Met je hond langs langeafstandspaden
Floris V-pad
naar beginpagina

Gids: Floris V-pad, Wandelnet 2009, 6e druk, zie de website en ook het wijzigingsoverzicht.

Gelopen: in oktober en november 2012 van Bergen op Zoom naar Amsterdam; zie fotoverslag

Trajecten verboden voor honden
In het gidsje worden wel een aantal voor honden verboden trajecten genoemd, maar niet alle. Ook worden geen alternatieve routes aangegeven. De voor honden verboden trajectdelen die ik ben tegengekomen, met hun alternatieven, zijn:

Kaart 5: De graskade langs de Uitwatering van het Naardermeer tussen de Vecht en de spoorlijn.
Een alternatieve route met routebeschrijving via Muiderberg is aangegeven op dit kaartje (alternatief A).
Er zijn ook andere alternatieven denkbaar, bijvoorbeeld om vanuit Muiden via de Zuidpolderweg langs de Naardertrekvaart naar Hakkelaarsbrug te lopen, en daar linksaf te gaan, de A2 over, om dan even verder, waar de weg onder de spoorlijn door gaat, het Pad weer op te pakken, v.v. Ik koos echter voor de route via Muiderberg, omdat de Zuidpolderweg een saaie weg is en bovendien pal naast de A2 ligt. De route via Muiderberg daarentegen loopt via een leuk dorp en biedt een mooi traject over de voormalige zeedijk met strandjes enerzijds, en door de polder anderzijds.

Kaart 6: De graskade langs de Uitwatering van het Naardermeer (tussen punt 6 en “De Visserij”). Alternatief: blijf op de parallel lopende asfaltweg (Meerkade); zie dit kaartje (alternatief B).

Kaart 6: Het struinpad over het terrein van Natuurmonumenten tussen huisnr. 13 op de Keverdijk en de spoorlijn. Alternatief: blijf op de asfaltweg; zie dit kaartje (alternatief C).

Kaart 8: Verlengde Bergse Pad. Alternatief:
--> Bij punt 8 rechtsaf weg op (Stichts Eind). In bocht naar links gaat weg over in Herenweg. Op kruising (na ruim 2 km) rechtsaf (De Kwakel), waarmee je weer op het Pad bent.
<-- Aan het einde van De Kwakel linksaf (Herenweg). In bocht naar rechts gaat weg over in Stichts Eind. Bij Y4082 (punt 8) linksaf, Bergse Pad, waarmee je weer op het Pad bent.
N.B. Ik ben zelf, in de tegenrichting lopend, aan het oostelijke einde van het Verlengde Bergse Pad doorgelopen over de Cannenburgerweg. Aan het einde linksaf gegaan over de Stichtse Kade (oude route van LAW2), om door het dorp Ankeveen lopend weer bij punt 8 uit te komen. Dit leverde een omweg van ruim 1,5 km op.

Kaart 25: Het traject tussen het westelijk einde van de tiendweg langs Nieuw-Lekkerland en de Lage Molen. Zie kaartje voor alternatief.

Kaart 43: Het traject langs Steenbergse Viet tussen punt 43 en Fort Hendrik.
Het alternatief is in beginsel de oude route via Oude Vlietpolderdijk. Maar zolang het traject tussen Fort Hendrik en Steenbergen gesloten is vanwege de aanleg van de A4 adviseer ik Fort Hendrik links te laten liggen en de hier getekende alternatieve route met toelichting te volgen.

Obstakels
Het Floris V-pad kent nogal wat obstakels:

Kaart 9: een klein en fijn gerasterd veerooster in een bruggetje in het Oppad.

Kaart 13: het in de gids vermelde hekje op de kade langs de Bijleveld vlakbij de Dooijersluis is geen hekje maar een relatief hoog hek met een hoge smalle overstap. Het hek is soms te openen, soms op slot. In het laatste geval, of als je, in de tegenrichting lopend, het risico van een gesloten hek wilt vermijden, zijn er de volgende alternatieven:
--> Bij huize De Dooijersluis rechtsaf, Geerkade. Bij eerste brug (na ruim 1 km) linksaf, weg volgen door Spengen. Aan het einde weg Breukelen-Woerden oversteken, linksaf over ventweg (Meentweg). Waar deze bocht naar rechts maakt, linksaf naar fietspad. Na passeren brug rechtsaf over talud naar beneden. Linksaf kade op, waarmee je weer op het Pad bent.
<-- 1. Bij Pontje Joostendam niet oversteken, maar langs Grote Heicop blijven lopen tot Portengense Brug (op de kade staan 2 lage hekjes). Linksaf, door Portengen. Op 1e kruising (na 1,5 km) linksaf Portengense Zuwe. Bij de Dooijersluis rechtsaf, Veenkade, waarmee je weerop het Pad bent.
<-- 2. Waar je onder de weg Woerden-Breukelen door zou gaan, talud op. Linksaf over fietspad. Na brug rechtsaf verder over ventweg (Meentweg). Op kruising rechtsaf, weg Woerden-Breukelen oversteken. Door Spengen, brug over, rechtsaf Geerkade. Na ruim 1 km Dooijersluis. Linksaf, Veenkade, waarmee je weer op het Pad bent.
Overigens moet je er rekening mee houden dat op de kades langs de Bijleveld en de Grote Heicop schapen lopen.

Kaarten 19 en 20: De Tiendweg tussen Oudewater en Haastrecht (waarvan het oostelijk deel geen weg maar een pad is) heeft een groot aantal dwarshekken. Deze zijn met smalle plankieren naast de hekken voor mens en hond passeerbaar gemaakt.

Kaart 23: In de Tiendweg tussen Groot-Ammers en Streefkerk ligt een groot aantal veeroosters. Deze waren, toen ik passeerde, alle zonder enig probleem omgaanbaar. Op de meeste roosters lagen ook rubber matten.

Kaart 23: Bij het traject door het weiland tussen de Tiendweg en de Middenoordweg moet over twee veehekken worden geklommen. Mede om die reden ben ik op de Tiendweg gebleven. Bovendien vermijd je dan 2 km lopen over redelijk intensief bereden wegen.

Kaart 25: Op de grotendeels onverharde kade van de Lage Boezem van de Benedenwaard tussen de wipwatermolen en de brug vlak voor het begin van het tiendpad door de Polder Kortland (zie routebeschrijving) staat een aantal hekken, inclusief de met hond vrijwel onneembare leuning van genoemde brug. Zie kaartje voor alternatief.

Kaart 25: Aan het oostelijk einde van het tiendpad door de Polder Kortland loop je tussen de hekjes (die geen probleem oplveren) door een weiland. Toen ik passeerde lagen pinken vlak voor een hek. Ze lieten zich echter makkelijk verjagen.

Kaart 26: Op de tiendweg in de Polder Noordzijde staat een groot aantal hekken. De meeste zijn voorzien van een plankje naast het hek boven de sloot zodat je er met de hond omheen kunt. Aan het oostelijke einde van de Tiendweg staan echter drie hoge hekken. Bij twee zat er niets anders op dan mijn hond er overheen te tillen. Bij de derde kon hij via de sloot er omheen.

Kaart 31: Op de grasdijk aan de westkant van de Dordtse Kil staat een reeks hekken en lopen schapen. Alternatief zonder hekken: Volg de aan de dijk parallel lopende asfaltweg, sla voorbij boerderijk Pheniz rechtsaf en loop verder over de weg naar punt 32. Ik zelf kwam vanuit tegenovergestelde richting en ben dus bij De wacht de dijk opgegaan. Eerst door een klaphekje, daarna over een niet al te hoog hek voor schapen. Wat verderop ben ik bij de haven aan de rivierzijde over het hek naar een asfaltweg geklommen (het was moeilijk een geschikte plek te vinden) die ter hoogte van de hoogspanningsmast uitkwam op de weg aan de landzijde van de dijk.

Kaart 32: Op Hoge Dijk tussen Schenkeltje en Beveroord staan een paar hekken. Bij de hoge hekken kon mijn hond door een maas in het hek. Bij een laag hek moest ik hem er overheen tillen. Op de dijk liepen heel nieuwsgierige en opdringerige paarden.

Kaart 33: De Pieters- en Leendertspolder en de Albertpolder zijn omgevormd tot nieuwe natte natuur met grote grazers. Je mag met de hond het gebied in, mits aan de lijn. Grote grazers kunnen wel een obstakel vormen.

Kaart 36: Op de dijk langs de haven van Numansdorp vanaf punt 36 grazen koeien. Ik ben op het asfaltweggetje beneden aan de dijk blijven lopen. Op de dijk langs het Hollands Diep tussen de monding van de haven van Numansdorp en de monding van de Tramweghaven staat een paar niet al te hoge hekken voor schapen waar ik de hond overheen moest tillen.

Kaart 42: In de nieuwe natte natuur noordelijk van de Steenbergse Vliet tussen de beide in de routebeschrijving genoemde toegangssluisjes grazen runderen. Toen ik daar wilde passeren werd een van de sluisjes geblokkeerd door deze beesten. Ik ben daarom maar op de asfaltweg onderaan de Sasdijk gebleven.

Kaart 45: Bij het traject door Het Laag moet een aantal hoge hekken worden gepasseerd. Deze hekken zijn echter voorzien van een klaphekje met een ca. 30 cm hoge drempel (zie de foto op deze pagina). Voor mijn hond was het geen enkel probleem daar overheen te springen.

Geschiktheid voor de hond
Het Floris V-pad is door de vele obstakels niet een pad dat makkelijk met een hond is te bewandelen. Maar ben je met je hond in staat de obstakels te overwinnen, dan is het Floris V-pad leuk om met je hond te lopen.

Op- en aanmerkingen en aanvullingen:

naar boven
naar beginpagina

voor het laatste bijgewerkt: 2013-10-26