FYSIOhealth van Schijndel & Mathijssen

 

 

Tarieven

 

Zitting Fysiotherapie/Screening.........................................€ 30,00

Zitting Kinderfysiotherapie*................................................€ 45,00

Zitting Manuele Therapie....................................................€ 45,00

Zitting Oedeemtherapie*.....................................................€ 45,00

Zitting Bekkenfysiotherapie*...............................................€ 45,00

Fysiotherapeutisch Consult................................................€ 60,00

Groepszitting 2 personen...................................................€ 30,00

Groepszitting 3 personen...................................................€ 27,00

Groepszitting 4 personen...................................................€ 20,00

Groepszitting 5-10 personen.............................................€ 16,75

Groepszitting > 10 personen.............................................€ 12,00

Toeslag uitbehandeling......................................................€ 14,75

Inrichtingstoeslag...............................................................€ 7,40

Niet nagekomen afspraak.................................................100%

Verband- en hulpmiddelen.................................... advies/kostprijs

Eenvoudige, korte rapporten.............................................€ 16,25

Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten...................€ 60,00

1 januari 2010.

Prijzen zijn inclusief BTW. Tarieven gelden voor niet-gecontracteerde ziektekostenverzekeraars.

* tarief wel vermeld, maar niet declareerbaar i.v.m. het ontbreken van het specialisme in onze praktijk.

 

 

Betalingsvoorwaarden:

1.   Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiŽnt/cliŽnt en de fysiotherapeut.


2.   Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht.


3.   Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen veertien dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.

4.   Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten komen ten laste van de patiŽnt/cliŽnt.


5.   Indien de fysiotherapeut zich voor het betaalbaarstellen van declaraties wegens door hem geleverde diensten heeft verbonden aan een factoringbedrijf, zullen de betalingsvoorwaarden van dat factoringbedrijf prevaleren.

 

terug