HOME Genealogie
Genalogisch onderzoek
Stam Hermanns
Stam Valckenborgh
Stevelmans - Vrij
Sliepen - Knoben
Bidprentjes
Maria Josephina Gerarda Sliepen
familie
SLIEPEN - KNOBEN
 
De gegevens van deze familie zijn voornamelijk uitgezocht door Piet Sliepen (* 11-08-1946 - 16-09-1991).
Zijn ouders Hendrikus Mathias SLIEPEN en Elisabeth Maria KNOBEN zijn ook de ouders van mijn schoonzus Riet Sliepen. Hier ligt dus een verband met deze familie.
De tak Sliepen - Knoben is voornamelijk uitgezocht in de vorm van een kwartierstaat. Deze loopt terug tot minstens 6 generaties. In enkele gevallen is het ook wel 10 of meer generaties.
 
Onderzoek naar deze families ligt voor mij op een laag niveau.
Aanvullingen zullen zeker verwerkt worden en zijn dan ook altijd van harte welkom.
Ik kan er mijn schoonzus en broer een plezier mee doen.

 
 
LET OP: Na het aanklikken van dit 'familieboek' kan men alleen terug keren naar deze pagina met behulp van de knop VORIGE of TERUG van de desbetreffende browser.
Met [home] keer je terug naar het begin van de homepage.

Kwartierstaat van Maria Josephina Gerarda (Riet) Sliepen. Riet is de vrouw van mijn broer Jo en de zus van Piet Sliepen. Piet Sliepen heeft deze kwartierstaat grotendeels uitgezocht.

 
 
LET OP: Na het aanklikken van dit 'familieboek' kan men alleen terug keren naar deze pagina met behulp van de knop VORIGE of TERUG van de desbetreffende browser.
Met [home] keer je terug naar het begin van de homepage.

Dit 'familieboek' bevat alle personen die in het bestand staan van de familie Sliepen - Knoben. Het bestand telt 222 namen.
Het is een vrij complete kwartierstaat van de onderzoeker Piet Sliepen.


[HOME Genealogie] [Genalogisch onderzoek] [Stam Hermanns] [Stam Valckenborgh] [Stevelmans - Vrij] [Sliepen - Knoben] [Bidprentjes]