Oppervlakte

# = exact
Are (a) = 100 m2
Centiare (ca) = 1 m2
Hectare (ha) = 10000 m2
Bunder = 1 ha (landbouw)
De bunder werd in hoofdzaak in Nederland en in België gebruikt. In Nederland afgeschaft in 1937. In Waals België bekend als bonnier. Vóór de invoering van het metrische systeem was de bunder doorgaans 400 vierkante locale roede, soms 450 vierkante locale roede (bijvoorbeeld Roermond, Venlo).

Acre = 4840 yard2 = 4046.8564224 m2 #
Circular mil = 0.0005067074791 mm2; cirkelvormige oppervlakte met een diameter van 0.001 inch
Square mil = 0.00064516 mm2 #; vierkante oppervlakte met een breedte van 0.001 inch
Rood = 1210 yard2 = 1011.7141056 m2 #
Square Rod (sq. perch, sq. pole) = 25.29285 m2
Township (US) = 36 mile2 = 93.239571972 km2

Barn = 100 fm2 = 10-28 m2
Darcy = 0.9869233 μm2 = 1 cP.cm2/atm.s

Rijnlandse morgen = 600 vierkante Rijnlandse roede
Gemet (uitspraak: gemèt) = 0.5 Rijnlandse morgen = 1 dagmaaiens
Hont of hond = 1/3 gemet
1 vierkante Pruissische Rijnlandse roede = 14.184579 m2
1 vierkante Nederlandse Rijnlandse roede = 14.192986 m2
Zie ook het verhaal over de Rijnlandse roede bij de lengte-eenheden.

Meer historische eenheden uit Nederland en België staan op een aparte pagina.

© Oscar van Vlijmen, mei 2000/May 2000
Datum laatste wijziging: 2006-09-11

Ga naar start/Home