Truus Palmen
06 29233401
tpalmen@hetnet.nl

Samen op de goede weg van verandering en ontwikkeling.
Kunnen we veranderen?
Ja, als we het zelf willen!

                                                            Truus
Wijsheid vergaren we op drie manieren.
Ten eerste door reflectie, de edelste manier.
Ten tweede door imitatie, de gemakkelijkste manier.
Ten derde door ervaring, de bitterste manier.

                                                            Confucius