Bloeddrukmeting

Nu we op een verantwoorde wijze de bloeddruk bij de kat kunnen bepalen zijn een aantal aandoeningen begrijpelijk geworden.

Verhoogde bloeddruk bij katten speelt vooral een rol bij het oudere dier, veelal boven de 10 jaar.
Verhoogde bloeddruk leidt tot beschadiging van een aantal organen. De veranderingen aan het oog behoort tot de meest opvallende gevolgen. Er ontstaat een verhoogde druk in de oogbol waardoor de bloedvaten worden dicht gedrukt en de zenuwen afsterven. Men ziet de pupil wagenwijd openstaan en bemerkt dat het dier in feite nt oog behoort tot de meest opvallende gevolgen. Er ontstaat een verhoogde druk in de oogbol waardoor de bloedvaten worden dicht gedrukt en de zenuwen afsterven. Men ziet de pupil wagenwijd openstaan en bemerkt dat het dier in feite niets meer ziet. Als de aandoening zich geleidelijk ontwikkelt merkt men amper de blindheid omdat het dier veelal leert blindelings zijn weg te vinden.
Als de aandoening plotseling ontstaat en de eigenaar het tijdig bemerkt, kan er met medicijnen nog geprobeerd worden een verbetering van het gezichtsvermogen tot stand te brengen. Hoe langer het aanwezig is hoe minder de kans op herstel. Doch dit herstel zal nooit 100 % zijn.

Darnaast hebben de nieren en het hart grote problemen met de hoge bloeddruk. Veelal leidt het tot een nierbeschadiging en zullen hiertegen maatregelen getroffen dienen te worden.

Het hart moet zich extra inspannen en kan zich tot een sporthart ontwikkelen. Bij de mens zal dit leiden tot een verhoogd slagvolume maar bij de kat juist tot het omgekeerde, een verminderd slagvolume. Uiteindelijk kan dit leiden tot het optreden van ernstige benauwdheid en een levensbedreigende situatie.

Al met al voldoende redenen dat wij bij de oudere kat de bloeddruk onder controle willen houden.