Jubileum

In juni 2005 hebben Mary en Ton Vendrig het jubileum van de praktijk gevierd. Alle clienten zijn uitgenodigd om een vaartocht op het Naardermeer te maken. Een groot aantal mensen hebben van deze uitnodiging gebruik gemaakt om een rondvaart en uitleg op en over het Naardermeer mee te maken. Totaal is er drie maal gevaren met 2 boten. Een middag tocht en vervolgens eenmaal in de avond en op een zaterdag ochtend. Alle boten waren vol en het geheel is zeer positief ervaren. De ontvangst was bij de Visserij waar een kop koffie en een plak cake werd gepresenteerd. Vervolgens werd ingescheept en kreeg een ieder nog een drinken mee voor onderweg. Alle dagen was het voortreffelijk weer. Bezocht zijn de Aalscholver colonie en de dijk rond het Naardermeer. Er is uitleg gegeven over het ontstaan van de veengebieden door het veenmos. Dit veenmos is getoond en enkele boten hebben ook een bezoek gebracht aan het trilveen. Dit veen gedroeg zich bij het betreden golvend alsof men over het ijs van 2 dagen oud ging. Ook hebben de boten de purperreiger colonie bezocht waar de purperreigers af en aan vlogen.

Vele soorten van vogels zijn gezien en gehoord. De zangertjes als fitis, tsjif tsjaf, snor, tuinfluiter en karrekiet. Voorts is ook een enkele maal de zilverreiger waargenomen. Uitleg over de vele planten als moeraszegge , kranswieren en andere water en oever planten die we in de naamsaanduiding in Kortenhoef ook weer tegenkomen.

Met dank voor de vele lofuitingen en dankbetuigingen langs deze weg. Vele foto's zijn er gemaakt en zoals beloofd zullen we hier een collage laten volgen.

Door te klikken op het volgende knop wordt deze zichtbaar gemaakt.

 

Fotoreportage