Terug naar homepage

Onze boerderij

Uit: De Boerderijen van Breskens

Door W.J.Bruijnooge ( ongeveer 1980 )

Oud Breskenspolder. ( zie kaart gemeente Breskens )
( boerderij 14 is de boerderij van de Crook )

Door het leggen van een inlage nabij deze boerderij werd in 1781 Abraham Waayhaart de toenmalige bewoner, genoodzaakt de gebouwen te verplaatsen en te vertimmeren.
Genoemde Waayhaart is overleden op 22 november 1795 en hij werd opgevolgd door:
Jannes Hendriks en Izaak van Male, die deze hofstede bewoonden tot het jaar 1815.

Zij werden vervangen door: Adriaan van de Broecke en zijn vrouw Cornelia Liebert. De man overleed op 1 maart 1826 en de weduwe is hier nog enige tijd gebleven en opgevolgd door:
Pieter Leenhouts gehuwd met Maria van Putten. Zij waren afkomstig van Biervliet en woonden hier van 1832 tot 1843.
De opvolgers in 1843 waren: Jacobus Lucieer, die in 1850 is vervangen door: Jozias van Male getrouwd met Maria Eekhout. Enige tijd later is de boerderij verkocht en wel aan:
Jannis van Male gehuwd met Sara Kotvis, die afkomstig waren van de gemeente Schoondijke. Zij lieten de "Stee" bewonen door hun zoon: Izaak van Male en Anna Luteyn, die hier gewoond hebben van 1859 tot 1873 en zijn toen vertrokken naar St. Kruis en zijn op hun beurt opgevolgd door de broeder van de man, te weten:
Jacob van Male gehuwd met Elisabeth Leenhouts. Zij zijn daar lange tijd gebleven en zijn pas in 1913 vervangen door:
Izaak Bouwens Pieterszoon getrouwd met Elisabeth van Male.
In het jaar 1925 werd de schuur in de as gelegd, doch kort daarna weer opgebouwd.

boerderij voor 1940

In 1928 is de boerderij verkocht aan:
Carolus de Crook gehuwd met Louisa Mollet, afkomstig uit Biervliet,
En op 5 mei 1929 zijn deze vervangen door de zoon:
Arthur Josephus de Crook, die gehuwd was met Angèle Maenhaut.
De vrouw was afkomstig van Bouchaute in België.

Deze zijn in 1965 opgevolgd door de zoon:
Casimir de Crook gehuwd met Christina Poppe afkomstig van Oostburg.
Tijdens hun verblijf alhier is de schuur andermaal afgebrand en is
daarna weer opgebouwd.
Tenslotte zijn de gebouwen in het jaar 1944 door oorlogshandelingen
totaal verwoest en werden in 1948 opnieuw opgebouwd.
Tot op heden wordt de boerderij door deze bewoond.

Huidig adres: C.R. de Crook.
Nieuwe Sluisweg 11. Breskens. Tel. 01172 – 1891.

kaart

foto's

<