerpen:

1. Welkom

2. Doornemen notulen vergadering 9 juni 2012

3. Activiteiten YOEF 2013-2014

4. Vermogenspositie stichting

5. W.v.t.t.k

6. Afsluiting


1. Welkom

Voorzitter Alie Tamsma heet iedereen welkom bij de vergadering.

2. Doornemen notulen vergadering 9 juni 2012

- Roerende zaken. Alie heeft nog geen lijst gemaakt met roerende zaken die ze graag aan familie en vrienden zou willen overdragen. Doel is om de lijst te maken wie begunstigden kunnen zijn onder familie en vrienden.

- Besproken is om Stichting Alie Tamsma momenteel niet te activeren mbt. funding en financiering van projecten zoals geformuleerd in het doel.

3. Activiteiten YOEF 2013-2014

- Alie vertelt vanuit het bestuurswerk voor Yoef waarbij de activiteiten en projecten worden toegelicht, waaronder het Greenhouse project waar veel aan kennis overdracht wordt gedaan en de plannen voor het project van het Oindo community Youth Centre.

4.Vermogenspositie stichting

Inkomsten Uitgaven

 € 0,00 € 0,00

Totaal: € 0,00 € 0,00


Vermogen Schulden

€ 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00


5. W.v.t.t.k

Besproken wordt het principe van ondersteuning. Uitgangspunt is zelfvoorzienendheid. De mensen dienen zelfstandig en onafhankelijk te worden ipv. De hand op te houden en ‘de hulp komt vanzelf wel’. Ontwikkelingsterreinen zijn: Aidswezen, kinderen, opleiding, landbouw en stimulering van kleine bedrijfjes.

Vraag is welke vergelijkbare organisaties in het omliggende gebied projecten organiseren. Alie kent in het gebied de Homa Hills Organsiation.  


6. Afsluiting

Alie bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering.Getekend:  Voorzitter     Notulist

Alie Tamsma     Jan Eijrond


Stichting Alie Tamsma Jaarverslagen

JAARVERSLAGEN 2013-2015-2017 20


STICHTING  ALIE  TAMSMAJaarvergadering Stichting Alie Tamsma


Datum:  9 april 2017


Plaats:  Lemmer


Aanwezig: Alie Tamsma (voorzitter)

 Jan Eijrond (secretaris / penningmeester)

 Aukje Eijrond (bestuurslid)

 Sharif Egal (bestuurslid)Agenda/ onderwerpen:Voorzitter Alie Tamsma heet iedereen welkom bij de vergadering.Inkomsten Uitgaven

 € 0,00 € 0,00

Totaal: € 0,00 € 0,00


Vermogen Schulden

€ 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00

Alie bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering.


Getekend:  Voorzitter     Notulist

Alie Tamsma     Jan Eijrond