HOME Genealogie
Genalogisch onderzoek
Stam Hermanns
Stam Valckenborgh
Stevelmans - Vrij
Sliepen - Knoben
Bidprentjes

Leonhard Hermanns
* 03-10-1874
02-02-1949
 
 

Hubertus Theodorus Hermanns
* 12-06-1906
10-03-1974
STAM
HERMANNS
 
De voorouders van de stam HERMANNS (wat eigenlijk al een beetje blijkt uit de schrijfwijze van de naam) zijn afkomstig van Duitsland. In 1883? "emigreerde" de toen 58-jarige Hendrik Hermanns met zijn 41 -jarige vrouw Maria Elisabeth Schmitz en hun kinderen vanuit Schleiden naar Posterholt. Daar ging hij als halfer (pachter) op Donckshof wonen. Schleiden is een klein gehucht zuidelijk onder de rook van Heinsberg. De emigratie afstand was minder dan 20 kilometer. Samen met zijn meegekomen broer Gangolphus is Hendrik op Donckshof zijn boerenbedrijf gestart.
Naast het boerenbedrijf runden zij ook een stroopmakerij(tje). Het stroop stoken leverde een extra bijverdienste op wat in die tijd van harte welkom was.
De nazaten van Hendrik Hermanns zijn vrijwel allemaal in Nederland gebleven. Van de in Nederland gebleven personen is wel het nodige bekend, maar nog lang niet alles. Van de in Duitsland gebleven personen is vrijwel nog niets bekend. Welke en hoeveel takken van de familie Hermanns daar te vinden zijn is nog een groot vraagteken.
een van de kinderen die met Hendrik waren meegekomen was mijn grootvader Leonhard. Deze trouwt met Maria Gertrudis Huberta Timmermans. Mijn grootvader krijgt als bijnaam 'Doncks Lin'. Mijn vader Theodorus krijgt dan de bijnaam van: 'Thei van Doncks Lin'. Deze bijnaam zal ik niet overnemen. Mijn bijnaam krijg ik van mijn moeders kant.
De naam Hermanns wordt op verschillende manieren geschreven.
 

 
 
LET OP: Na het aanklikken van deze parenteel kan men alleen terug keren naar deze pagina met behulp van de knop VORIGE of TERUG van de desbetreffende browser.
Met [home] keer je terug naar het begin van de homepage.

Joannes Hermans die rond 1700 geboren is in Duitsland is op dit moment de oudste bekende voorouder van de stam Hermanns.
Hij trouwt 11 juni 1724 te Dremmen (D) mat Catharina von den Dresch.
Een achterkleinkind, Johann Anton Hermans, is de vader van Heinrich Hermanns.
Deze Heinrich Hermanns "emigreerde" dus in 1883 over een afstand van ongeveer 15 kilometer, vanuit Schleiden nabij Heinsberg in Duitsland naar Posterholt, gelegen in Midden Limburg.
In de hier naast staande parenteel van Joannes Hermans staan alle op dit moment bekende nakomelingen.

 
 
LET OP: Na het aanklikken van deze kwartierstaat kan men alleen terug keren naar deze pagina met behulp van de knop VORIGE of TERUG van de desbetreffende browser.
Met [home] keer je terug naar het begin van de homepage.

Evelien Hermanns is een achterkleinkind van de ouders van de samensteller van deze genealogische gegevens. In deze kwartierstaat staan ook gegevens van de stam Valckenborgh.

 
 
LET OP: Na het aanklikken van het 'familieboek' kan men alleen terug keren naar deze pagina met behulp van de knop VORIGE of TERUG van de desbetreffende browser.
Met [home] keer je terug naar het begin van de homepage.

Het 'familieboek' is een opsomming van alle namen die iets met de familie Hermanns-Valkenborg te maken hebben. Er worden alleen data's en relaties aangegeven.
Dit 'familieboek' kan ook onder de stam Valckenborgh staan, maar heeft daar geen link.


[HOME Genealogie] [Genalogisch onderzoek] [Stam Hermanns] [Stam Valckenborgh] [Stevelmans - Vrij] [Sliepen - Knoben] [Bidprentjes]