ECG

Met het electrocardiogram wordt een beeld gekregen van de elektrische activiteit van het hart. De hartspier wordt aangedreven door een elektrische stroom die over het hart gaat. Deze elektrische stromen worden in het ECG weergegeven. Het hart kan diverse afwijkingen vertonen, Zo kunnen hartkleppen lekkage vertonen. Het bloed kan bij het stromen naar de bloedvaten teveel weerstand krijgen . De prikkel geleiding over het hart kan gestoord zijn, waardoor een pace maker nodig zal zijn. Afwijkingen aan het ECG geven aanwijzigingen waar de stoornis op het hart gelegen is. Vooral bij de grotere hindenrassen komen op de oudere leeftijd hartafwijkingen voor waarbij het ECG onmisbaar is


De interpretatie van het ECG is specialistenwerk. Daarom nemen wij het ECG af en zenden het met het E-mail toe aan een specialist in Nederland ter beoordeling. Aan de hand van zijn interpretaties wordt door ons een behandeling ingesteld en weten welke medicamenten het meest aangewezen zijn om te gebruiken.
.
Veelal zal naast het ECG aanvullend onderzoek gedaan moeten worden met behulp van echoscopisch onderzoek.

Bij katten wordt daarom gelet de aard van de aandoening bij deze dieren eerst een echoscopisch onderzoek gedaan eventueel gevolgd door het afnemen van een ECG